Menu

Skiltning på byggepladser

Skiltning på byggepladser

Som en del af kampen mod omfattende organiseret sort arbejde skal byggepladser på privat grund (grunde ejet af privat personer, virksomheder eller selskaber) have skiltning, så det tydeligt fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejde på byggepladsen.

  • Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund.
  • Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer.
  • Har din virksomhed ikke et cvr-nummer, skal du skrive virksomhedens SE-nummer.
  • Udenlandske virksomheder skal ud over navn også skilte med deres RUT-nummer.
  • Skiltet skal være opstillet ved byggeriets start.

Hvor skal skiltet placeres?

Skiltet skal placeres i en højde og på en måde, så oplysningerne er synlige og let kan læses fra offentligt tilgængelig vej.

Skiltet kan også sættes på en skurvogn, hvis skurvognen er permanent placeret på byggepladsen, og står så skiltet er synligt fra offentligt tilgængelig vej.

Hvilken skriftstørrelse skal jeg bruge?

Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse eller til i hvilken rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå. Eneste krav er, at skiltets oplysninger er synlige og kan læses fra offentligt tilgængelig vej. Skiltet kan derfor også være håndskrevet.

Hvornår skal skiltet være oppe?

Skiltet skal være synligt i tidsrum, hvor der arbejdes på byggepladsen. Skiltet kan tages ned uden for arbejdstid for at blive sat op igen, når der igen arbejdes på byggepladsen. Dermed kan virksomheden tage hensyn til skiftende arbejdssteder og forebygge tyveri af eller hærværk mod skiltet.

Fælles skilt, hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads

Hvis flere virksomheder arbejder på samme byggeplads, kan virksomhederne have et fælles skilt. Den enkelte virksomheds oplysninger skal så fremgå af det fælles skilt.

Hvem har ansvaret?

Den eller de virksomheder, der udfører arbejdet på byggepladsen, har ansvaret for, at skiltene er opsat korrekt og med de korrekte oplysninger.

Byggeri, der er fritaget for skiltning

De nye krav om skiltning gælder ikke:

  • for entrepriser på højst 50.000 kroner inkl. moms (Den enkelte virksomheds entreprisesum afgør, om virksomheden skal skilte. Er virksomhedens entreprisesum under 50.000 kr. incl. moms, er der ingen skiltningspligt).
  • for arbejde, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag.
  • hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område.
  • byggeri på offentligt ejet grund (dvs. hvis det offentlige ejer mere end 50 procent af et selskab, der ejer grunden).
  • for arbejde, der strækker sig over længere strækninger eller flere matrikler, for eksempel ved vejarbejde eller nedlægning af rør og kabler.

Du skal ikke skilte, hvis arbejdet bare opfylder én af betingelserne.

Det betyder eksempelvis, at du er fritaget for at skilte, hvis entreprisen er på højst 50.000 kroner inkl. moms, selvom arbejdet tager flere dage at udføre. Og er entreprisen på mere end 50.000 kroner inkl. moms, men bliver udført på kun én arbejdsdag, skal du heller ikke skilte.

Skiltet må ikke være en reklame, hvis det står i det åbne land

Det er ikke tilladt at anbringe reklamer i det åbne land, dvs. udenfor by eller bymæssig bebyggelse. Står dit skilt i det åbne land, må det derfor ikke være anbragt i reklame- eller propagandaøjemed. Reglerne hører under Naturstyrelsen.

Du kan læse mere om skiltning, herunder reklamer i det åbne land på naturstyrelsen.dk (eksternt link).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?