Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Collapse C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F.1 Fuld skattepligtC.F.1 Fuld skattepligt
Expand C.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomstC.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomst
Expand C.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive reglerC.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler
Expand C.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegningC.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegning
Expand C.F.5 GrænsegængerreglerneC.F.5 Grænsegængerreglerne
Expand C.F.6 ForskerskatteordningenC.F.6 Forskerskatteordningen
Expand C.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationerC.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationer
Collapse C.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerC.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler
Expand C.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseC.F.8.1 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse
Collapse C.F.8.2 OECD's modeloverenskomstC.F.8.2 OECD's modeloverenskomst
C.F.8.2.1 Overordnet om modeloverenskomsten
Collapse C.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomstC.F.8.2.2 De enkelte artikler i OECD´s modeloverenskomst
Expand C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomstenC.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten
Expand C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomstenC.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten
Expand C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitionerC.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner
Collapse C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemstedC.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted
Expand C.F.8.2.2.4.1 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personerC.F.8.2.2.4.1 Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer
Expand C.F.8.2.2.4.2 Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personerC.F.8.2.2.4.2 Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personer
C.F.8.2.2.4.3 Skattemæssigt hjemsted for stater, dertil hørende politiske underafdelinger og lokale myndigheder
Expand C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftsstedC.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted
Expand C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendomC.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom
Expand C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhedC.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
Expand C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfartC.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart
Expand C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagenderC.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender
Expand C.F.8.2.2.10 Artikel 10: UdbytteC.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte
Expand C.F.8.2.2.11 Artikel 11: RenterC.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter
Expand C.F.8.2.2.12 Artikel 12: RoyaltiesC.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties
Expand C.F.8.2.2.13 Artikel 13: KapitalgevinsterC.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster
C.F.8.2.2.14 Artikel 14: Frit erhverv
Expand C.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforholdC.F.8.2.2.15 Artikel 15: Indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold
C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar
Expand C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvereC.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere
Expand C.F.8.2.2.18 Artikel 18: PensionerC.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner
Expand C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hvervC.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv
Expand C.F.8.2.2.20 Artikel 20: StuderendeC.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende
Expand C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomsterC.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster
C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue
Expand C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatningC.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning
Expand C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskrimineringC.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering
Expand C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure)C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure)
Expand C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysningerC.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger
C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter
C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder
C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Territorial udvidelse
C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Ikrafttræden
C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Opsigelse
Expand C.F.9  Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftalerC.F.9 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Indhold

Dette afsnit handler om artikel 4 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører skattemæssigt hjemsted.

Afsnittet indeholder:

  • Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer (C.F.8.2.2.4.1)
  • Skattemæssigt hjemsted for andre end fysiske personer (C.F.8.2.2.4.2)
  • Skattemæssigt hjemsted for stater, dertil hørende politiske underafdelinger og lokale myndigheder (C.F.8.2.2.4.3).
Fik du svar på dine spørgsmål?