Generelt

Som udgangspunkt skal selskabet angive, når der er truffet beslutning om at udlodde udbytte. Det gælder både, når udbyttet er vedtaget i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet på en generalforsamling, eller når der er besluttet en á conto udlodning i den løbende regnskabsperiode.

Som hovedregel skal udbytteskat indeholdes med 27 procent. Der gælder dog en række undtagelser, hvor en udbyttemodtager kan modtage udbytte med en lavere indeholdelsesprocent.

Læs mere under bemærkninger til de forskellige udbytteprocenter nedenfor.

Likvidationsprovenu, der udloddes i det år, hvor selskabet endeligt opløses, skal ikke angives som udbytte.

Frister for at angive udbytte og betale udbytteskat

Fristen for angivelse og betaling er den samme.

Fristen er normalt den 10. i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget. I januar er fristen dog den 17. Er sidste frist for betalingsdag en lørdag, søndag eller en helligdag rykkes fristen til den nærmest følgende hverdag

Hvis selskabets frist for betaling af A-skat er den sidste bankdag i måneden, er fristen udsat til den sidste bankdag i måneden efter den måned, hvor udlodningen er vedtaget. Ved for sen betaling opkræves en rente. Ved rykning for betaling opkræves et gebyr. Det er strafbart ikke at angive og betale rettidigt.

Hvordan angives og betales udbytteskat?

 • TastSelv
  • Under menupunktet "Udbytteskat og modtagere" på TastSelv Erhverv har du bl.a. følgende muligheder: 
   • Indberette udbyttemodtagere og indeholdt udbytteskat
   • Angive udloddet udbytte og indeholdt udbytteskat, hvis du ikke har indberettet udbyttemodtagere i TatsSelv Erhverv.
  • For at bruge TastSelv skal virksomheden være tilmeldt. Tilmelding sker efter log ind under menupunktet Administration, vælg: Tilmeldingsoplysninger.
  • Hvis du ønsker, at revisor eller en anden rådgiver skal ordne det administrative for dig, kan det aftales jer imellem, at vedkommende får rettigheder til at bruge TastSelv Erhverv.

 Bemærkninger til de forskellige udbytteprocenter

 • 27 procent udbytteskat
  • Her oplyses udbytte og udbytteskat med 27 procent for personlige modtagere og andre modtagere, hvor der ikke er grundlag for en lavere udbytteskatteprocent.
 • 22 procent udbytteskat
  • Her oplyses udbytte og udbytteskat med 22 procent, når udbytter er udloddet til danske selskaber, fonde eller foreninger, der enten har betegnelsen A/S eller ApS i sit officielle navn eller er med på SKATs database på internettet over selskaber m.fl., der har ret til at få indeholdt med 22 procent.
  • Oplysning om et selskab har ret til at få indeholdt med 22 procent findes under TastSelv Erhverv på www.skat.dk (Udbytteskatteprocent).
  • Den tidligere sats på 25 procent gælder kun udbytteudlodninger, der er vedtaget før 1. januar 2014. 
 • Udbytteskat efter dobbeltbeskatningsoverenskomster 
  • Her oplyses udbytte og udbytteskat, hvor udlodder har fået en særlig tilladelse fra SKAT til at indeholde efter en lavere procentsats i dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 •  15 procent udbytteskat investeringsselskaber (investeringsforeningsselskaber/aktieinvesteringsselskaber) 
  • Her oplyses udbytte og udbytteskat til investeringsselskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens § 3.1.19 der giver adgang til en udbytteskat på 15 procent. Oplysning om et selskab har ret til at få indeholdt med 15 procent findes under TastSelv Erhverv på www.skat.dk (Udbytteskatteprocent - forespørg)
 • Egne aktier
  • Her oplyses det udbytte, der hører til selskabets egne aktier. Der skal ikke indeholdes udbytteskat.
 • Dispensation for udbetalt udbytte med 0 i skattetræk
  • Her oplyses det beløb hvor SKAT, inden udløbet af fristen for indbetaling af indeholdt udbytteskat, har givet tilladelse til, at tilbagekøb af selskabets aktier eller kapitalnedsættelse, er fritaget for at blive beskattet som udbytte. 
 • Andet udbytte uden udbytteskat
  • Her oplyses udbytte, hvor der ikke skal indeholdes udbytteskat, når modtager er:
   • Et moderselskab (ejer mindst 10 procent af selskabskapitalen)
   • Et koncernselskab (ejer sammen med evt. moderselskab og andre koncernselskaber mindst 10 procent af selskabskapitalen).
   • Et selskab, der har et gyldigt udbytteskattefrikort. Frikort kan højst benyttes i 10 år efter udstedelsen.
   • En pensionsopsparingsordning, hvor det udloddende selskab har fået et brev mv. fra depotforvaltningsinstituttet, om at udbyttet indgår i en pensionsopsparingsordning.

Love og regler

Kildeskattelovens §§ 65 - 67 om indeholdelse i aktieudbytte m.m.

Opkrævningslovens §§ 6 og 7 om opkrævning af rykkergebyr og renter