Menu

Fradrag for kapital­pensioner er afskaffet

Fradrag for indbetalinger til både private og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner er afskaffet.

  • De nye regler har ingen betydning for andre pensionstyper.
  • Dit pensionsselskab kan fortælle dig, hvilken type pensionsordning du har.

Vilkårene for kapitalpensioner fra og med 2013

Du kan lave din kapitalpension om til en aldersopsparing eller aldersforsikring. Hvis du gør det, skal du betale en afgift nu, men til gengæld ingen skat eller afgift af alderspensionen, når du får den udbetalt ved pensionsalderen.

Hvis du ikke ændrer kapitalpensionen til en aldersopsparing eller aldersforsikring, betaler du afgiften, når du får pengene udbetalt.

Kontakt dit pensionsselskab om muligheden for at ændre din kapitalpension til en aldersopsparing.

  Afgift, når du overfører i 2013 - 2015 Afgift, når du overfører fra og med 2016
Kapital­pension indbetalt fra den 1. jan. 1980 inkl. afkast. 37,3 % 40 %
Kapitalpension fra før 1. jan. 1980 inkl. afkast. 23,31 % 25 %
Dine egne indbetalinger før 1. jan. 1972 og deres afkast. 0 % 0 %

Aldersopsparing og aldersforsikring

Aldersopsparing og aldersforsikring er nye pensionsformer. 

  • Du kan indbetale op til 29.600 kr. i 2017 (2016: 28.900 kr.). Det gælder også, hvis du i årets løb har fået lavet din kapitalpension om til en aldersopsparing/aldersforsikring.
  • Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af pengene, når du får dem udbetalt ved pensionsalderen.
  • Du betaler automatisk 15,3 % i skat af renterne (afkastet) ligesom ved andre pensionstyper.
  • Hvis du får pengene udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 %.

Hvis du indbetaler mere end 29.600 kr. på en aldersopsparing

Hvis du indbetaler mere end 29.600 kr. i 2017 (2016: 28.900 kr.), skal du betale 20 % i afgift af den del, der overstiger 29.600 kr. i 2017 (2016: 28.900 kr.). Afgiften bliver opkrævet automatisk.

Afgiften sættes automatisk ned til 4 %, hvis du overfører det for meget indbetalte beløb til en fradragsberettiget pensionsopsparing (fx en ratepension) året efter.

Det beløb, du overfører til den fradragsberettigede pensionsopsparing, kan du fradrage i det indkomstår, hvor du oprindelig indbetalte pengene på aldersopsparingen/aldersforsikringen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?