Menu
Den juridiske vejledning 2016-1
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Collapse C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Expand C.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelseC.A.1 Principperne for personers indkomstopgørelse
Expand C.A.2 Principperne for indkomst og fradragC.A.2 Principperne for indkomst og fradrag
Expand C.A.3 IndtægterC.A.3 Indtægter
Expand C.A.4 FradragC.A.4 Fradrag
Collapse C.A.5 PersonalegoderC.A.5 Personalegoder
Expand C.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoderC.A.5.1 Generelle regler for og værdiansættelse af personalegoder
Expand C.A.5.2 Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelseC.A.5.2 Beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
Expand C.A.5.3 MassemedierC.A.5.3 Massemedier
C.A.5.4 Undervisning [Væsentlige ændringer]
Expand C.A.5.5 Gaver, gratialer og gevinsterC.A.5.5 Gaver, gratialer og gevinster
Expand C.A.5.6 FirmaarrangementerC.A.5.6 Firmaarrangementer
C.A.5.7 Beklædning
Expand C.A.5.8 Kreditkort og personalelånC.A.5.8 Kreditkort og personalelån
C.A.5.9 Løsøre til rådighed (herunder hjemmearbejdsplads)
C.A.5.10 Benyttelse af arbejdsgivers faciliteter
C.A.5.11 Firmabørnepasning
Expand C.A.5.12 Kost og logiC.A.5.12 Kost og logi
Expand C.A.5.13 BoligC.A.5.13 Bolig
Expand C.A.5.14 TransportC.A.5.14 Transport
Expand C.A.5.15 SundhedsydelserC.A.5.15 Sundhedsydelser
Expand C.A.5.16 Fritid og fornøjelserC.A.5.16 Fritid og fornøjelser
Expand C.A.5.17 AktielønC.A.5.17 Aktieløn
Expand C.A.6 Gaver, legater og gevinsterC.A.6 Gaver, legater og gevinster
Expand C.A.7 RejseudgifterC.A.7 Rejseudgifter
Expand C.A.8 Beskatning af ægtefællerC.A.8 Beskatning af ægtefæller
Expand C.A.9 Beskatning af børnC.A.9 Beskatning af børn
Expand C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.C.A.10 Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv.
Expand C.A.11 RenterC.A.11 Renter
Expand C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.C.A.12 Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv.
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Expand C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms og lønsumsafgift
Expand D.A MomsD.A Moms
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Afgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
F.B Europa Kommissionens Toldværdikompendie
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2016-1

Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur