EORI er en engelsk forkortelse for ''Economic Operators' Registration and Identification'' og EORI-nummer registreres i et nyt fælles EU-register over virksomheder beskæftiget med aktiviteter i forbindelse med import og/eller eksport fra/til lande uden for EU. Formålet med EORI er, at sikre, at virksomheder kan identificeres entydigt og effektivt i hele EU.
Et givent CVR/SE-nummer, eller et udenlandsk ID, kan verificeres som et EORI-nummer her: Verifikation af EORI-nummer.

Hvad betyder det for min virksomhed?
Et EORI-nummer er sammensat af en landekode og 1-15 tal og/eller bogstaver.

I Danmark er det besluttet, at anvende virksomhedens CVR-nummer som EORI-nummer I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har et CVR-nummer, men kun et SE-nummer anvendes SE-nummer som EORI-nummer Der udstedes ikke nyt registreringsbevis i forbindelse med registreringen af EORI-nummer Skal virksomheden oplyse sit danske EORI-nummer skal CVR/SE-nummer foranstilles med DK - fx DK11223344

Der ændres ikke i de danske toldsystemer og virksomheden skal fortsat angive CVR/SE-nummer i forbindelse med import, eksport og transit.

Hvem skal foretage sig noget?
Har virksomheden ikke et EORI-nummer, kan den ikke importere varer til og/eller eksportere varer fra EU.

Virksomheden skal derfor iagttage at den er korrekt registreret i Danmark og/eller et andet EU-land. I visse tilfælde vil virksomheden ikke få et EORI-nummer - i andre tilfælde, vil den få tildelt flere EORI-numre afhængig af proceduren for tildeling af EORI-nummer i det enkelte EU-land.

Det betyder, at virksomheder, der har aktiviteter i forbindelse med import af varer til og/eller eksport af varer fra EU og som ikke i forvejen er registreret for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter, skal registreres.

Danske virksomheder skal registreres for import, eksport og/eller andre toldaktiviteter i Danmark hos Erhvervsstyrelsen. Registrering kan ske via www.virk.dk - se også linket her: www.virk.dk/myndigheder/stat/EOGS/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed.

Virksomheder i ikke-EU-lande skal registreres i det EU-land, hvor de første gang har toldaktiviteter. Er dette land Danmark, skal registrering ske hos Erhvervsstyrelsen via www.virk.dk - se også linket her: www.virk.dk/myndigheder/stat/EOGS/Registration_of_Non-Danish_Company__Start_-_40112.

Danske rederier og speditører m.fl., der har toldaktiviteter, men som ikke skal registreres for import og/eller eksport, skal registreres for andre toldaktiviteter hos Erhvervsstyrelsen. Registrering kan se via www.virk.dk - se også linket her: www.virk.dk/myndigheder/stat/EOGS/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed.

Anmodning om registrering for andre toldaktiviteter sker ved anførsel af betegnelsen Andre toldaktiviteter i rubrik 13 for danske virksomheder og i rubrik 13 for udenlandske virksomheder ved anmodning om registrering, da der ikke findes en særskilt afkrydsningsrubrik hertil.

Som udgangspunkt må den enkelte virksomhed kun kunne identificeres med et EORI-nummer og virksomheder, der som følge af deres aktiviteter både får tildelt et dansk EORI-nummer og et udenlandsk EORI-nummer, skal melde tilbage til SKAT, såfremt de ønsker at anvende det udenlandske EORI-nummer

I forbindelse med registreringen af de danske EORI-nummer i det fælles EU-register, kan virksomhederne vælge at få deres danske EORI-nummer synligt på EUs webside.

14. december 2017