Menu

Du udlejer dit sommerhus

Du skal betale skat af en del af dine indtægter, når du lejer din feriebolig ud. Du kan vælge mellem et fast bundfradrag eller et regnskabsmæssigt fradrag.

Bundfradrag

  • De første 10.700 kr. i 2017 (10.500 kr. i 2016) er skattefrie, hvis du lejer ud privat.
  • De første 21.400 kr. i 2017 (21.000 kr. i 2016) er skattefrie, hvis du lejer ud gennem bureau.
  • Du skal betale skat af 60 procent af din indtægt udover det.

Du får ikke fradrag for dine faktiske udgifter.

Eksempel på privat udlejning

Lejeindtægt inkl. el, varme og vand

33.600 kr.

Bundfradrag

-10.700 kr.

Indtægt udover bundfradrag

22.900 kr.

Skattepligtig indtægt (60 pct. af 22.900 kr.)

13.740 kr.

Skriv den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse, rubrik 37

Du får fuldt bundfradrag, selv om du køber eller sælger boligen i løbet af året.

Regnskabsmæssigt fradrag

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter. Indtægten er kapitalindkomst.

Du skal skrive din indtægt fratrukket dine udgifter på din årsopgørelse, rubrik 37, og din forskudsopgørelse, rubrik 33.

Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, som du kun skal vise os, hvis vi beder om det. Du skal kunne fremvise en kvittering på de ting, du trækker fra.

Indtægter:

Lejeindtægten er det samlede beløb, du modtager, inklusiv lejeres betaling for eksempelvis el, vand og varme.

Udgifter:

Du får fradrag for udgifter, du har i den periode, du udlejer boligen.

  • Udgifter, direkte forbundet med udlejningen, fx annonceudgifter.

  • Fx el, vand, varme.

  • Vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer).

  • Du kan ikke trække udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen fra.

Hvis du har valgt regnskabsmæssigt fradrag, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag.

Fradrag for grundskyld (ejendomsskat)

Du kan trække grundskyld fra for de uger, hvor du lejer ud. Der er 52 uger på et år, så har du for eksempel lejet ud i fire uger, kan du trække 4/52 af din grundskyld fra som en udgift.

Nedslag i ejendomsværdiskat

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den tid, hvor boligen er udlejet. Du får nedslaget ved at skrive, hvor længe du udlejer på din årsopgørelse.

Eksempel: udlejning i 8 uger

Lejeindtægt inkl. el, varme og vand

33.600 kr.

Udgifter til el, varme og vand i udlejningsperioden

-3.600 kr.

Forholdsmæssig andel af indboforsikring (8/52)

-1.000 kr.

Forholdsmæssig andel af afskrivninger på inventar (8/52)

-1.000 kr.

Forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af inventar (8/52)

-1.000 kr.

Forholdsmæssig andel af grundskyld (8/52)

-2.000 kr.

Annonceudgifter

-3.000 kr.

Lejeindtægt, der skal selvangives

22.000 kr.

Udlejning gennem bureau

Når du lejer ud gennem et bureau, som indberetter til SKAT, får du automatisk bundfradrag.

  • Bundfradraget er på 21.400 kr. i 2017 (21.000 kr. i 2016). 

Står du selv for afregning af el, varme, vand, slutrengøring osv., skal du lægge det til beløbet i rubrik 37 på din årsopgørelse.

Hvis du ejer boligen sammen med andre, fordeler vi lejeindtægten og bundfradraget mellem jer efter ejerforhold.

Vil du i stedet bruge metoden med regnskabsmæssigt fradrag, skal du skrive din indtægt fratrukket dine faktiske udgifter i rubrik 37 på din årsopgørelse.

Udlejning gennem udenlandsk bureau

For at du kan få det automatiske bundfradrag, skal det udenlandske bureau lade sig registrere og indberette din lejeindtægt til SKAT. Henvis udlejningsbureauet til:

Information for agencies outside Denmark renting out holiday homes for owners resident in Denmark

Det kan være, at bureauet beder om boligens ejendomsnummer. Du kan slå det op på ois.dk.

Hvis du både udlejer privat og gennem bureau

Hvis du udlejer privat ved siden af bureauets udlejning, skal du betale skat af 60 procent af indtægten fra den private udlejning.

Hvis din indtægt fra bureauets udlejning er mindre end bundfradraget ved privat udlejning på 10.500 kr. i 2016 (10.400 kr. i 2015), kan du dog trække resten af bundfradraget fra, inden du udregner din skattepligtige indtægt.

Du skal skrive din skattepligtige indtægt i rubrik 37 på din årsopgørelse.

Eksempel: bureauet har lejet ud for mindre end 10.700 kr.

Lejeindtægt fra bureau inkl. el, vand og varme

5.000

Ikke udnyttet bundfradrag: 10.700 kr. - 5.000 kr.= 

5.700

Lejeindtægt fra privat udlejning inkl. el, vand og varme

10.000

Privat indtægt fratrukket resterende bundfradrag: 10.000 kr. - 5.700 kr.=

4.300

Skattepligtig indtægt: 4.300kr x 60 pct.=

2.580

Eksempel: Bureauet har lejet ud for mere end 10.700 kr.

Lejeindtægt fra bureau inkl. el, vand og varme

15.000

Lejeindtægt fra privat udlejning inkl. el, vand og varme

10.000

Skattepligtig indtægt: 10.000kr x 60 pct.=

6.000

Hvis din feriebolig kun bliver brugt til udlejning

Bruger du kun din feriebolig til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning. Erhvervsmæssig udlejning af feriebolig kræver tilladelse fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen giver normalt ikke en sådan tilladelse.

Naturstyrelsen.dk

Du udlejer en bolig, som du ikke selv bor i

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?