We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Regler for kørselsfradrag

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også for eksempel studiejob og løntilskudsjob. SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

  • Du skal bruge din reelle køreafstand, din officielle adresse og det faktiske antal dage.
  • Du får fuldt fradrag, selv om du kører sammen med andre.

Satser for kørselsfradrag i 2013 og 2014

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2014 Fradrag pr. km pr. dag for 2013
0-24 km 0 kr. (intet fradrag) 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,10 kr. 2,13 kr. 
Over 120 km 1,05 kr. (2,10 kr. i udkantskommuner) 1,07 kr. (2,13 kr. i udkantskommuner)

Satser over bro i 2013 og 2014

  Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur
Storebælt Bil/motorcykel 90 kr.
Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresund Bil/motorcykel 50 kr.
Tog/offentlig transport 8 kr.

Det er den reelle kørselsafstand, der gælder

Du skal bruge den reelle/normale kørselsafstand mellem dit hjem og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute. Hvis du kører i tog eller bus er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med. 

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den kørselsberegneren i TastSelv beregner. Så skal du selv indtaste afstanden.

Du skal bruge det faktiske antal dage med transport

Du skal ikke tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit fradrag på årsopgørelsen, sætter SKAT antallet af arbejdsdage/kørselsdage til 216.

216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage. 

Du skal bruge din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregisteradresse) og ikke for eksempel din sommerhusadresse, der gælder som bopæl. Du kan derfor ikke få mere fradrag, fordi du i en periode kører fra for eksempel dit sommerhus til arbejde, og afstanden her er længere end normalt - med mindre din sommerhusadresse er din folkeregisteradresse.

Du kan også få kørselsfradrag, når du kører sammen med andre i bil

Det spiller ingen rolle, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag. Hvis I pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Det kan ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne

Det kan ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne (fri bil, frikort eller betalt offentlig transport), da du i så fald skal beskattes af et tilsvarende beløb som personlig indkomst.  

Du kan ikke både få kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Visning af billede: linkiconSkattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

 

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig