Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Collapse C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F.1 Fuld skattepligtC.F.1 Fuld skattepligt
Expand C.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomstC.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomst
Expand C.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive reglerC.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler
Expand C.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegningC.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegning
Expand C.F.5 GrænsegængerreglerneC.F.5 Grænsegængerreglerne
Expand C.F.6 ForskerskatteordningenC.F.6 Forskerskatteordningen
Expand C.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationerC.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationer
Collapse C.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerC.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler
Expand C.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseC.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse
Collapse C.F.8.2 OECD's modeloverenskomstC.F.8.2 OECD's modeloverenskomst
C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten
Collapse C.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomstC.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomst
Expand C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomstenC.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten
Expand C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomstenC.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten
Expand C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitionerC.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner
Expand C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemstedC.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted
Expand C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftsstedC.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted
Expand C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendomC.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom
Expand C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhedC.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
Expand C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfartC.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart
Expand C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagenderC.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender
Expand C.F.8.2.2.10 Artikel 10: UdbytteC.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte
Expand C.F.8.2.2.11 Artikel 11: RenterC.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter
Expand C.F.8.2.2.12 Artikel 12: RoyaltiesC.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties
Expand C.F.8.2.2.13 Artikel 13: KapitalgevinsterC.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster
C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv
Expand C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforholdC.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold
C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar
Expand C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvereC.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere
Expand C.F.8.2.2.18 Artikel 18: PensionerC.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner
Expand C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hvervC.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv
Collapse C.F.8.2.2.20 Artikel 20: StuderendeC.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende
C.F.8.2.2.20.1 Artikel 20:Studerende m.m.
C.F.8.2.2.20.2 Beskatningsretten til studerendes indkomst
Expand C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomsterC.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster
C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue
Expand C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatningC.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning
Expand C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskrimineringC.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering
Expand C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure)C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure)
Expand C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysningerC.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger
C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter
C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder
C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Territorial udvidelse
C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Ikrafttræden
C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Opsigelse
Expand C.F.9  Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftalerC.F.9 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.F.8.2.2.20.2 Beskatningsretten til studerendes indkomst

Indhold

Dette afsnit handler om hvilket land, der har beskatningsretten til studerendes indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Gæstestuderendefradrag
  • Landeliste
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Det land, hvor en person opholder sig i for at studere eller uddanne sig, er afskåret fra at beskatte de ydelser, der er omfattet af artikel 20. Bestemmelsen berører ikke andre landes eventuelle beskatning af ydelserne, fx kildelandet for ydelserne eller den studerendes bopælsland.

Bemærk

Alle krav i modeloverenskomstens artikel 20 skal være opfyldt. Se afsnit C.F.8.2.2.20.1 om kravene. Hvis ydelsen ikke er omfattet af artikel 20, kan den i stedet være omfattet af

  • modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold (løn mv.),
  • modeloverenskomstens artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (eller eventuelt artikel 14 om frit erhverv, hvis denne er med i DBO'en), hvis der er tale om vederlag for tjenesteydelser i frit erhverv, eller
  • modeloverenskomstens artikel 21 (anden indkomst) fx hvis den studerende forud for studiets påbegyndelse var hjemmehørende i studielandet, og ikke opholder sig der udelukkende i studieøjemed. I sådanne tilfælde anses udbetalingerne for omfattet af artiklen om "indkomst, der ikke er udtrykkelig omtalt". Herefter tilkommer beskatningsretten som udgangspunkt studielandet. Se Told- og Skattestyrelsens udtalelse i TfS 1992, 503 TSS om beskatning af SU.

Gæstestuderendefradrag

I en række af Danmarks DBO'er er det bestemt, at studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i den anden stat, ikke skal beskattes her i landet af vederlag for arbejde udført her i landet, som er nødvendigt for deres underhold. SKAT har fastsat det beløb, der er nødvendigt for en studerendes ophold i Danmark til 45.000 kr. i 2017 (44.000 kr. i 2016).

