Den juridiske vejledning 2017-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Collapse C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F.1 Fuld skattepligtC.F.1 Fuld skattepligt
Expand C.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomstC.F.2 Opgørelsen af den udenlandske indkomst
Expand C.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive reglerC.F.3 Begrænset skattepligtige, subjektive og objektive regler
Collapse C.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegningC.F.4 LL § 33, LL § 33 A og lempelsesberegning
C.F.4.1 LL § 33 [Væsentlige ændringer]
Collapse C.F.4.2 LL § 33 AC.F.4.2 LL § 33 A
C.F.4.2.1 Skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 1
Expand C.F.4.2.2 Lønindkomst, ophold uden for riget, mindst 6 måneder og 42-dages-reglenC.F.4.2.2 Lønindkomst, ophold uden for riget, mindst 6 måneder og 42-dages-reglen
C.F.4.2.3 Halv skattelempelse efter LL § 33 A, stk. 3
C.F.4.2.4 Tjeneste for den danske stat eller anden offentlig myndighed - LL § 33 A, stk. 2
C.F.4.2.5 Nedslagsregler efter LL § 33 A
C.F.4.2.6 Valget mellem LL § 33 A og lempelsesreglerne i en DBO
C.F.4.2.7 Ingen skattefritagelse på grund af KSL § 62 D
Expand C.F.4.3 LempelsesberegningC.F.4.3 Lempelsesberegning
Expand C.F.5 GrænsegængerreglerneC.F.5 Grænsegængerreglerne
Expand C.F.6 Forskerskatteordningen <span class="isNew">[Væsentlige ændringer]</span>C.F.6 Forskerskatteordningen [Væsentlige ændringer]
Expand C.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationerC.F.7 Ansatte i EU og internationale organisationer
Expand C.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerC.F.8 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler
Expand C.F.9  Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftalerC.F.9 Dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale aftaler
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-1

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.F.4.2 LL § 33 A

Indhold

Afsnittet indeholder en række afsnit om LL § 33 A.

Afsnittet indeholder:

Se også

Se også CIR nr. 72 af 17.4.1996, pkt. 5.2. til pkt. 5.2.14 om LL § 33 A.