Menu

 
Kørselsfradrag (befordrings­fradrag)

Du kan få kørselsfradrag for de dage hvor du kører mellem hjem og arbejdsplads, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

 

Satser

Satser for kørselsfradrag i 2015

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2015
0-24 km0 kr. (intet fradrag)
25-120 km2,05 kr.
Over 120 km1,03 kr. (2,05 kr. i yderkommuner)

Satser for kørselsfradrag i 2014

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2014
0-24 km0 kr. (intet fradrag)
25-120 km2,10 kr.
Over 120 km1,05 kr. (2,10 kr. i yderkommuner)

Satser over bro i 2014 og 2015

Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur
Storebælt Bil/motorcykel90 kr.
Tog/offentlig transport15 kr.
Øresund Bil/motorcykel50 kr.
Tog/offentlig transport8 kr.

Glemt kørselsfradrag i 2013, 2012 eller 2011

Kun kørselsfradrag ved lønnet arbejde

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også for eksempel studiejob og løntilskudsjob. SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Kørselsafstand, faktisk antal dage, samkørsel mv. 

Det er den reelle kørselsafstand, der gælder

Du skal bruge den reelle/normale kørselsafstand mellem dit hjem og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med. 

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv beregner. Så skal du selv indtaste afstanden.

Du skal bruge det faktiske antal dage med transport

Du skal ikke tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit fradrag på årsopgørelsen, sætter SKAT antallet af arbejdsdage/kørselsdage til 216.

216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage. 

Du skal bruge din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregisteradresse) og ikke for eksempel din sommerhusadresse, der gælder som bopæl.

Du kan derfor ikke få mere fradrag, fordi du i en periode kører fra for eksempel dit sommerhus til arbejde, og afstanden her er længere end normalt - med mindre din sommerhusadresse er din folkeregisteradresse.

Du kan også få kørselsfradrag, når du kører sammen med andre i bil

Det spiller ingen rolle, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag.

Hvis I pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne

Det kan ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne (fri bil, frikort eller betalt offentlig transport), da du i så fald skal beskattes af et tilsvarende beløb som personlig indkomst.  

Du kan ikke både få kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

Udkantskommuner (yderkommuner)

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en udkantskommune (yderkommune), kan du få mere kørselsfradrag end normalt. Du kan nu få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen.

SKATs lommeregner ud for rubrik 51 i TastSelv beregner automatisk ekstra fradrag, hvis du bor i en udkantskommune.

Antallet af udkantskommuner er udvidet med virkning fra 2015. De nye kommuner er: Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Udkantskommuner i 2015
Jylland Østdanmark og Fyn
LæsøMorsøLangelandLolland
BrønderslevNorddjursÆrøSamsø
HjørringTønderSvendborgBornholm
FrederikshavnVesthimmerlandFaaborg-MidtfynGuldborgsund
JammerbugtSkiveOdsherredSlagelse
StruerSønderborgVordingborg
ThistedAabenraa

Udkantskommuner i 2014
Jylland Østdanmark og Fyn
LæsøMorsøLangelandLolland
BrønderslevNorddjursÆrøSamsø
HjørringTønderSvendborgBornholm
FrederikshavnVesthimmerlandFaaborg-MidtfynGuldborgsund

Flytning, jobskifte og flere arbejdssteder

Hvis du har flere afstande mellem hjem og arbejde på over 12 km, har du flere befordringsforhold, der skal indtastes hver for sig. Det gælder, hvis du for eksempel har skiftet arbejde, er flyttet eller arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år.

Kørsel til flere arbejdspladser i samme periode

Hvis du for eksempel arbejder to dage om ugen på arbejdsplads A og fire dage på arbejdsplads B, skal du vurdere, hvor mange dage du forventer at køre til hver arbejdsplads i løbet af året.

Du skal indtaste begge adresser, perioder og antal dage i lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv.

Kørsel til flere arbejdspladser i forskellige perioder af året

Hvis du i samme job arbejder på flere adresser i forskellige perioder af året , skal du indtaste alle adresser på dine arbejdspladser i kørselsberegneren.

Hvis du er usikker på, hvilke adresser der er gældende senere på året, kan du vente med at ændre forskudsopgørelsen (skattekortet). Alternativt må du anslå, hvordan dine kørselsforhold ser ud for resten af året.  

Kørsel til flere arbejdspladser på samme dag

Hvis du kører til flere arbejdspladser på samme dag, behøver du ikke have mere end 12 km til én af arbejdspladserne. Hvis du samlet kører mere end 24 km pr. dag, kan du få kørselsfradrag.

I lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv skal du indtaste adresser på arbejdspladser og perioder.

Du bor i Sverige eller Tyskland

Du kan også få kørselsfradrag, hvis du bor i Tyskland og Sverige. SKATs løsning i TastSelv kan dog ikke beregne afstanden, da den ikke kan beregne afstande fra udenlandske adresser.

Du skal derfor finde afstanden fra hjemadresse til arbejdsadresse i en af de løsninger, som findes på nettet (Google, ViaMichelin mv.).

