Dato for udgivelse
14 Jul 2011 09:25
Resumé

Skat i Nordjylland har gennemført en kontrol af, om fortjenesten på aktiehandel er opgivet til SKAT. Af 3000 undersøgte har 82 procent undladt at selvangive fortjenester på aktier. 76 mio. kr. skal derfor beskattes.


Skat i Nordjylland har gennemgået aktiesalg af medarbejderaktier i et større dansk unoteret aktieselskab. Gennemgangen har berørt omkring 3.000 nuværende og tidligere ansatte, hvor SKAT har opgjort ekstra aktieindkomster for i alt 76 mio kr. for tre indkomstår. 

- Sagen viser, at der er behov for en massiv oplysningsindsats vedrørende denne problemstilling. Skat af aktieindkomst er typisk ca. 30 pct., og derfor er samfundet alene for dette ene selskab over tre år gået glip af knap 23 mio. kr. , siger afdelingsleder Erik Biegel, SKAT.

Han oplyser, at SKAT derfor vil undersøge en række andre selskaber for samme problematik. Men SKAT vil  helst fjerne problemet med det manglende regelkendskab og arbejder derfor på at undersøge muligheden for ny lovgivning, ændret indberetning eller lignende.

- Vi har undersøgt aktieavancer ved salg i indkomstårene 2007, 2008 og 2009, og tilsyneladende har mange ikke været helt klar over reglerne for aktieavancerne. Der vil blive rejst en række bødesager som en udløber af projektet, oplyser tovholder for projektet, Ole Gasberg Christensen.

På baggrund af denne sag samt en tidligere tilsvarende sag med lignende resultat, er det SKATs opfattelse, at staten er gået glip af store skatteindtægter gennem en årrække, fordi aktieejere ikke har fulgt reglerne for selvangivelse af avancerne ved salg.

SKAT får automatisk oplysninger om handel med børsnoterede aktier, men i dette tilfælde er der tale om aktier, der ikke er noteret på børsen, hvorfor SKAT ikke er i besiddelse af oplysninger om salg af aktierne.

Det har i mange år været en meget populær ordning i Danmark, at der gives medarbejdere mulighed for at købe medarbejderaktier på favorable vilkår efter nærmere bestemte regler. Aktierne båndlægges i en kortere årrække på grund af den favorable pris, hvorefter de frigives til frit salg. I forbindelse med frigivelse vælger mange at sælge, og mange har givet udtryk for at de troede salget kunne ske skattefrit. Det er imidlertid selve tildelingen af aktier, der er skattefri. Dvs. man bliver ikke beskattet af den fordel, man får i forbindelse med at man modtager aktier til en "underpris". Ved salget skal der imidlertid opgøres en avance som er skattepligtig efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Yderligere oplysninger:
Afdelingsleder Erik Biegel, Skat Nordjylland, tlf. 72 38 41 71, tovholder Ole Gasberg Christensen
tlf. 72 38 47 27 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00.