Dato for udgivelse
01 Apr 2011 15:33
Resumé

SKAT har undersøgt og undersøger i alt 31 sager vedrørende kapitalfondsejede og multinationale koncerner.


Stik modsat det indtryk man kunne få af de seneste dages medieomtale, er kontrollen af kapitalfondsejede og multinationale koncerners skatteadfærd et højt prioriteret fokusområde for SKAT og har været det siden 2007. Blandt andet gennemgås samtlige kapitalfondes opkøb af danske virksomheder.

- I alt er 31 sager enten afgjort fra vores side eller i gang med at blive undersøgt. Men mediernes fokus på konkrete eksempler er med til at vanskeliggøre kommunikationen, da vi af oplagte grunde ikke kan kommentere eksemplerne og derfor kun svare i generelle vendinger, siger departementschef Peter Loft.

Faktum er, at SKAT har sendt afgørelser og forslag til afgørelser ud med krav om, at der bliver betalt kildeskat af indtjeningen på udbytter og renter, til i alt 16 multinationale koncerner, hvoraf flere er kapitalfondsejede. Det samlede beløb udgør omkring 19 mia. kr. i betalinger af udbytter og renter, hvoraf kildeskatten udgør mellem 25 og 30 procent.  

Derudover er SKAT i gang med at undersøge 15 sager, som det ikke er muligt at sætte beløbsstørrelser på endnu. Sagerne vedrører først og fremmest internationale virksomheder, men også et mindre antal kapitalfondsejede koncerner. Kontrolarbejdet i sager af denne størrelse kan på grund af kompleksiteten nemt tage flere år, før de er parate til at blive afgjort.

- Da sagerne drejer sig om meget store beløb og involverer komplicerede internationale skatteregler, forventer vi, at de alle først vil blive endeligt afgjort i klage- og retssystemet.  Det giver selvfølgelig en usikkerhed i forhold til, hvor meget skat, det lykkes at inddrive, men det ændrer ikke ved, at området har og også fremover vil have SKATs fulde bevågenhed, siger Peter Loft.

 

Yderligere oplysninger: SKATs pressetelefon 72 37 09 00.