Fra og med indkomståret 2011 fastsættes gæstestuderendefradraget til samme beløb som personfradraget i personskatteloven § 10, stk. 1 (45.000 kr. i 2017). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. Fradraget gives i personlig indkomst optjent under studieopholdet før beregning af arbejdsmarkedsbidrag og kan ikke være større end denne indkomst. Beløbet er fastsat på årsbasis og nedsættes i forholdet mellem studieopholdets længde i Danmark og hele kalenderåret.

Bemærk

Indkomst i form af offentlige ydelser berettiger ikke til gæstestuderendefradrag. Det gælder fx skolepraktikydelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Reduktion af fradraget

Gæstestuderendefradraget reduceres med beløb, der modtages fra udlandet til den studerendes underhold eller uddannelse, samt med beløb, der er skattefri her i landet, fx skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A. Fradraget reduceres også med indkomst, som er skattefri her i landet i henhold til en DBO.

Hvis der i et indkomstår tages fradrag efter rejsereglerne i LL § 9 A, modregnes det samme beløb krone for krone i gæstestuderende-fradraget. Fradraget begrænses ikke af øvrige ligningsmæssige fradrag eller af personfradrag.

Studerende, der er berettiget til fradrag for underhold

Fradrag for underhold gives til studerende, der umiddelbart før studieopholdet i Danmark var hjemmehørende i et af de lande, der er nævnt nedenfor. Se om særlige betingelser i de enkelte DBO'er, herunder hvilke typer studerende, der er omfattet af skattefritagelsen.

Studerende, der er flyttet til Danmark før studiets påbegyndelse, kan ikke få fradrag for underhold efter DBO'en med hjemlandet. Se dog under Færøerne.

Landeliste

Studerende fra de nedenfor nævnte lande er enten berettiget til gæstestuderendefradrag eller fradrag efter en særlig regel.

1) Brasilien - særlig regel

Brasilianske studerende,beskattes ikke af vederlag for arbejde i opholdslandet i en periode på 3 sammenhængende kalenderår. Fritagelsen gælder kun for et beløb svarende til 4.000 USD pr. kalenderår. Se artikel 21, stk. 2, i DBO'en af 27. august 1974 med Brasilien.

2) Filippinerne - gæstestuderendefradrag

Filippinske studerende er fritaget for beskatning af ethvert vederlag, forudsat at arbejdet udføres her i landet i forbindelse med eller i tilknytning til oplæringen, og at vederlaget er nødvendigt som supplement til de midler, som den studerende har til rådighed til sit underhold. Se artikel 21, litra b) i DBO'en af 30. juni 1995 med Filippinerne. Fradraget gives kun i et tidsrum, der sammenlagt ikke overstiger 2 år fra datoen for den første ankomst.

3) Færøerne - gæstestuderendefradrag

Færøske studerende, der midlertidigt (normeret studietid + 2 år)opholder sig i Danmark udelukkende i studieøjemed, er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, som er nødvendigt for opholdet her. For DBO'en med Færøerne gælder, at fritagelse opnås, uanset om arbejdsvederlaget er indtjent i udlandet (herunder på Færøerne) eller i Danmark. Se afsnit IX, stk. 3, i protokollen til den nordiske DBO af 23. september 1996. Det fremgår af samme bestemmelse, at færøske studerende kan opholde sig i Danmark i indtil 6 måneder før studiestart. Til denne 6-måneders periode medregnes ikke den tid, dog maksimalt 1 år, der anvendes i forbindelse med et forberedende kursus, der kræves af uddannelsesinstitutionen som forudsætning for at kunne påbegynde studiet.

4) Grønland - gæstestuderendefradrag

Grønlandske studerende er fritaget for beskatning af indtægter, herunder beløb, der udbetales som vederlag for tjenesteydelser, der er nødvendige for deres ophold. Se artikel 18, stk. 2, i aftalen af 18. oktober 1979 med Grønlands hjemmestyre. Der stilles ikke krav om, at den studerende umiddelbart før studiet/uddannelsen var bosat i Grønland, eller at opholdet udelukkende er i studie- eller uddannelsesøjemed.

5) Indien - særlig regel

Indiske studerende beskattes ikke arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 DKK indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Se artikel 20, stk. 1, litra b i DBO'en af 8. marts 1989 med Indien. Beløbet nedsættes ikke, selv om den studerende kun opholder sig i Danmark en del af et kalenderår. Skattefritagelse efter artikel 20 er begrænset til den periode, der med rimelighed eller normalt er nødvendig for at færdiggøre uddannelsen. Fritagelsen kan højst gives i 5 sammenhængende år efter første opholdsdag i Danmark. 

6) Indonesien - gæstestuderendefradrag

Indonesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studiet, eller som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 28. december 1985 med Indonesien.

7) Island - gæstestuderendefradrag

Islandske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, forudsat at disse tjenesteydelser er nødvendige for deres ophold. Se afsnit IX, stk. 4, i protokollen til den nordiske DBO af 23. september 1996.

8) Jamaica - særlig regel

Jamaicanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 kr. indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Se artikel 22, stk. 1, (ii) i DBO'en af 16. august 1990 med Jamaica. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 5 år i træk.

9) Kenya - særlig regel

Studerende fra Kenya er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 13.500 kr. indenfor et kalenderår. Se artikel 21, stk. 1, litra b, i DBO'en af 13. december 1972 med Kenya. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 3 år i træk.

10) Kina 

Studerende fra Kina kan med virkning fra 1. januar 2013 ikke få gæstestuderendefradrag. Danmark og Kina har indgået en ny DBO, som følger OECD's modeloverenskomst artikel 20. 

11) Korea - særlig regel

Studerende fra Korea er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 kr. indenfor et kalenderår. Se artikel 20, stk. 1, litra b og stk. 2, litra c i DBO'en af 11. oktober 1977 med Korea. Skattefritagelsen gælder kun for ophold på højst 5 år.

12) Malaysia - særlig regel

Studerende fra Malaysia er i en periode på højst to år fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 3.000 malaysiske dollars indenfor et kalenderår. Visse stipendiater er fritaget er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, der har tilknytning til studier, forskning eller uddannelse. Se artikel XIX, stk. 1, litra b og stk. 2, litra b i DBO'en af 4. december 1970 med Malaysia.

13) Marokko - gæstestuderendefradrag

Marokkanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, som er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for studiets normale varighed med tillæg af et år. Se artikel 20 i DBO'en af 8. maj 1984 med Marokko.

14) Montenegro (tidligere Jugoslavien) - særlig regel

Studerende fra Montenegro, der er indtegnet ved et universitet i hjemlandet, kan skattefrit tjene 4.500 kr. årligt i Danmark, såfremt beskæftigelsens formål er at opnå praktisk erfaring i tilslutning til studierne - og beskæftigelsen højst varer 100 dage inden for et kalenderår. Den studerende kan dog højst blive fri for beskatning af 1.500 kr. månedligt. Endvidere kan en studerende fra Montenegro, der er indtegnet ved et dansk universitet mv. - eller en praktikant eller en lærling - skattefrit tjene 18.000 kr. pr. kalenderår. Skattefritagelsen er begrænset til normal studietid, dog højst 3 år. Personfradraget indgår i de ovennævnte maksimumsbeløb. Se artikel 19, stk. 2 og 4 i DBO'en af 19. marts 1981 med det tidligere Jugoslavien, som gælder for Montenegro.

15) Pakistan - gæstestuderendefradrag

Pakistanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag for udførelse af hverv her i landet i forbindelse med studierne, eller som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 21 i DBO'en af 22. oktober 1987 med Pakistan.

16) Portugal - særlig regel

Portugisiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 3.000 EUR indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 5 år i træk. Se artikel 20, stk. 1, litra b og stk. 2 i DBO'en af 14. december 2000 med Portugal.

16) Rumænien - gæstestuderendefradrag

Rumænske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for en periode, der er begrænset til 5 år fra ankomsten til Danmark. Se artikel 22, stk. 2, i DBO'en af 13. december 1976 med Rumænien.

17) Thailand - gæstestuderendefradrag

Thailandske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for en periode på højst 5 år. Se artikel 20 (iii) i DBO'en af 23. februar 1999 med Thailand.

18) Trinidad og Tobago - gæstestuderendefradrag

Studerende fra Trinidad og Tobago er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres ophold. Begunstigelsen kan kun strække sig over et sådant tidsrum, som kan anses for rimeligt eller sædvanligt for at fuldføre formålet med besøget, men i intet tilfælde skal nogen fysisk person nyde godt af begunstigelsen i mere end fem skatteår. Se artikel XVIII i DBO'en af 20. juni 1969 med Trinidad og Tobago.

19) Tunesien - gæstestuderendefradrag

Tunesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 5. februar 1981 med Tunesien. Fritagelsen gælder for en periode af højst 5 år.

20) Tyrkiet - gæstestuderendefradrag

Tyrkiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 30. maj 1991 med Tyrkiet.

21) Ukraine - gæstestuderendefradrag

Ukrainske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, med mindre indkomsten overstiger det beløb, der er nødvendigt for deres underhold, studium eller uddannelse. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 5. marts 1996 med Ukraine.

22) Venezuela - gæstestuderendefradrag

Venezuelanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 3. december 1998 med Venezuela.

23) Vietnam - gæstestuderendefradrag

Vietnamesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold, forudsat vederlaget er nødvendigt for at supplere de midler, der står til rådighed for den studerendes underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 31. maj 1995 med Vietnam.

24) Zambia - gæstestuderendefradrag

Zambiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har direkte forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel XX, stk. 3, i DBO'ensten af 13. september 1973 med Zambia.

Se også

  • C.F.9.2.6.4 og C.F.9.2.7.6 om rigsfællesskabsfradraget til studerende fra henholdsvis Færøerne og Grønland
  • C.F.7.4 om skattefri legater til stipendiater fra udviklingslande efter LL § 7 K, stk. 5.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2004.231.LSR

Islandsk læge flyttede til Danmark for at uddanne sig til praktiserende læge. Hun var ansat som reservelæge og praksisreservelæge i forskellige turnus-, introduktions- og uddannelsesstillinger i under et dansk amt og blev aflønnet efter overenskomsten mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Foreningen af Yngre Læger. Landsskatteretten fandt, at hun ikke kunne anses for studerende i DBO'ens forstand, og hun havde derfor ikke adgang til et særligt fradrag, efter en protokol til artikel 20 i den nordiske DBO.

 

SKM2002.243.LSR

En dansker flyttede til England sammen med sin ægtefælle for at søge arbejde der. Hun var fuldt skattepligtig i begge lande. Hun påbegyndte nogle måneder senere en uddannelse i England, som hun modtog dansk studiestøtte til. Landsskatteretten udtalte, at artikel 20 i den dansk-britiske DBO ikke kunne anvendes, allerede fordi opholdet skyldtes, at ægtefællen havde fået arbejde i England. I stedet var studiestøtten omfattet af artikel 21 om anden indkomst. Da modtageren efter artikel 4, stk. 2, i DBO'en var hjemmehørende i Storbritannien, havde Storbritannien beskatningsretten til studiestøtten. Danmark havde ikke en subsidiær beskatningsret efter DBOens artikel 28.

 

TfS 1996, 777 LSR

En islandsk statsborger havde opholdt sig i Danmark i en periode, før hun påbegyndte en uddannelse. Hun ønskede fradrag efter protokollen til den nordiske DBO. Landsskatteretten fandt, at hun ikke havde godtgjort, at hun havde opholdt sig midlertidigt i Danmark udelukkende i uddannelses- og studieøjemed.

 
Fik du svar på dine spørgsmål?