Afstanden er den normale kørselsafstand og vil typisk være det, som vises i nogle af disse internettjenester.

Når du har fundet afstanden og beregnet dit fradrag, skal du skrive beløbet ud for rubrik 51 i TastSelv.

Du kan få ekstra fradrag, hvis du kører over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen.

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly.

Udgifter til færge og fly

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transportvej mellem dit hjem og din arbejdsplads. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel), som du skal bruge til den yderligere befordring.

Herudover kan du trække udgifter til antal kørte kilometer i tilknytning til færge- eller flyveturen fra.

Lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Som for det almindelige befordringsfradrag er der en bundgrænse, som du ikke kan få fradrag for. Den svarer til det beregnede fradrag for 24 km kørsel om dagen (det vil sige 24 x 2,10 kr.= 50,40 kr. pr. arbejdsdag i 2014). Hvis der er tale om transport på landjorden før eller efter færgeturen/flyrejsen, skal du først beregne bundgrænsen (det vil sige 24 km) i landtransporten og eventuelt derefter i færge- eller flyudgifterne.

Du skal kunne dokumentere dine udgifter, hvis SKAT beder dig om det.

Eksempel 1: Fra ø til fastland (2014)

Jens bor på en ø og arbejder på fastlandet. Han rejser dagligt med færge. Den daglige billetudgift til færgen er 60 kr. i 2014.

Jens har ingen yderligere transport. Fra billetudgiften skal han fratrække den del af transporten pr. arbejdsdag, han ikke har fradrag for:

24 x 2,10 kr. = 50,40 kr.

Det daglige kørselsfradrag er: 60 kr. - 50,40 kr. = 9,60 kr.

Eksempel 2: Fra Ø til fastland med yderligere kørsel (2014)

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet otte km fra havnen. Den daglige kørsel er altså 16 km.

Hanne medbringer egen bil på færgen. Billetudgiften er i alt 120 kr.

De 16 km landtransport giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen, og den daglige udgift til færgetransporten skal reduceres med:

16 km - 24 km= 8 x 2,10 kr. = 16,80 kr.

Det daglige befordringsfradrag er: 120 kr. - 16,80 kr. = 103,20 kr.

Hvis Hanne for eksempel kørte 34 km i bil ud over færgeturen, ville hun få fradrag for (34 - 24 km) 10 km x 2,10 kr. = 21,00 kr. som tillæg til færgebilletten.

Kørselsfradrag på årsopgørelse og forskudsopgørelse

Tjek om kørselsfradraget er med på din årsopgørelse i marts

Kørselsfradraget er ikke altid automatisk med på din årsopgørelse. Derfor skal du tjekke det, når du får din årsopgørelse i foråret.

Hvis fradraget er med på din årsopgørelse, har vi beregnet det ud fra de oplysninger, vi har om din sædvanlige bopæl, din arbejdsgivers adresse, antal kilometer mellem bopæl og arbejdsgivers adresse og antal arbejdsdage, som for et helt arbejdsår sættes til 216.

Har du arbejdet mindre end det, for eksempel på grund af sygedage eller hjemmearbejdsdage, skal du sætte tallet ned til det rigtige antal dage. 

Dokumentation, hvis SKAT beder om det

Du skal kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre din kørsel, hvis vi beder dig om det. Det kan du gøre med for eksempel arbejdssedler, lønsedler, brændstofkvitteringer, brobizz, billetter til offentlige transportmidler mv.

Skriv dit kørselsfradrag på din forskudsopgørelse

Hvis du i din forskudsopgørelse skriver, hvor meget du regner med at køre, så får du dit fradrag løbende gennem året i stedet for at få penge tilbage i skat, når året er gået. Du skal logge på TastSelv og taste det i rubrik 51. 

Det er også en god ide at rette forskudsopgørelsen, hvis dine kørselsforhold ændrer sig.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Ekstra kørselsfradrag hvis du tjener mindre end 307.000 kr. i 2015 (303.200 kr. i 2014)

Du får ekstra fradrag, hvis du tjener mindre end  307.000 kr. i 2015 (303.200 kr. i 2014).

Hvis du har en indtægt før arbejdsmarkedsbidrag på højst 257.000 kr. i 2015 (253.200 kr. i 2014), får du et ekstra kørselsfradrag på 42 procent i 2015  (37 procent i 2014) af det normale kørselsfradrag.

Det ekstra befordringsfradrag kan højst udgøre 10.100 kr. i 2015 (8.900 kr. i 2014) og nedsættes gradvist for indkomster over 257.000 kr. til 307.000 kr. i 2015 (indkomster over 253.200 kr. til 303.200 kr. i 2014).

SKATs system beregner automatisk det ekstra fradrag på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Værdien af dit fradrag

Dit kørselsfradrag er ikke det samme beløb, som det beløb du får "ekstra" udbetalt. Er dit fradrag for eksempel på 15.000 kr., sparer du omkring 5.000 kr. i skat. Som tommelfingerregel sparer du en tredjedel af fradragsbeløbet i skat.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur