Den juridiske vejledning 2018-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>Om Den juridiske vejledning [Væsentlige ændringer]
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Collapse C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F.1 Fuld skattepligtC.F.1 Fuld skattepligt
Expand C.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomstC.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomst
Expand C.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive reglerC.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler
Expand C.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegningC.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegning
Expand C.F.5 GrænsegængerreglerneC.F.5 Grænsegængerreglerne
Expand C.F.6 Forskerskatteordningen <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.6 Forskerskatteordningen [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationerC.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationer
Collapse C.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerC.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler
Expand C.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseC.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse
Collapse C.F.8.2 OECD's modeloverenskomstC.F.8.2 OECD's modeloverenskomst
C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten
Collapse C.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomstC.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomst
Expand C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner [Væsentlige ændringer]
Collapse C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.4.1 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personerC.F.8.2.2.4.1 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer
Expand C.F.8.2.2.4.2 Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personerC.F.8.2.2.4.2 Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personer
C.F.8.2.2.4.3 Skattemæssigt hjemsted for stater, dertil hørende politiske underafdelinger og lokale myndigheder
Expand C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendomC.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom
Expand C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhedC.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
Expand C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagenderC.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender
Expand C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.11 Artikel 11: RenterC.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter
Expand C.F.8.2.2.12 Artikel 12: RoyaltiesC.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties
Expand C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster [Væsentlige ændringer]
C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv
Expand C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold [Væsentlige ændringer]
C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar
Expand C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hvervC.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv
Expand C.F.8.2.2.20 Artikel 20: StuderendeC.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende
Expand C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster [Væsentlige ændringer]
C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysningerC.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger
C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter
C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder
C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits [Væsentlige ændringer]
C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse
C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden
C.F.8.2.2.32 Artikel 32: Opsigelse
Expand C.F.9  Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftalerC.F.9 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
H.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2018-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 4 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører skattemæssigt hjemsted.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer (C.F.8.2.2.4.1)
  • Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personer (C.F.8.2.2.4.2)
  • Skattemæssigt hjemsted for stater, dertil hørende politiske underafdelinger og lokale myndigheder (C.F.8.2.2.4.3).

xArtikelteksten er ændret med OECD´s modeloverenskomst for 2017. Relevante kommentarer til artiklen er kun delvist indarbejdet i denne opdatering. Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.x

Fik du svar på dine spørgsmål?