Dato for udgivelse
28 Nov 2011 12:20
Resumé

Gaver købt uden for EU kan koste både told og moms. Måske også afgift. (Denne pressemeddelelse erstatter en tidligere udgave udsendt 25. november 2011)


Juletiden nærmer sig, og det er tid til at købe julegaver.

Hvis man handler på internettet, og varen bliver afsendt fra et land uden for EU, skal der muligvis betales både told og moms og eventuelle punktafgifter, afhængig af varens pris.

- Man skal være opmærksom på, at selv om man køber på en hjemmeside, der hører til i et EU-land, kan varen godt blive afsendt fra et land uden for EU. Og det afsendelseslandet, der er afgørende for told- og momsreglerne, forklarer Marianne Lescher, SKAT.

Told
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 150 EUR (1.150 kr.) skal du betale told af hele pakkens værdi. Det præcise toldbeløb afhænger af hvilken vare, du køber. Du kan se toldsatserne på www.skat.dk/internethandel. Fragtomkostninger og eventuelle forsikringer skal der også betales told af.

Moms
Hvis pakkens samlede værdi overstiger 80 kr., skal du betale moms af hele pakkens værdi.

Hvis pakken indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume, eau de toilette eller tobaksvarer skal du betale told, moms og eventuelle punktafgifter uanset pakkens værdi. Du skal også betale moms af fragtomkostninger og eventuelle forsikringer.

Gebyr for behandlingen af din pakke
Du skal være opmærksom på, at transportøren eller kureren kan opkræve et gebyr for at fortolde din pakke. SKAT har ingen indflydelse på hverken gebyret eller størrelsen af det.

Gaveregler
Julegaver, der sendes fra en privatperson til en anden privatperson, bliver pålagt moms, hvis gavens værdi overstiger 360 kr. Hvis værdien er større end 1150 kr., skal der også betales told i henhold til beløbsgrænserne. Julegaver, der købes over internettet, kan ikke fortoldes som en gave.  

Beløbsgrænser for gaver:
Mellem     0 kr. og 360 kr.:          ingen told og moms
Mellem     361 kr. og 1150 kr.:     moms
Mellem     1150 kr. og 5250 kr.:   enhedstoldsats 2,5 % og moms.

Toldsatserne varierer mellem forskellige varetyper. Hvis den fastsatte toldsats på en bestemt vare er under 2,5 %, er det den, der gælder, hvis købet er under 5250 kr. Hvis købet er over 5250 kr., er det altid den fastsatte toldsats, der gælder.

Du kan finde mere om reglerne for told, moms og afgifter på skat.dk www.skat.dk/internethandel. Ud over toldsatserne for de enkelte varetyper kan du også læse om varer, der ikke må komme ind i landet, da de udgør en sundhed- og sikkerhedsrisiko.

Yderligere oplysninger:
Journalister: Afdelingsleder Marianne Lescher, tlf. 72 37 55 81 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer, tlf. 72 22 18 18