Blanketnummer
21.079
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten bruges til at ansøge om tilladelse til at anvende andre fæstningsmidler end skruer, bolte og tilhørende hætter til at fastgøre sine nummerplader til en person- eller varebil.

Nye regler gør det, fra 15. november 2015, lovpligtigt at montere sine nummerplader på person og varebiler med skruer eller bolte med tilhørende hætter. SKAT kan dog tillade, efter forudgående høring hos Rigspolitiet, at der anvendes en anden metode/andre fæstningselementer.

Du skal være opmærksom på, at hvis SKAT imødekommer din ansøgning, vil SKAT offentliggøre en beskrivelse af fæstningselementet på SKATs hjemmeside. Offentliggørelsen betyder, at tilladelsen gælder for alle, der vælger at benytte det tilladte fæstningselement/den tilladte metode til at fastgøre nummerpladen på køretøjet.

Ansøgningen skal vedlægges en udtalelse fra et anerkendt prøvningslaboratorium, samt en målsat teknisk tegning af fæstningselementet.

Pdf-udgave

Hent blanket 21.079

Henvendelse rettes til
72 22 18 18