Dato for udgivelse
31 Aug 2011 12:08
Resumé

Forsinkede leverancer fra it-leverandøren CSC betyder, at det nye og færdigudviklede motorregistreringssystem (DMR) desværre ikke som planlagt kan tages i brug den 31. oktober.


Skatteministeriet har i længere tid arbejdet på et nyt digitalt motorregistreringssystem, som skal gøre det hurtigere og nemmere, når biler og andre køretøjer skal ind- og omregistreres. Køretøjsregistret kan desværre ikke som planlagt tages i brug den 31. oktober.

Årsagen er, at det underliggende opkrævnings- og betalingssystem, som skal understøtte køretøjsregistret, ikke ser ud til at kunne leveres i den nødvendige kvalitet af leverandøren CSC til den 31. oktober. Skatteministeriet har konstateret, at CSC henover sommeren ikke har haft den fornødne fremdrift. På trods af gentagne forsikringer om, at den vigtige systemintegrationstest var tæt på sin afslutning, er den endnu ikke gennemført, og det er uklart, hvornår det sker.

- Vi har oplevet en række forsinkelser fra CSC og fået meget skiftende meldinger om, hvor langt systemudvikling og test reelt er. Det er derfor vanskeligt at danne sig et entydigt og retvisende billede af såvel status som risici, udtaler koncerndirektør i Skatteministeriet Jesper Skovhus Poulsen.

Skatteministeriet har derfor vurderet, at det er for risikabelt at fastholde den nuværende tidsplan.

- Der er mange eksterne interessenter involveret i forløbet og af hensyn til dem, vil vi ikke tage unødige risici i forbindelse med, at vi tager den nye løsning i brug. Vi har derfor valgt at udsætte idriftsættelsen af det nye køretøjsregister, siger Jesper Skovhus Poulsen, der tilføjer:

- Samtidig sætter vi ekstraordinært ind for at få et mere korrekt billede af status på projektets leverancer, så vi kan være mere sikre på, at en ny, justeret tidsplan er realistisk og uden ekstraordinært store risici, siger Jesper Skovhus Poulsen.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer 72 22 18 18