Dato for udgivelse
14 Apr 2011 10:02
Resumé

I disse dage sender SKAT servicebreve til 6.000 investorer, der har fået indløst 0%-obligationer i 2010. De udtrukne obligationer giver en samlet fortjeneste på over en kvart milliard kroner. Tidligere erfaringer viser, at tre ud af fire investorer glemmer skatten.


SKAT sender nu servicebreve til næsten 6.000 investorer i hele Danmark. Investorerne har samlet set fået indløst 0%-obligationer i 2010 for over 1,1 milliard kroner fordelt på 11 udvalgte obligationsserier i danske kroner og udenlandsk valuta.

- Fortjenesten udgør over en kvart milliard kroner. Og den er skattepligtig. Erfaringer fra tidligere projekter har desværre vist, at tre ud af fire ikke medregner fortjenesten i deres selvangivelsen, og det vil vi gøre noget ved, fortæller afdelingsleder Bent O. Jeppesen.

Formålet med servicebrevet er at informere investorerne om reglerne, så de er klædt godt på til at kunne selvangive fortjenesten på over en kvart milliard kroner og dermed betale skat af fortjenesten.

- Med servicebrevene sikrer vi, at det ikke er ukendskab til reglerne, der gør, at fortjenesten ikke bliver selvangivet, forklarer Bent O. Jeppesen.

SKAT vil senere følge op med en kontrol af, om de danske investorer har selvangivet fortjenesterne på deres 0%-obligationer for 2010.

- Hvis man vil komme SKAT i forkøbet, så skal fortjenesten selvangives inden den 1. maj, hvis man er lønmodtager, eller den 1. juli, hvis man har en udvidet selvangivelse, oplyser Bent O. Jeppesen.

En 0%-obligation er en obligation, hvor man i stedet for en rente får en kursgevinst. En sådan uforrentet obligation kaldes også en sortstemplet obligation. Fortjenesten er skattepligtig, hvis obligationen er erhvervet før 4. maj 2005, eller hvis obligationen er i udenlandsk valuta.

Yderligere information:
Afdelingsleder Bent O. Jeppesen: tlf.: 7238 4368 eller 2482 2731 eller SKATs pressefunktion: tlf.: 7237 0900
Borgere: 7222 1818