Dato for udgivelse
17 May 2011 15:52
Resumé
Konflikten hos SKATs it-leverandør CSC påvirker nu borgerne, da flere af SKATs it-systemer ikke bliver opdateret. Det betyder, at visse ind- og udbetalinger ikke bliver registreret, og at nogle indberettede oplysninger ikke når frem til SKAT.

CSC-konflikten giver nu driftsproblemer for SKATs it-systemer. Borgerne kan derfor opleve uregelmæssigheder af forskellig art, da flere af systemerne ikke er opdateret siden 11. april 2011.

Det er uklart, hvornår systemerne kører normalt igen, men SKAT følger situationen time for time og arbejder hårdt på at få systemerne til at køre normalt igen.

- Vi har haft flere møder med øverste ledelsesniveau i CSC, hvor vi har talt om konflikten. Vi er her blevet betrygget i, at CSC gør alt, hvad der er muligt, for at SKATs kunder kommer til at mærke konflikten mindst muligt. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det er med stigende bekymring, at vi ser frem mod tiden efter den 1. juni 2011 hvor der er varslet storkonflikt, siger koncerndirektør Jesper Skovhus Poulsen fra Skatteministeriet.

Den 1. juni 2011 er der varslet storkonflikt, da fredsaftalen mellem CSC og fagforbundet Prosa udløber.

Driftsproblemerne medfører blandt andet, at følgende forhold i SKAT ikke kører normalt:

  • Nye oplysninger om renteindtægter og -udgifter, pensioner mv. kan ikke ses i Skattemappen
  • SKAT kan ikke danne og sende nye, ændrede årsopgørelser
  • Visse betalinger til og fra SKAT bliver ikke registreret
  • Bestilte TastSelv-koder kan være forsinkede

I de fleste tilfælde behøver man ikke at foretage sig noget, ud over at vente til systemerne kører normalt igen. De manglende oplysninger bliver registreret hos SKAT, så snart systemerne bliver opdateret. Man kan læse mere om, hvad man skal gøre i de enkelte situationer på skat.dk.

- Vi beklager de gener, som CSC-konflikten medfører for borgerne. Vi håber, at folk vil væbne sig med tålmodighed, som vi selv gør, men vi er godt klar over, at det medfører gener for mange, siger Jesper Skovhus Poulsen. 

SKAT vil løbende informere om situationen på skat.dk, indtil der er normal drift igen.

Yderligere oplysninger:
Journalister: SKATs pressefunktion tlf. 72 37 09 00
Borgere : SKATs hovednummer tlf. 72 22 18 18