Dato for udgivelse
13 Dec 2011 13:00
Resumé

Skatterådet har i dag fastsat de nye satser for befordringsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2012.


Både befordringsfradraget til og fra arbejde og den skattefrie befordringsgodtgørelse stiger fra årsskiftet.

- Vi har forhøjet satserne, fordi benzinpriserne og andre driftsudgifter er steget, siger Hanne Søgaard Hansen, formand for Skatterådet. Skatterådet har på et møde i dag vedtaget de nye satser.

Befordringsfradrag
Der er ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 2,10 kroner pr. kilometer, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen halveret til 1,05 kroner pr. kilometer.

I 2011 er befordringsfradraget på 2,00 kroner og 1,00 kroner pr. kilometer. Satserne bliver beregnet på baggrund af variable omkostninger ved at køre bil, hvor udgifterne til benzin og andre driftsudgifter er steget.

I forhold til 2011 bliver satsen først halveret efter daglig kørsel på 120 kilometer. Det var tidligere 100 km. Reguleringen er sket som kompensation for faldende værdi af fradraget som følge af den tidligere vedtagne skattereform.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattefri befordringsgodtgørelse
Også den skattefri befordringsgodtgørelse stiger. I 2012 vil den skattefrie sats op til 20.000 kørte kilometer årligt være 3,80 kroner pr. kilometer. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 2,10 kroner pr. kilometer. I 2011 var satserne 3,67 kroner og 2,00 kroner.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter bliver 0,50 kroner pr. kilometer, hvilket er en stigning på én øre. Stigningen skyldes en regulering af satsen efter forbrugerprisindekset.

Befordringsgodtgørelse kan skattefrit gives af en arbejdsgiver til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil, cykel mv., og hvor arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol med kørselsomfanget.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion, tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer, tlf. 72 22 18 18.