We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Kostgodtgørelse

Lønmodtagere samt medlemmer af eller medhjælpere for fx bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd, som ikke får honorarer eller får honorarer, der er A-indkomst, kan få kostgodtgørelse.

  • En skattefri kostgodtgørelse dækker alle udokumenterede udgifter på rejsen til måltider og småfornødenheder. For eksempel en avis, kaffe eller udgifter til lokaltransport.
  • For at få skattefri kostgodtgørelse, må godtgørelsen ikke overstige døgnsatsen for kostgodtgørelse på 464 kr. i 2014 (455 kr. i 2013) pr. døgn.
  • Hvis du får dine kostudgifter dækket som udlæg efter regning, kan du også få udbetalt en skattefri godtgørelse på op til 25 procent af kostsatsen for den samlede rejse.
  • Får du honorarer, der er B-indkomst, kan du ikke få skattefri kostgodtgørelse.

Fri kost og frie måltider

Fri kost er, når arbejdsgiver eller arbejdsgivers forretningsforbindelser stiller kost til rådighed. Medarbejderen har altså ikke selv haft udgifter til kosten. Hvis der kun er stillet et eller to hovedmåltider til rådighed, er der tale om frie måltider.

Når medarbejderen får fri kost eller frie måltider, skal kostsatsen nedsættes med værdien heraf.

Fri kost 75 procent
Fri morgenmad 15 procent
Fri frokost 30 procent
Fri aftensmad 30 procent

For turistchauffør skal satserne ikke sættes ned med værdien af fri kost på rejsen, da de højst kan få 75 kr. for rejser i Danmark og 150 kr. i godtgørelse for rejser i udland.

Udbetaling af kostgodtgørelse

Kostgodtgørelsen bliver udbetalt pr. døgn. Det vil sige, at den skattefri kostgodtgørelse bliver udbetalt, når rejsen har varet 24 timer. Herefter udbetales godtgørelsen  pr. påbegyndt rejsetime.

Varer rejsen for eksempel 20 timer, er det ikke muligt for dig at få udbetalt skattefri godtgørelse. Varer rejsen derimod 40 timer, kan du få udbetalt døgnsatsen plus 16/24 af døgnsatsen.

Ved nedsat løn kan der ikke udbetales skattefri kostgodtgørelse

En arbejdsgiver kan ikke udbetale rejsegodtgørelse skattefrit, hvis der er aftalt med en medarbejder, at medarbejderen får mindre i løn, mod at medarbejderen til gengæld får udbetalt rejsegodtgørelse, selvom der er tale om en generel lønnedgang under hensyntagen til årets gennemsnitlige rejseudgifter. Stramningen har virkning for aftaler, der indgås eller ændres fra og med den 20. september 2012.

Fem vigtige forhold for at få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse:
12-månederstidsbegrænsningen
Medarbejderen kan højst få udbetalt skattefri godtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i de første 12 måneder, medarbejderen arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Ferie, fridage, tjenesterejser eller sygedage afbryder ikke optællingen af de 12 måneder.

Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder for det enkelte arbejdssted. Der begynder derfor en ny 12-månedersperiode, når medarbejderen skifter til et nyt, midlertidigt arbejdssted (arbejdsstedskifte).

Medarbejderen skifter midlertidigt arbejdssted, når medarbejderen skifter til en ny, midlertidig arbejdsplads mindst otte kilometer ad normal transportvej fra din tidligere midlertidige arbejdsplads, selv om han eller hun arbejder for den samme arbejdsgiver i det samme arbejdsprojekt
Når det midlertidige arbejdssted flytter sig
12-månederstidsbegrænsningen gælder ikke ved midlertidige arbejdssteder, der flyttes over en strækning på i alt mindst otte kilometer, når denne flytning sker i takt med arbejdets udførelse/færdiggørelse. Det er for eksempel ved motorvejs-, bro- eller jernbaneprojekter.

12-månederstidsbegrænsningen gælder ikke, hvis det midlertidige arbejdssted hele tiden flytter sig. Det er for eksempel ved tjeneste om bord på skibe, herunder fiskerfartøjer.

Hvis det midlertidige arbejdssted flytter sig, kan medarbejderen også få skattefri godtgørelse efter de første 12 måneder på den midlertidige arbejdsplads.
Når du vender tilbage til et tidligere, midlertidigt arbejdssted
Vender medarbejderen tilbage til et tidligere arbejdssted, hvor han eller hun har arbejdet midlertidigt, begynder en ny 12-månedersperiode, hvis medarbejderen har arbejdet mindst 40 sammenhængende arbejdsdage på et andet arbejdssted.

Der skal altså være tale om mindst 40 sammenhængende arbejdsdage på arbejdssted nummer to. Ferie, fridage, tjenesterejser eller sygedage tælles ikke med i de 40 dage.
Efter 12 måneder
Når tidsbegrænsningen på 12 måneder udløber på et midlertidigt arbejdssted, kan medarbejderen ikke få udbetalt skattefri godtgørelse med satserne.

Er medarbejderen stadig på rejse til midlertidigt arbejdssted, kan medarbejderen få udgifter til kost og småfornødenheder på arbejdsstedet dækket som udlæg efter regning eller ved fri kost. SKAT vurderer konkret, om der er tale om rejse og om arbejdsstedet stadig kun er midlertidigt.
Særligt for éndagsrejser
Medarbejdere kan ikke få dækket udgifter til for eksempel kost på en éndagsrejse, altså en rejse uden overnatning af kostgodtgørelse eller 25-procentsgodtgørelse. I stedet skal udgiften dækkes som udlæg efter regning eller fri kost/frie måltider til rådighed.

Lønmodtagere der ikke kan få kostgodtgørelse

Nogle lønmodtagere kan ikke få skattefri kostgodtgørelse, da de har særligt skatteordninger.

Det er lønmodtagere, som:
er registrerede erhvervsfiskere, og som i det pågældende indkomstår har valgt at tage havdagsfradrag pr. havdag.
arbejder på D.I.S.-skibe, og andre som kan bruge reglerne i Sømandsbeskatningsloven - gælder også sømænd, der er omfattet af lovens § 3.
får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat.
får ydelser, fordi de for eksempel er under uddannelse.
Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig