Dato for udgivelse
06 Jun 2011 09:16
Resumé
Ca. 100.000 studerende er i risiko for at få et skattesmæk til næste år. Nu griber SKAT ind.

Alene i marts måned betalte 33.000 studerende for lidt i skat og står derfor til et ubehageligt skattesmæk til næste år, viser en beregning i SKAT. Både de nye tal fra marts 2011 og tal fra årsopgørelsen 2010 viser, at mange studerende har problemer med skatten. I 2010 fik ca. 100.000 ud af de ca. 350.000, der modtog SU, en restskat. Disse tal får nu SKAT til at reagere og hjælpe de studerende.

- Når næsten hver tredje SU-modtager betaler for lidt i skat i løbet af året og derfor ender med en restskat, så reagerer vi. Og det gør vi med en hjælpende hånd, siger Richard Hanlov fagdirektør for forretningsudvikling i Skatteministeriet.

Mange af restskatterne opstår, når den studerende både får SU og har et studiejob, og hovedkortet bruges til begge udbetalinger. Dermed kommer den studerende til at bruge sit fradrag to gange.

SKAT har foretaget en særkørsel, så der fra juni måned kun er hovedkort hos SU. Arbejdsgiveren vil i stedet få et bikort. Omkring 100.000 SU-modtagere er berørt af særkørslen, og de vil opleve at få udbetalt mindre i løn, da arbejdsgiveren fremover ikke også har hovedkortet og fradraget, men bikortet. Ønsker den studerende en anden fordeling af hovedkort og bikort, kan dette ændres på SU's hjemmeside og hos arbejdsgiveren.

- Vi håber på, at initiativet vil hjælpe de studerende til at undgå en restskat, men endnu en gang vil jeg gerne understrege, at de studerende har en forpligtelse til selv at holde øje med deres skat, siger Richard Hanlov, der fortsætter:

- Særkørslen kan desværre ikke ændre på den restskat, der allerede er opbygget for 2011. Derfor opfordrer vi de studerende til hurtigst muligt at ændre forskudsopgørelsen, så den for lidt indbetalte skat for i år bliver regnet ind i skattekortet for resten af året.

Skattekortet blev i 2008 gjort elektronisk. Samtidig blev det arbejdsgiveren og SU, der skal rekvirere skattekortet, men det er stadig den studerende selv, der skal gøre arbejdsgiveren opmærksom på, at de skal bruge bikortet.

- Mange studerende har typisk ikke indsigt i skattesystemet og opdager derfor ikke, når der anvendes hovedkort og fradrag hos flere arbejdsgivere og SU samtidigt. Vi forventer at kunne nedbringe antallet af restskatter blandt SU-modtagere væsentligt og planlægger endnu en særkørsel i september 2011, forklarer Richard Hanlov.

Læs mere om, hvad man skal være opmærksom på som ung.

Yderligere oplysninger:
Fagdirektør Richard Hanlov 20 71 78 68 eller SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere og virksomheder: SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18