Menu

 
Kørselsfradrag (befordrings­fradrag)

Du kan få kørselsfradrag for de dage hvor du kører mellem hjem og arbejdsplads, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

 

Nedenfor kan du lave en vejledende beregning af dit kørselsfradrag. Skal du derimod ændre dit kørselsfradrag på din årsopgørelse eller forskudsopgørelse, anbefaler vi at bruge beregneren i TastSelv. Så bliver dit kørselsfradrag automatisk overført til din nye årsopgørelse eller forskudsopgørelse og fra din forskudsopgørelse til din årsopgørelse. 

Beregn dit kørselsfradrag
For hvilket år vil du beregne dit kørselsfradrag?
20152014201320122011
Beregningstype?
Beregn afstandIndtast afstand
Indtast afstand (hurtig beregning)

Denne beregning er bedst, hvis du har normale kørselsfohold. Du kan ikke bruge den, når du kører over Øresund/Storebælt, bor i en udkantskommune, har udgifter til færge eller fly. Læs mere


Hvis du er flyttet, ikke kender din kørselsafstand, har flere arbejdsadresser gennem året eller generelt er i tvivl, skal du vælge beregn afstand. Den fulde beregning, hvor du indtaster adresserne, tager også hensyn til særlige regler, fx vedrørende broafgift og udkantskommuner.

Afstand til job Kørselsperiode: Hele året
km
til
Antal dage med kørsel
dage
Antallet af kørselsdage, som nu er indsat, går ud fra en 5-dages arbejdsuge, normal ferieafholdelse og enkelte sygedage (18 kørselsdage pr. måned). Afviger dine kørselsdage, skal du selv rette.
0 - 24 km:0 kr. × 24 km:0,00 kr.
25 - 120 km:
Over 120 km:
Fradrag pr. kørt dag:
Samlet fradrag pr. år:
Besparelse (cirka):
Beregn kørselsafstand(e) i
Adressen skal indeholde vejnavn og vejnummer samt by eller postnummer
Er du flyttet i løbet af ? Fjern
Adressen skal indeholde vejnavn og vejnummer samt by eller postnummer
Kørselsperiode i :
Flere arbejdsadresser/arbejdspladser i ?Fjern
Tjek adresserne - du er kommet til at indtaste forkert (vi kan ikke genkende adressen).
Fortsæt
Har du kørsel til flere arbejdspladser på samme dag?
Ja Nej
Vælg relevant bopælsadresse
Din kørselsrute fra start til slut:
GodkendSlet
... næste arbejdsplads du kører til
Ok
Slet
> Videre
ikke flere kørselsforhold med flere arbejdspladser på samme dag
+ Flere kørselsforhold
med kørsel til flere arbejdspladser på samme dag
Forbehold: Kørselsberegneren er vejledende (der kan ikke støttes ret på denne). Der tages forbehold for evt. fejl og mangler. Afstanden beregnes af Google Maps og kan derfor afvige ift. andre afstandstjenester på nettet. Beregneren omfatter ikke transport i fly. Kørselsberegneren er endnu ikke opdateret med de ni kommuner, som fra 2015 også regnes med til udkantskommuner.
Find på kort
Beregner... Vent et kort øjeblik.

Beregner... Vent et kort øjeblik.

