Menu

Indhold af systemrettelser til Importsystemet og e-Export

Dato for udgivelse
09 nov 2012 15:31

Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport af varer
Sagsnummer
12
Resumé

Dette Nyhedsbrev beskriver kort de ændringer af betydning for virksomhederne, som forventes lagt i produktion ved weekendens systemrettelser til Importsystemet og e-Export


Ved udlægningen af systemrettelser til Importsystemet og e-Export vil der ud over en række tekniske rettelser forventes det, at bl.a. følgende vil blive ændret:

Import:

 • Forenklet ekspresangivelser har ikke kunnet benytte varekoder med mulighed for toldsuspension, dette er nu rettet.
 • Søgning på virksomhedsoplysninger er forbedret.
 • Standardfortoldning efter MIG til privat varemodtager er rettet så den ikke længere fejler.
 • Det er nu muligt at printe fra oversigten selv om der vises 2 "blokke".
 • Angivelse af udenlandsk momsnummer ved brug af procedurekode 42xx xxx flyttes fra rubrik 44.6 til rubrik 44.2 og der er implementeret en automatisk validering af, at der angives et momsnummer.
 • Der implementeres to nye svartekstkoder i forbindelse med angivelse til procedurekode 42xx xxx:
  • 5191: Udenlandsk momsnummer er ikke gyldigt.
  • 5192: Der skal angives certifikatkode Y041 samt udenlandsk momsnummer i rubrik 44.2.
 • Det er nu igen muligt at rette i kontingentangivelser efter genåbnet kontingent.
 • Det er nu igen muligt at foretage øvrige rettelser på angivelser hvor der har været anmodet om kontingent.

 e-Export:

 • Indsættelse af faktisk ekspeditionstidspunt kan nu lade sig gøre på angivelser der er lavet mere end 48 timer før forventet ekspeditionstidspunkt.
 • EDI virksomheder har i visse tilfælde modtaget flere identiske filsvar, dette er nu rettet.
 • Genvejstaster Ctrl+0 til Ctrl+9 virker nu igen.
 • EDI virksomheder har tidligere ikke altid fået filsvar når en SKAT medarbejder har behandlet angivelsen, dette er nu rettet.

Desuden har der i visse situationer været problemer i forbindelse med skift af adgangskode, dette er nu løst, således at skift af adgangskode nu fungerer som tilsigtet.

Læs mere

Henvendelse rettes til
72 22 18 18
Skattecentre med toldopgaver
Vis printvenlig udgaveVis som PDF