Menu

Montering af nummerplader

Fra d. 15. november 2015 skal du montere dine nummerplader på dit køretøj, så nummerpladerne ikke kan tabes eller fjernes.

Krav til fastgørelse af nummerplader

Reglerne betyder, at:

  1. Nummerplader skal være solidt monteret på dit køretøj. Nummerplader på person- og varebiler skal du fastgøre med mindst to skruer eller bolte. Det er valgfrit på andre køretøjer.
  2. Fastsætningen må ikke gå ud over nummerpladens læselighed. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor du fastgør dem. Hætten skal sidde så godt fast, at den kun kan fjernes med værktøj.

Nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader er fritaget for at opfylde kravene. De skal fastgøres på en måde, der passer til køretøjet.

Alternative fæstningsmuligheder

SKAT kan, efter aftale med Rigspolitiet, tillade alternative fæstningsmuligheder til person- og varebiler.

Du søger om tilladelse ved at sende blanket nr. 21.079 til:

SKAT
Motorcenter 9
Helgeshøj Allé 9
2630 Taastrup

Vedhæft en udtalelse fra et anerkendt prøvningslaboratorium (fx Teknologisk Institut, Delta Dansk Elektronik Lys & Akustik eller Danmarks Tekniske Universitet) og en tegning af fæstningselementet.

Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter (Blanket 21.079)

Imødekommer SKAT din ansøgning, offentliggør vi en beskrivelse af metoden, som betyder, at tilladelsen gælder for alle.

SKAT har givet tilladelse til følgende alternativer 

Metodebeskrivelserne er taget direkte fra de godkendte ansøgninger.

Metode 1

Metode 2

Metode 3

Metode 4 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?