Menu

 
Håndværkerfradrag (service-fradrag)

2014 var sidste år med håndværkerfradrag. Fradraget er på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag.

 • Du skal betale for arbejdet senest den 28. februar 2015.
 • Du kan ikke få håndværkerfradrag for arbejde udført i 2015 og senere år.
 • Indberet i TastSelv og se fradraget for 2014 på din årsopgørelse i marts 2015.

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag, der er omfattet af reglerne om håndværkerfradrag (liste A og B). Det er kun arbejdsløn, som du kan få fradrag for. 

A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig 
 • Udvendig.

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning.

 

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.-m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere
 • Installation af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation af husstandsmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, der ikke kan køle (herunder jordvarmepumper)
 • Maler- og tapetsererarbejde.
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg (oliefyr dog kun for 2011).

Uddybende liste: Ydelser dækket af håndværkerfradrag

Liste over arbejder, der ikke giver fradrag

I hvilke år kan du få fradrag?

2014

Hvis arbejdet er udført i 2014 og betalt senest den 28. februar 2015, får du fradraget i 2014.

Hvis arbejdet er udført i 2014, men først betalt den 1. marts 2015 eller senere, kan du ikke få fradrag.   

Du kan ikke få håndværkerfradrag for 2014, hvis arbejdet først udføres i 2015, selvom arbejdet er forudbetalt senest den 31. december 2014.

Du kan ikke få håndværkerfradrag for arbejde udført i 2015 og senere år.

Check og kontanter giver ikke fradrag.

2013, 2012 og 2011

Glemt håndværkerfradrag i 2013, 2012 eller 2011

Fradraget er pr. person 

Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv og kan højst få et fradrag på 15.000 kr.

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele fradraget, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom kun den ene har betalt hele regningen.
  Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for udgifter på op til 15.000 kr., dvs. et ægtepar/samlevende par tilsammen kan få fradrag for udgifter på op til 30.000 kr. 
  Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv.
 • Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren.
 • Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.
 • Når der er tale om en helårsbolig, skal man bo der, mens arbejdet blev udført.
 • Selvom du har både helårsbolig og fritidsbolig, kan du maksimalt få håndværkerfradrag på 15.000 kr. pr. år, da fradraget er pr. person. 
 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.

Fire trin til håndværkerfradrag

Der er fire trin til at få håndværkerfradrag. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

Indberet håndværkerfradrag (servicefradrag)

Hent en serviceerklæring

1. Tjek at arbejdet står på listen over ydelser med håndværkerfradrag

Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag. Du må ikke have fået anden offentlig støtte til arbejdet (for eksempel under hjemmeserviceordningen).

Da arbejdet blev udført på din helårsbolig, skulle du have fast bopæl der, mens arbejdet blev udført.

Vedligeholdelsesarbejde som isolering, facaderenovering og udskiftning af køkken skal være udført af en momsregistreret virksomhed. Udenlandske virksomheder skal både være momsregistrerede i Danmark og stå i RUT-registret.

Se, om virksomheden er momsregistreret

Se, om den udenlandske virksomhed er momsregistreret i EU/EØS

Slå op i RUT-registeret (virk.dk)

Serviceydelser som rengøring og børnepasning kunne udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring. Så er du sikker på, at personen har levet op til kravene.

Blanket: Serviceerklæring

2. Betal elektronisk (fx med dankort eller via netbank)

Arbejdet skal betales med en af disse betalingsformer:

 • Overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • Kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller via leverandørens kortterminal
 • Indbetalingskort (girokort).
 • Check (kun for arbejde udført i 2011)

Udgifter betalt med kontanter giver ikke fradrag, medmindre du betalte i juni 2011.

Hvis dit forsikringsselskab betaler for arbejdet

Du kan få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal så kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. 

Beregn dit fradrag, når du har selvrisiko ved forsikringsskader:

Når du skal betale selvrisiko ved en forsikringsskade, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.

Eksempel:

Den samlede regning:              50.000 kr.

Heraf er arbejdslønnen:           20.000 kr.

Din selvrisiko:                             3.000 kr.

Sådan beregner du, hvor meget af din betalte selvrisiko, du kan få fradrag fra:

3.000 kr. x 20.000 kr.
         50.000 kr.           =  1.200 kr. i servicefradrag.

3. Indberet dine udgifter til SKAT i TastSelv

Du skal indtaste dine udgifter i TastSelv under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Indtast hver betaling for sig. Du skal bruge din dokumentation for arbejdet og betalingen, når du indtaster.   

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af.

Hvis du skal have hjælp til at bruge TastSelv, kan du ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18. Det er en god ide at logge på, inden du ringer. 

Flere personer i en husstand

Flere personer i en husstand (gælder ikke fritidsboliger) kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv og kan højst få et fradrag på 15.000 kr.

 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele fradraget, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom kun den ene har betalt hele regningen. 
  Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for udgifter på op til 15.000 kr., dvs. et ægtepar/samlevende par tilsammen kan få fradrag for udgifter på op til 30.000 kr.
  Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv.
 • Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene - se også under punkt 4 om fælles faktura.
 • Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.
 • Andre kan indberette for dig. I TastSelv kan du autorisere andre til at indberette dit servicefradrag. Vælg Profiloplysninger og tryk på fanen Autorisation af rådgivere/andre.

4. Gem dokumentationen for arbejdet og betalingen

Du skal ikke sende dokumentation til SKAT. Men SKAT kan bede om dokumentation for arbejdet og betalingen i op til fire år, efter at du har fået udført arbejdet.

Dokumentationen skal indeholde:

 • Identifikation af leverandøren (CPR-nr. for personer og CVR-nr./SE-nr. for virksomheder, dvs. virksomhedens momsregistreringsnummer)
 • Oplysninger om arbejdets art
 • Datoen for arbejdet
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført
 • Specifikation af arbejdslønnen
 • Fakturanummer (for virksomheder).

Hvis leverandøren er en virksomhed, skal du have en faktura. Prisen for arbejdsløn skal fremgå særskilt. Virksomhedens momsregistreringsnummer (CVR-nr./SE-nr.) skal også stå på fakturaen.

Hvis leverandøren er privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation. Den sikrer dig, at personen opfylder kravene til servicefradrag.

Når flere medlemmer af din husstand får fradrag for hver jeres del af en fælles udgift, kan I nøjes med én samlet faktura eller serviceerklæring.

Selve betalingen for arbejdet skal kunne dokumenteres med et kontoudtog eller en betalingskvittering. 

Håndværkerfradrag for fritidsboliger

Fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014 er fritidsboliger også omfattet af håndværkerfradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet.

Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr.

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag.
 • Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.
 • Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.
 • Det er en betingelse, at arbejdet er udført fra og med den 22. april 2013.
 • Arbejdet skal være udført senest den 31. december 2014.

Krav om ejendomsværdiskat

Har du ikke været ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, for eksempel fordi fritidsboligen

 • udelukkende blev udlejet erhvervsmæssigt
 • var under opførelse/nedrivning
 • var ubeboelig

så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og har derfor heller ikke været omfattet af ordningen.

Flere ejere af fritidsboligen

Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - for eksempel søskende der har arvet et sommerhus eller venner der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt.

Særligt for fritidsboliger i udlandet

Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udførte arbejdet, været momsregistreret.

Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner.

Krav til leverandøren

Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet blev udført af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land.

Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde.

For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kunne udføres af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i landet.

Særligt for personer, som er begrænset skattepligtige

Hvis du er begrænset skattepligtig til Danmark af en fritidsbolig, der ligger i Danmark, er din fritidsbolig også omfattet af håndværkerfradraget fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014 efter de samme betingelser som fuldt skattepligtige.

Der er dog to undtagelser:

 • Det er kun ejeren af fritidsboligen, der kan få fradrag. Ejerens ægtefælle kan ikke få fradrag, når pågældende ikke selv er ejer.
 • Der er samme krav til dokumentation, som hvis du har valgt beskatning efter grænsegængerreglerne.

Hvis du har en fritidsbolig i udlandet, kan du kun få fradrag, hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.
 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Selvangivelse for begrænset skattepligtige og send den til SKAT.

Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Håndværkerfradrag for lejere, andelshavere og folk i ejerlejligheder

Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

 • Du skal selv betale for arbejdet.
 • Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
 • Du skulle bo i boligen, mens arbejdet blev udført.

1. Du skal selv betale for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få servicefradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

2. Du skulle have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde)

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få servicefradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over ydelser med servicefradrag.

3. Du skulle bo i boligen

Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen.

Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed. Det er derimod afgørende, at du stadig boede i boligen, mens arbejdet blev udført.

Kravet om, at arbejdet skulle udføres på din faste bopæl, gælder alle, der vil have servicefradrag.

Håndværkerfradrag for grænsegængere

Grænsegængere kan få håndværkerfradrag efter samme regler som alle andre. Der er dog særlige krav til leverandøren, til dokumentationen for arbejdet og til, hvordan du skal oplyse fradraget til SKAT.

Vælg ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen og vælg rubrik 460

Krav til leverandøren af ydelser til grænsegængere

For grænsegængere kunne vedligeholdelse udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og serviceydelser også af en person, der ved indkomstårets udløb var fyldt 18 år og var fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land.

Krav til dokumentation for grænsegængere

Som grænsegænger skal du dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson).

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

 • Arbejdets art
 • Lønudgiftens størrelse
 • Leverandørens CVR-nr. eller VAT-nr. (for en virksomhed)
 • Leverandørens CPR-nr. eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, samt fulde navn og adresse (for en person)
 • Dato for arbejdets udførelse
 • Adresse for arbejdets udførelse

Arbejdets skal betales elektronisk, og betalingen skal dokumenteres med kontoudtog eller betalingskvittering.

Sådan oplyser du fradraget til SKAT

Du kan selvangive håndværkerfradraget (servicefradraget) på to måder:

 1. Log på TastSelv
  Vælg Ændre årsopgørelsen eller indberet selvangivelsen.
  Skriv den samlede udgift til arbejdsløn med servicefradrag i rubrik 460.

 2. Udfyld rubrik 460 på blanketten Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige og send den til SKAT sammen med din selvangivelse.

Blanket: Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur