We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 
Her står du: Presse > SKATs pressemeddelelser > Pressearkiv > 2011
Så er flere skattelovforslag i hus

 
Så er flere skattelovforslag i hus
TypeSkatteministeriets pressemeddelelse
Resumé

En lang række lovforslag på Skatteministeriets område er nu vedtaget. Lovforslagene er en del af aftalen om finansloven for 2012.


Folketinget har i dag vedtaget syv lovforslag på Skatteministeriets område. Lovforslagene er en udmøntning af Skatteministeriets del af Finansloven.

Lovændringerne kan opsummeres til følgende:

  - Nedsættelse af loftet for ratepensionsordninger og standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger (L28)
  - Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter (L29)
  - Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession (L30A)
  - Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne (L30B)
  - Afskaffelse af multimediebeskatningen (L31)
  - Ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger (L31)
  - Ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer (L31)
  - Lønsumsafgiftspligt for aktieaflønning (L31)
  - Justering af boligjob-ordningen (L31)
  - Ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen (L31)
  - Tillæg til grøn check (L31)
  - Forhøjelse af NOx-afgiften (L32)
  - Forhøjelse af afgifterne på en lang række afgiftsområder, herunder øl, vin, chokolade og sukkervarer (L33)
  - Indeksering af visse afgifter (vægtafgift, brændstofforbrugsafgift, vandafgift og visse forbrugsafgifter) (L34)

  Borgere og virksomheder kan læse mere om visse af lovændringerne på skat.dk.

  Se de enkelte lovforslag på skm.dk.

  Yderligere oplysninger
  Journalister: SKATs pressefunktion 72 37 09 00
  Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer 72 22 18 18