Dato for udgivelse
01 Jul 2011 12:48
Resumé
Finansudvalget har godkendt aktstykket om styrket toldkontrol. SKAT er derfor klar til at styrke toldkontrollen. Det vil ske fra tirsdag den 5. juli 2011.

Aktstykket om den styrkede toldkontrol er vedtaget i Finansudvalget. Derfor styrker SKAT toldkontrollen. Aftalen om styrket toldkontrol bliver implementeret gradvist og forventes gennemført fuldt ud i begyndelsen af 2014. SKAT vil være klar med øgede stikprøvekontroller på flere grænseovergange fra tirsdag den 5. juli 2011.

- Vi styrker nu toldkontrollen med ekstra mandskab, som vil gennemføre stikprøvekontroller ved grænseovergangene og i internationale tog. Det vil være en styrkelse af det helt almindelige arbejde med toldkontrol, siger direktør Erling Andersen, som har det landsdækkende ansvar for told i Danmark.

Medarbejderne vil indgå i kontrolhold, der sammensættes af erfarne medarbejdere og medarbejdere, som er nye på opgaven. Ved kontrollerne vil der blive anvendt narkotika- og våbenhunde.

- Der er tale om styrket toldkontrol, hvor vi går efter illegal og ulovlig indførsel af blandt andet narkotika, våben og større pengebeløb, præcis som vi gør i dag. Vi vil også, som vi plejer, samarbejde med andre myndigheder, når vi opdager ulovligheder, forklarer Erling Andersen.

Der vil ikke blive tale om systematisk kontrol af alle køretøjer og tog, som passerer grænserne, og kontrollerne vil blive gennemført med mindst mulig gene for trafikken.

I første omgang er 50 medarbejdere klar til at styrke toldkontrollen her og nu. 30 af dem vil arbejde ved den dansk/tyske grænse, 10 ved færgeterminalerne ved Rødby og Gedser, og de sidste 10 vil arbejde ved Øresundsbroen og Helsingør-færgen.

Toldaftalen betyder på sigt, at den samlede styrke til toldkontrolopgaver bliver øget med i alt 98 toldere til samlet i alt 260 årsværk. Den endelige bemanding forventes at være klar i løbet af 4. kvartal 2011.

Aftalen vil blive implementeret i tre faser:

Fase 1 begynder nu. SKAT vil ved hjælp af de 50 ekstra årsværk have fokus på stor synlighed og opdagelsesrisiko via stikprøvekontroller på grænseovergangene til både Tyskland og Sverige.

Fase 2 går i gang den 1. januar 2012, hvor alle de 98 ekstra årsværk er på plads. Opførelsen af tekniske installationer, vejanlæg og bygninger bliver sat i gang på dette tidspunkt, og SKAT køber det nyeste scannerudstyr.

Fase 3 vedrører materielanskaffelserne og ibrugtagningen af de nye eller ændrede anlæg. Denne fase ventes at være fuldt gennemført i slutningen af 2013 eller begyndelsen af 2014.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00.