Dato for udgivelse
07 Apr 2011 08:53
Resumé
Mange virksomheder ender i pressen med dårlig omtale, fordi de uden at vide det bruger sort og måske også illegal arbejdskraft, når der bliver gjort rent. SKAT vil hjælpe virksomhederne med at undgå sort rengøring i deres virksomheder.

En del virksomheder og offentlige institutioner udliciterer i god tro deres rengøringsopgaver. Alligevel bruger mange virksomheder - uden at vide det - sort og måske også illegal arbejdskraft ved rengøring.

SKAT har udviklet en pakke med gode råd til rengøringskontrakter, og hvordan man følger op på dem. For at komme nærmere en løsning af problemet med det sorte arbejde, har SKAT valgt at gå nye veje for at hjælpe virksomhederne.

Tallene taler for sig selv

SKATs tidligere kontrolresultater viser med stor tydelighed, at der er behov for at kigge nærmere på rengøringsbranchen.

SKAT har kontrolleret 200 sager i rengøringsbranchen, hvor der var der fejl i ca. 90 sager, hvor omsætning på ca. 300 mio. kr. var holdt udenfor. 

Derfor opretter SKAT nu et landsdækkende projekt med fokus på dialog med slutbrugerne af rengøringsydelser. Erfaringerne viser, at sort og illegal arbejdskraft ikke kun kan bekæmpes med øget kontrol.

- Vi kan se, at risikoen for sort eller illegal arbejdskraft er større, når arbejdet udføres gennem et eller flere led af underleverandører. Vi kommer ind imellem ud for, at en rengøringsvirksomhed, der har indgået en aftale med en underleverandør, mangler viden om, at underleverandøren ikke er registreret eller ikke overholder lovgivningen, forklarer produktionsdirektør Steffen Normann Hansen.

På den baggrund er SKAT og Servicebranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv og IKA Foreningen af Offentlige Indkøbere gået sammen om at udbrede kendskabet til pakken med de gode råd. Alle parter er nemlig enige om at sort rengøring er uacceptabelt.

I SKATs pakke kan man læse om, hvad man som virksomhed skal være opmærksom på, inden man indgår en kontrakt med et rengøringsfirma. Pakken indeholder endvidere en række forslag til bestemmelser, som direkte kan tages med ind i kontrakten med rengøringsfirmaet og endelig beskrives forslag til opfølgning på aftalen.

-Virksomhederne kan opnå en rimelig sikkerhed mod sort arbejde, hvis de stiller nogle krav til det firma, der gør rent, bemærker afdelingsleder ved SKAT Nordsjælland Hanne Nielsen

SKATs rengøringspakke til virksomhederne har udviklet et slogan. Det er "med Kontrakt & Opfølgning bliver Sort arbejde til Hvid rengøring!". Du kan læse mere om SKATs pakke på www.skat.dk/rengøring

Yderligere oplysninger:
Journalister: Afdelingsleder Hanne Nielsen, på telefon 72 37 85 73 eller SKATs pressefunktion på telefon 72 37 09 00. Borgere: SKAT på telefon 72 22 18 18.