Den juridiske vejledning 2017-2
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Om Den juridiske vejledning
Expand Om Den juridiske vejledningOm Den juridiske vejledning
Formelle regler
Expand A.A Processuelle regler for SKATs opgaverA.A Processuelle regler for SKATs opgaver
Angivelse og afregning
Expand A.B Angivelse og afregningA.B Angivelse og afregning
Kontrol og straf
Expand A.C Kontrol og strafA.C Kontrol og straf
Inddrivelse af skatterestancer
A.D Inddrivelse af skatterestancer
Indkomstskat
Expand C.A PersonbeskatningC.A Personbeskatning
Kapitalgevinstbeskatning
Expand C.B KapitalgevinstbeskatningC.B Kapitalgevinstbeskatning
Erhvervsbeskatning
Expand C.C ErhvervsbeskatningC.C Erhvervsbeskatning
Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Collapse C.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatningC.D Selskabs-, fonds- og foreningsbeskatning
Collapse C.D.1 Subjektiv skattepligtC.D.1 Subjektiv skattepligt
Expand C.D.1.1 Fuldt skattepligtige selskaber mv.C.D.1.1 Fuldt skattepligtige selskaber mv.
Collapse C.D.1.2 Begrænset skattepligtige selskaber mv.C.D.1.2 Begrænset skattepligtige selskaber mv.
C.D.1.2.1 Overblik over skattepligten hos begrænset skattepligtige selskaber
C.D.1.2.2 Erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet
C.D.1.2.3 Hvilke indtægter er skattepligtige
C.D.1.2.4 Selvangivelsespligten
C.D.1.2.5 Skattepligt ifølge kulbrinteskatteloven
C.D.1.2.6 Transparente selskaber
C.D.1.2.7 Skattemæssig selskabskvalifikation
C.D.1.2.8 Omgåelse af udbyttebeskatning – SEL § 2 D
Expand C.D.1.3 SkattefritagneC.D.1.3 Skattefritagne
Expand C.D.1.4 Skattepligtens indtrædenC.D.1.4 Skattepligtens indtræden
Expand C.D.1.5 Skattepligtens ophørC.D.1.5 Skattepligtens ophør
Expand C.D.1.6 Overgang fra en beskatningsform til en andenC.D.1.6 Overgang fra en beskatningsform til en anden
Expand C.D.2 Objektiv skattepligtC.D.2 Objektiv skattepligt
Expand C.D.3 SambeskatningC.D.3 Sambeskatning
Expand C.D.4 CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest)C.D.4 CFC-beskatning og kapitalfondspartnere (carried interest)
Expand C.D.5 Fusioner og omdannelserC.D.5 Fusioner og omdannelser
Expand C.D.6 Skattefrie omstruktureringer med tilladelseC.D.6 Skattefrie omstruktureringer med tilladelse
Expand C.D.7 Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive systemC.D.7 Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse - det objektive system
Expand C.D.8 Særlige selskaber mv.C.D.8 Særlige selskaber mv.
Expand C.D.9 Beskatning af fonde og visse foreningerC.D.9 Beskatning af fonde og visse foreninger
Expand C.D.10 SkatteberegningC.D.10 Skatteberegning
Expand C.D.11 Transfer PricingC.D.11 Transfer Pricing
Dødsbobeskatning
Expand C.E DødsbobeskatningC.E Dødsbobeskatning
Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Expand C.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatningC.F Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning
Beskatning af pensionsafkast
Expand C.G Beskatning af pensionsafkastC.G Beskatning af pensionsafkast
Fast ejendom
Expand C.H Fast ejendomC.H Fast ejendom
International omgåelsesklausul
Expand C.I International omgåelsesklausulC.I International omgåelsesklausul
Moms
Expand D.A MomsD.A Moms
Lønsumsafgift
Expand D.B LønsumsafgiftD.B Lønsumsafgift
Punktafgifter
Expand E.A PunktafgifterE.A Punktafgifter
Tinglysningsafgift
Expand E.B TinglysningsafgiftE.B Tinglysningsafgift
Told
Expand F.A ToldF.A Told
Inddrivelse
Expand G.A InddrivelseG.A Inddrivelse
Ejendomsvurdering
Expand H.A EjendomsvurderingH.A Ejendomsvurdering
Motor
I.A Motor
Spil
J.A. Spil
Lovforkortelser
Lovforkortelser mv.

 

Den juridiske vejledning 2017-2

Vis printvenlig udgavePrint aktuel side
Print aktuel side med underpunkter
Print indholdsfortegnelse
Se oplysninger om sidenKolofon
Dokumentet gælder fra:

C.D.1.2.4 Selvangivelsespligten

Hovedregel

Selskaber og foreninger mv., der er begrænset skattepligtige af indtægter, som omhandlet i SEL § 2, stk. 1, litra a), b) og f), skal selvangive disse indtægter. Se SKL § 1.

Skattepligtige i medfør af SEL § 2, stk. 1, litra c), d), e), eller g), er ikke omfattet af selvangivelsespligten. Se SKL § 2, stk. 1, nr. 3.

Undtagelse

Fritagelse for selvangivelsespligt for begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra c), gælder ikke, hvis den skattepligtige har modtaget

  • udbytte omfattet af LL § 16A, stk. 1 og 2, eller
  • afståelsessummer omfattet af LL § 16B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65, medmindre udbyttet mv. er omfattet af KSL § 65, stk. 5 (skattefrit udbytte). Se SKL § 2, stk. 3.
Fik du svar på dine spørgsmål?