Dato for udgivelse
09 Jun 2011 14:27
Resumé

Der har de seneste dage været en del debat i medierne om skatteminister Peter Christensens spørgsmål til visse Schengen-lande om deres grænseovergange og om disse landes svar til Skatteministeriet. Svarene bliver nu offentliggjort.


Debatten har blandt andet drejet sig om spørgsmål nr. 44 ad § 9 Akt 128 af 26. maj 2011, hvor skatteminister Peter Christensen blev spurgt således:

Ministeren bedes oplyse, om der er andre lande inden for Schengen-samarbejdet, der har døgnbemandede grænseovergange og i givet fald hvilke.

SKAT iværksatte herefter en rundspørge af generel karakter inden for SKATs kontakt-netværk i de europæiske toldadministrationer i de EU lande, som deltager i Schengensamarbejdet. Spørgsmålet havde følgende ordlyd:

"Eksisterer der i landet toldsteder placeret ved indre grænse, som har åbnet dagligt 24 timer?

Vi går ud fra at der findes sådanne toldsteder ved de ydre grænser f.eks. i havne eller lufthavne, men eksisterer der også sådanne toldsteder ved indre grænse. Det vil være ønskeligt om svaret kan modtages i løbet af mandag den 30. maj 2011. Det er ikke nødvendigt at anføre alle toldstederne, men alene om der er sådanne toldsteder."

De enkelte landes svar kan læses her.

Yderligere oplysninger:
SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00