Du kan ikke få kørselsfradrag, da din samlede kørselsafstand til og fra arbejde er mindre end 24 km
Samlet afstand:  Ret afstand
Se beregning
Afstanden for denne rute er tur/retur samlet under 24 km, hvilket ikke giver fradrag. Skifter automatisk til næste rute om lidt.
Afstand i alt (km) tur/retur:
km
Hvis din kørselsrute afviger, kan du rette afstanden.
Mere om afstand
Afstanden skal beregnes ud fra kørsel i bil (også selv om du bruger anden transport) med udgangspunkt i den hurtigste og nemmeste vej (som ikke nødvendigvis den korteste). Husk, du kan ikke tælle ekstra kørsel med til eksempelvis aflevering og hentning af børn.
0 - 24 km:0 kr. × 24 km:0,00 kr.
25 - 120 km:
Over 120 km :
Samlet pr. kørt dag:
Dage med kørsel på denne rute:
dage
Åbn kørselskalender
dage er med normale kørselsforhold (18 dage/måned). I kørselskalenderen kan du finde antallet af kørselsdage mellem hjem og arbejde.
Du bor i en udkantskommune og har mere end 60 km til arbejde Så er du omfattet af den særlige ordning for udkantskommuner. Du kan højst bruge ordningen i 7 år, fra det år din afstand til job oversteg 60 km.
Omfattet af ordning for forhøjet fradrag
Ikke omfattet af ordning for forhøjet fradrag
Du tager til/fra Bornholm vælg rute/transportform
Færge Rønne-Ystad/Øresundsbroen
Fly Rønne-Kaastrup
Du kører over Storebælt vælg transportform
Bil/motorcykel - betaler selv broafgift
Bil/motorcykel - betaler ikke selv broafgift (samkørsel)
Tog/bus(offentlig transport)
Du kører over Øresund vælg transportform
Bil/motorcykel - betaler selv broafgift
Bil/motorcykel - betaler ikke selv broafgift (samkørsel)
Tog/bus(offentlig transport)
Færgebillet tur/retur (samlet pris for overfart til/fra job)
kr.

Hvis du fx køber 10-turs rabatkort, skal du skrive den gennemsnitlige pris tur/retur

Afstanden inkluderer ikke flyafstand, men alene kørselsafstanden. Kortet viser kun ruten fra Kastrup til jobadresse.

Gennemsnitlige daglige udgifter til fly tur/retur
Klik her for at til-/fravælge ferieuger el. uger uden kørsel til arbejde
Klik her for at til-/fravælge kørsel på bestemte ugedage
ManTirOnsTorFreLørSøn
Samlet antal dage med kørsel: dage

Helligdage og normale fridage er markeret med grønt.

  • Vælg de uger du holder ferie ved at klikke på de konkrete uger til venstre i kalenderen
  • Klikker du på en af ugedagene øverst i kalenderen vælger/fravælger du denne dag som kørselsdag
  • Du kan klikke på en bestemt dato, hvis du ikke har kørt den dag (fx sygedage) eller har haft en ekstra arbejdsdag med kørsel
  • Helligdage og normale fridage er understreget med grønt (hvis du har haft kørsel, skal du klikke på datoen)
Fortsæt
Skifter til din næste rute mellem hjem og arbejde. Vent...
 

Satser

Satser for kørselsfradrag i 2015

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2015
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,05 kr.
Over 120 km 1,03 kr. (2,05 kr. i yderkommuner)

Satser for kørselsfradrag i 2014

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2014
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,10 kr.
Over 120 km 1,05 kr. (2,10 kr. i yderkommuner)

Satser over bro i 2014 og 2015

  Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur
Storebælt Bil/motorcykel 90 kr.
Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresund Bil/motorcykel 50 kr.
Tog/offentlig transport 8 kr.

Glemt kørselsfradrag i 2013, 2012 eller 2011

Kun kørselsfradrag ved lønnet arbejde

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, også for eksempel studiejob og løntilskudsjob. SU tæller ikke som løn, så du kan ikke få fradrag, når du kører til og fra dit studie. Du kan heller ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet praktikophold.

Kørselsafstand, faktisk antal dage, samkørsel mv. 

Det er den reelle kørselsafstand, der gælder

Du skal bruge den reelle/normale kørselsafstand mellem dit hjem og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med. 

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv beregner. Så skal du selv indtaste afstanden.

Du skal bruge det faktiske antal dage med transport

Du skal ikke tælle fri-, ferie-, syge- eller hjemmearbejdsdage med. Hvis SKAT har beregnet dit fradrag på årsopgørelsen, sætter SKAT antallet af arbejdsdage/kørselsdage til 216.

216 arbejdsdage svarer til et helt arbejdsår med 6 ugers ferie og 6-8 hverdage ekstra uden kørsel. De ekstra dage kan for eksempel være sygedage, fridage eller hjemmearbejdsdage. 

Du skal bruge din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregisteradresse) og ikke for eksempel din sommerhusadresse, der gælder som bopæl.

Du kan derfor ikke få mere fradrag, fordi du i en periode kører fra for eksempel dit sommerhus til arbejde, og afstanden her er længere end normalt - med mindre din sommerhusadresse er din folkeregisteradresse.

Du kan også få kørselsfradrag, når du kører sammen med andre i bil

Det spiller ingen rolle, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen. Selv hvis du slet ikke betaler til kørslen, kan du få fradrag.

Hvis I pendler over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få det ekstra brofradrag.

Ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne

Det kan ikke betale sig at få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transportudgifterne (fri bil, frikort eller betalt offentlig transport), da du i så fald skal beskattes af et tilsvarende beløb som personlig indkomst.  

Du kan ikke både få kørselsfradrag og kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse)

Udkantskommuner (yderkommuner)

Hvis du har mere end 60 km fra hjem til arbejdsplads og bor i en udkantskommune (yderkommune), kan du få mere kørselsfradrag end normalt. Du kan nu få det ekstra kørselsfradrag til og med 2018, uanset hvornår du blev omfattet af ordningen.

SKATs lommeregner ud for rubrik 51 i TastSelv beregner automatisk ekstra fradrag, hvis du bor i en udkantskommune.

Antallet af udkantskommuner er udvidet med virkning fra 2015. De nye kommuner er: Jammerbugt, Odsherred, Skive, Slagelse, Struer, Sønderborg, Thisted, Vordingborg og Aabenraa.

Udkantskommuner i 2015
Jylland Østdanmark og Fyn
Læsø Morsø Langeland Lolland
Brønderslev Norddjurs Ærø Samsø
Hjørring Tønder Svendborg Bornholm
Frederikshavn Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Guldborgsund
Jammerbugt Skive Odsherred Slagelse
Struer Sønderborg Vordingborg
Thisted Aabenraa
Udkantskommuner i 2014
Jylland Østdanmark og Fyn
Læsø Morsø Langeland Lolland
Brønderslev Norddjurs Ærø Samsø
Hjørring Tønder Svendborg Bornholm
Frederikshavn Vesthimmerland Faaborg-Midtfyn Guldborgsund

Flytning, jobskifte og flere arbejdssteder

Hvis du har flere afstande mellem hjem og arbejde på over 12 km, har du flere befordringsforhold, der skal indtastes hver for sig. Det gælder, hvis du for eksempel har skiftet arbejde, er flyttet eller arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år.

Kørsel til flere arbejdspladser i samme periode

Hvis du for eksempel arbejder to dage om ugen på arbejdsplads A og fire dage på arbejdsplads B, skal du vurdere, hvor mange dage du forventer at køre til hver arbejdsplads i løbet af året.

Du skal indtaste begge adresser, perioder og antal dage i lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv.

Kørsel til flere arbejdspladser i forskellige perioder af året

Hvis du i samme job arbejder på flere adresser i forskellige perioder af året , skal du indtaste alle adresser på dine arbejdspladser i kørselsberegneren.

Hvis du er usikker på, hvilke adresser der er gældende senere på året, kan du vente med at ændre forskudsopgørelsen (skattekortet). Alternativt må du anslå, hvordan dine kørselsforhold ser ud for resten af året.  

Kørsel til flere arbejdspladser på samme dag

Hvis du kører til flere arbejdspladser på samme dag, behøver du ikke have mere end 12 km til én af arbejdspladserne. Hvis du samlet kører mere end 24 km pr. dag, kan du få kørselsfradrag.

I lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv skal du indtaste adresser på arbejdspladser og perioder.

Du bor i Sverige eller Tyskland

Du kan også få kørselsfradrag, hvis du bor i Tyskland og Sverige. Kørselsberegneren her på siden kan hjælpe dig med at beregne afstanden og fradraget, så du kan skrive beløbet på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Når du har beregnet dit fradrag, skal du skrive beløbet ud for rubrik 51 i TastSelv.

Du kan få ekstra fradrag, hvis du kører over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen.

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly.

Udgifter til færge og fly

Du kan få fradrag for udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transportvej mellem dit hjem og din arbejdsplads. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel), som du skal bruge til den yderligere befordring.

Herudover kan du trække udgifter til antal kørte kilometer i tilknytning til færge- eller flyveturen fra.

Lommeregneren ud for rubrik 51 i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Som for det almindelige befordringsfradrag er der en bundgrænse, som du ikke kan få fradrag for. Den svarer til det beregnede fradrag for 24 km kørsel om dagen (det vil sige 24 x 2,10 kr.= 50,40 kr. pr. arbejdsdag i 2014). Hvis der er tale om transport på landjorden før eller efter færgeturen/flyrejsen, skal du først beregne bundgrænsen (det vil sige 24 km) i landtransporten og eventuelt derefter i færge- eller flyudgifterne.

Når du bruger fly og færge, skal du kunne dokumentere køb af billetter, hvis SKAT beder dig om det. Gem derfor billetterne.

Eksempel 1: Fra ø til fastland (2014)

Jens bor på en ø og arbejder på fastlandet. Han rejser dagligt med færge. Den daglige billetudgift til færgen er 60 kr. i 2014.

Jens har ingen yderligere transport. Fra billetudgiften skal han fratrække den del af transporten pr. arbejdsdag, han ikke har fradrag for:

24 x 2,10 kr. = 50,40 kr.

Det daglige kørselsfradrag er: 60 kr. - 50,40 kr. = 9,60 kr.

Eksempel 2: Fra Ø til fastland med yderligere kørsel (2014)

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet otte km fra havnen. Den daglige kørsel er altså 16 km.

Hanne medbringer egen bil på færgen. Billetudgiften er i alt 120 kr.

De 16 km landtransport giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen, og den daglige udgift til færgetransporten skal reduceres med:

16 km - 24 km= 8 x 2,10 kr. = 16,80 kr.

Det daglige befordringsfradrag er: 120 kr. - 16,80 kr. = 103,20 kr.

Hvis Hanne for eksempel kørte 34 km i bil ud over færgeturen, ville hun få fradrag for (34 - 24 km) 10 km x 2,10 kr. = 21,00 kr. som tillæg til færgebilletten.

Kørselsfradrag på årsopgørelse og forskudsopgørelse

Tjek om kørselsfradraget er med på din årsopgørelse i marts

Kørselsfradraget er ikke altid automatisk med på din årsopgørelse. Derfor skal du tjekke det, når du får din årsopgørelse i foråret.

Hvis fradraget er med på din årsopgørelse, har vi beregnet det ud fra de oplysninger, vi har om din sædvanlige bopæl, din arbejdsgivers adresse, antal kilometer mellem bopæl og arbejdsgivers adresse og antal arbejdsdage, som for et helt arbejdsår sættes til 216.

Har du arbejdet mindre end det, for eksempel på grund af sygedage eller hjemmearbejdsdage, skal du sætte tallet ned til det rigtige antal dage. 

Dokumentation, hvis SKAT beder om det

Du skal kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre din kørsel, hvis vi beder dig om det. Det kan du gøre med for eksempel arbejdssedler, lønsedler, brændstofkvitteringer, brobizz, billetter til fly og færge, billetter til offentlige transportmidler mv.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Skriv dit kørselsfradrag på din forskudsopgørelse

Hvis du i din forskudsopgørelse skriver, hvor meget du regner med at køre, så får du dit fradrag løbende gennem året i stedet for at få penge tilbage i skat, når året er gået. Du skal logge på TastSelv og taste det i rubrik 51. 

Det er også en god ide at rette forskudsopgørelsen, hvis dine kørselsforhold ændrer sig.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Ekstra kørselsfradrag hvis du tjener mindre end 307.000 kr. i 2015 (303.200 kr. i 2014)

Du får ekstra fradrag, hvis du tjener mindre end  307.000 kr. i 2015 (303.200 kr. i 2014).

Hvis du har en indtægt før arbejdsmarkedsbidrag på højst 257.000 kr. i 2015 (253.200 kr. i 2014), får du et ekstra kørselsfradrag på 42 procent i 2015  (37 procent i 2014) af det normale kørselsfradrag.

Det ekstra befordringsfradrag kan højst udgøre 10.100 kr. i 2015 (8.900 kr. i 2014) og nedsættes gradvist for indkomster over 257.000 kr. til 307.000 kr. i 2015 (indkomster over 253.200 kr. til 303.200 kr. i 2014).

SKATs system beregner automatisk det ekstra fradrag på din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Værdien af dit fradrag

 Dit kørselsfradrag er ikke det samme beløb, som det beløb du får "ekstra" udbetalt. Er dit fradrag for eksempel på 15.000 kr., sparer du omkring 5.000 kr. i skat. Som tommelfingerregel sparer du en tredjedel af fradragsbeløbet i skat.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur