Menu

Prøvemærker og faste prøveskilte

Du kan købe prøvemærker, hvis du har et særligt formål med at køre uden nummerplader.

 • Pris: 100 kr. pr. dag fra kl. 00-23.59 (inkl. ansvarsforsikring)
 • Leveringstid: 3-4 hverdage

Situationer, hvor du kan bruge prøvemærker

Du må kun tage passagerer med ved demonstrationskørsel/afprøvning af et køretøj.

Du kan bruge prøvemærker, når du:

 • Afprøver og indstiller et nyt køretøj, men ikke når du tilkører køretøjet.
 • Importerer eller eksporterer et køretøj til eller fra importørens eller eksportørens adresse. Du skal selv undersøge, om det danske prøvemærke må anvendes til indkørsel og/eller udkørsel i det eller de lande, hvor du ønsker at benytte prøvemærket.
 • Prøvekører et køretøj i forbindelse med reparation, men ikke når du tilkører et istandsat køretøj.
 • Afhenter eller bringer et køretøj ud ved reparation eller salg.
 • Har nødvendig kørsel i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.
 • Overfører et køretøj til en anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager.
 • Demonstrerer et køretøj for en forhandler eller dennes personale.
 • Demonstrerer eller afprøver et køretøj ved salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.
 • Fotograferer eller filmer et køretøj i forbindelse med reklamemateriale. Kørslen må kun foretages af fabrikanten eller importøren af køretøjet.
 • Kører i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørerende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med fx en lokal børnehjælpsdag eller et dyrskue. Du skal have tilladelse fra politiet.
 • Af udelukkende teknisk historiske grunde som deltagelse i veterantræf har behov for lejlighedsvis kørsel i et køretøj registreret 1. gang for mere end 35 år siden. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed og køretøjets nummerplader må ikke i den pågældende ejers ejertid være inddraget på grund af mangler ved køretøjet.
 • Skal deltage i et af politiet godkendt motorløb på baner eller ruter samt til kørsel mellem disse. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være synet og godkendt med dispensation for motorløb. Prøvemærket udstedes til den, der skal deltage i motorløbet. Deltagelsen skal kunne dokumenteres. 


Særlige nummerplader (Den juridiske vejledning)

Bestil prøvemærker i Motorregistret

Som ejer eller bruger af køretøjet kan du bestille mærkerne i Motorregistret. Du skal have en dansk adresse.

Har køretøjet været registreret med danske nummerplader, skal du låse det op med koderne fra registreringsattesten.

 1. Log på Motorregistret med NemID
 2. Vælg Plader - Bestil specialplade - Bestil prøvemærke.
 3. Fremsøg køretøjet og lås det op.
 4. Angiv begrundelse og ønsket gyldighedsperiode for prøvemærkerne.
 5. Vælg leveringssted.
 6. Betal og gå til kvitteringssiden.
 7. Prøvemærkerne udskrives og sendes med posten. Leveringstiden kan være op til 3-4 hverdage.

Se status på din bestilling i Vis status på pladebestilling under fanen Plader.

Hvis køretøjet ikke findes i Motorregistret:

 1. Log på Motorregistret med NemID.
 2. Vælg Stelnummer og udfyld.
 3. Når du vælger Fremsøg Køretøj, får du en fejlmeddelelse om, at køretøjet ikke findes.
 4. Vælg Opret Køretøj nederst.
 5. Udfyld fanerne i Motorregistret med de oplysninger, du har.
 6. Når køretøjet er oprettet, kan du gennemføre bestillingen af prøvemærkerne som beskrevet ovenfor.

Afvisning af bestilling

Har du flere gange tidligere fået udleveret prøvemærker, kan vi afvise din bestilling med henvisning til, at du bør få køretøjet indregistreret med almindelige nummerplader.

Bestil prøvemærker i motorcenter eller toldekspedition

Køb prøvemærker i et af vores motorcentre:

 • Aalborg
 • Aarhus
 • Odense
 • Høje-Taastrup

Køb prøvemærker i følgende toldekspeditioner:

 • Frederikshavn
 • Hirtshals
 • Nørre Alslev
 • Rønne
 • Esbjerg (kun kontant betaling)
 • Padborg (kun kontant betaling)

Du får udleveret prøvemærkerne med det samme. Medbring ID med billede og stelnummeret på køretøjet.

Find motorcenter eller toldekspedition

Åbningstider

Motorcentre og toldekspeditioner har åbent alle hverdage mellem kl.9-14. Toldekspeditionen i Rønne åbner først kl.10.

Om mandagen har motorcentrene og toldekspeditionen i Rønne desuden åbent til kl.16. 

Du kan ikke købe prøvemærker på helligdage og dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Desuden har vi særlige åbningstider omkring jul og nytår.

Faste prøveskilte

Du kan søge om faste prøveskilte, hvis du er en erhvervsdrivende virksomhed med aktiviteter, som berettiger til kørsel med prøveskilte. For eksempel hvis du er forhandler, fabrikant eller reparatør af køretøjer.

Du søger ved at sende blanket (faste prøveskilte) 21.055 til SKAT.

Priser på prøveskilte

 • Faste prøveskilte til bil: 1.180 kr. (+ 1.150 kr. i årlig afgift) 
 • Fast prøveskilt til motorcykel: 590 kr. (+ 190 kr. i årlig afgift)

Læs mere om faste prøveskilte i Den juridiske vejledning (E.A.8.5.11)

Kørsel til og fra Tyskland

Danske prøvemærker og prøveskilte kan bruges til transport af et køretøj fra Danmark og til eller igennem Tyskland. Det gælder ikke den modsatte vej.

Du kan køre hjem med tyske prøveskilte (korttidsnummerplader) med en gyldighed på max 7 dage.

Prøveskilte og prøvemærker kan nu anvendes i Tyskland (nyhedsbrev)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?