Blanketnummer
07.084 U
Formål med og beskrivelse af blanketten


Blanketten bruges af pensionsinstitutterne i forbindelse med indberetning og afgiftsafregning af aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum hvis ejeren af ordningen i sin skattepligtige indkomst i udlandet har haft fradrag eller indbetalingen er foretaget af en arbejdsgiver og ikke medregnet i ejerens skattepligtige indkomst.

Pdf-udgave

Hent blanket 07.084 U - P32U 

Hent vejledningen

Henvendelse rettes til
72 22 18 18 Pensionsbeskatning Øst