Aldersordninger mv. - Afgiftsberegning - P32U

Vis printvenlig udgave
Dokumenttype
Blanket
Blanketnummer
07.084 U
Formål med og beskrivelse af blanketten


Blanketten bruges af pensionsinstitutterne i forbindelse med indberetning og afgiftsafregning af aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum hvis ejeren af ordningen i sin skattepligtige indkomst i udlandet har haft fradrag eller indbetalingen er foretaget af en arbejdsgiver og ikke medregnet i ejerens skattepligtige indkomst.

Pdf-udgave

Hent blanket 07.084 U - P32U 

Hent vejledningen

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.