Dato for udgivelse
14 Nov 2011 14:24
Resumé

Regeringen har trukket de ekstra toldere tilbage fra grænsen, så de kan arbejde over hele landet med blandt andet grænseoverskridende kriminalitet. SKATs ressourcer skal bruges der, hvor de giver størst udbytte, mener skatteministeren.


Regeringen har besluttet at ophæve den aftale om styrket toldkontrol, som den tidligere regering vedtog i maj. Fra juli blev 50 SKAT-medarbejdere sat ind på opgaven ved den dansk/tyske landegrænse, ved Østersø-færgerne og ved Øresundsforbindelserne.

Den ene halvdel af disse medarbejdere bliver nu i stedet sat ind, så de supplerer medarbejderne i et projekt, som fleksibelt arbejder med indsatser i det grænsenære område. Den anden halvdel overføres til styrkelse af SKATs enhed Indsats, der beskæftiger sig generelt med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet i tæt samarbejde med politiet og andre myndigheder. SKATs enhed Indsats opererer overalt i Danmark med kontroller og undersøgelser af udvalgte projekter og prioriterede fokusområder, såsom bekæmpelse af illegal anvendelse af udenlandsk arbejdskraft på især byggepladser.

Skatteminister Thor Möger Pedersen mener, at SKATs ressourcer dermed kan udnyttes mere effektivt.

- Jeg er overbevist om, at vi får et langt større udbytte af at sætte SKATs medarbejdere ind der, hvor SKATs analyser viser, at der er størst problemer i stedet for at sætte dem til at føre symbolpolitik, siger Thor Möger Pedersen.

SKAT opgørelse af toldkontrollen
SKAT har opgjort resultatet af antallet af beslaglæggelser ved grænserne i perioden juli - september i år.

Den samlede vurdering af beslaglæggelsen er, at den øgede indsats ikke i sig selv har givet en nævneværdig forøgelse i mængden af beslaglæggelser.

En direkte sammenligning med samme periode for 2010 viser, at der er fundet mere cannabis/khat (3.696 kg mod 26 kg), cirka samme mængde våben 293 mod 304 og færre mængder lægemidler (38.500 stk. mod 142.000 stk.). Den store stigning i beslaglagt euforiserende stoffer skyldes især beslaglæggelse af ét stort parti khat på 3.156 kg i september i år.

I sagens natur kan man ikke måle, om den styrkede toldkontrol fra juli til september har haft en præventiv effekt.

Foruden de nævnte beslaglæggelser har SKAT i perioden beslaglagt 6,8 mio. kr., der er forsøgt smuglet ud af eller ind i landet. Sidste år i samme periode var beløbet 1,1 mio. kr. Men indsatsen mod pengesmugling blev øget allerede ved årsskiftet som en del af SKATs årlige prioritering af toldindsatsen.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver for skatteministeren, Martin Justesen, tlf. 41 31 80 66
SKATs pressefunktion, tlf. 72 37 09 00


Tabel over resultatet af styrket toldkontrol i perioden 1. juli - 30. september 2011.
(Mængder af beslaglæggelser)

                                                           

Cannabis/Khat     

       Våben              

 Lægemidler        

Ikke angivne 
pengebeløb       ved ind- eller udførsel
                   
     

Resultater af toldkontrollen
(basis årsværk 192)

 

3.514 kg.

240 stk.*

33.991 stk.

6.000.000 kr.

Finanslovsprojektet af
1. januar 2011
(40 årsværk)

 

182 kg.

53 stk. **

4.522 stk.

834.000 kr.

I alt for perioden
01.07.11 - 30.09.11
(i alt 232 årsværk)

 

3.696 kg.

293 stk.

38.513 stk.

6.834.000 kr.

I alt for perioden
01.07.10 - 30.09.10
(i alt 142 basis årsværk)

 

26,7 kg.

304 stk. ***

142.039 stk.

1.142.000 kr.

* 127 stikvåben, 44 slagvåben, 3 skydevåben, 66 andre våben

** 33 stikvåben, 11 slagvåben, 9 andre våben

*** For 2010 er beslagene ikke fordelt på våbentyper