Dato for udgivelse
26 Jul 2011 09:22
Resumé

Hoteller, der udliciterer deres rengøring, har problemer med både SKAT og politiet. Det viser en kontrol af ni hoteller over hele landet.

 


Seks af de ni hoteller, hvor SKAT ved en koordineret aktion forleden var ude og kontrollere sort rengøring, havde udliciteret rengøringsopgaven. På disse hoteller arbejdede der 33 personer, hvoraf seks arbejdede sort. På de hoteller, hvor rengøringsmedarbejderne var ansat af hotellet selv, var der ikke problemer med hverken indberetning af løn eller arbejds- og opholdstilladelser.

- Aktionen viser, at der fortsat er behov for at sikre sig mod sort rengøring, når virksomheder udliciterer deres rengøring, siger Hanne Nielsen, SKATs projektleder for projekt Sort rengøring.

Kontrollen viste, at nogle havde arbejdet sort i op til et år, to havde første arbejdsdag, og én rengøringsmedarbejder kunne ikke huske sit personnummer og endte hos politiet. En anden havde ikke arbejdstilladelse og blev derfor sendt hjem. Arbejdsgiveren kan forvente bøder for manglende arbejdstilladelser.

Politiet konstaterede også, at meget få af de i alt 59 antrufne personer på de ni hoteller havde deres papirer med. Politiet indskærpede derfor, at rengøringsmedarbejderne altid skal kunne fremvise billede-id samt arbejds- og opholdstilladelser. Arbejdsgiverne blev orienteret om, at det kan koste 10.000 kr. i bøde pr. medarbejder pr. påbegyndt måned, hvis de ansatte ikke har opholds- og arbejdstilladelse i orden.

Kontrollen sket som led i SKAT landsdækkende projekt, hvor SKAT har fokus på, hvordan sort rengøring kan forebygges. Der er lavet en "pakke" til virksomhederne med gode råd i forbindelse med kontraktindgåelse og opfølgning. SKAT har også indledt et samarbejde med erhvervslivet og brancheforeningerne. Man kan læse mere herom på skat.dk/rengøring.

- SKAT besøger en del store virksomheder, og her præsenterer vi vores rengøringspakke. Virksomhederne er generelt glade for at få redskaber til at minimere risikoen for sort og illegalt arbejde ved udlicitering af rengøringsopgaven. Det er vores oplevelse, at virksomhederne er trætte af at betale for hvid rengøring og så modtage sort rengøring. Den sorte rengøring giver også risiko for dårlig omtale for de pågældende virksomheder, hvilket de naturligvis også er beviste om, siger Hanne Nielsen.

Brancheforeninger og rengøringsbranchen giver udtryk for, at de gerne vil have ryddet op i de brodne kar, da det giver en skævvridning af konkurrencen og branchen et dårligt ry.

SKAT vil i den kommende tid tage kontakt til en lang række hoteller for at rettet op på forholdene.

Yderligere oplysninger:

Journalister: Projektleder Hanne Nielsen, tlf. 72 37 85 73 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00

Borgere og virksomheder: tlf. 72 22 18 18