Skattemappen - Bilag til årsopgørelsen

Resume
Vejledningen beskriver nyheder til årsopgørelsen 2009. Den fortæller blandt andet om vigtige regler og frister samt, hvordan du oplyser til SKAT, hvis du har ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen. Vejledningen følger med den digitale årsopgørelse for 2009, som lægges i skattemappen den 5. marts 2010.

Hvad nyt
Vejledningen er opdateret, så den gælder for indkomståret 2009. Enkelte procedurer og regler er nye i forhold til sidste år - det gælder blandt andet restskat og dannelse af første årsopgørelse.

Hvor fås vejledningen
Vejledningen findes kun på SKATs hjemmeside. Du kan hente vejledningen her 

Indledning
Din årsopgørelse eller servicemeddelelse for 2009 er nu klar i din Skattemappe. I denne vejledning kan du læse om, hvordan du sikrer dig, at oplysninger er korrekte, samt hvordan du ændrer dem. Du kan også få nyttig information på www.skat.dk/aarsopgorelsen.

Det skal du gøre

Tjek tallene
Du skal tjekke tallene på årsopgørelsen eller servicemeddelelsen, og oplyse hvis der er indkomster, fradrag eller andre oplysninger, der er forkerte eller mangler. Det er dit ansvar, at tallene er rigtige. Hvis du ikke har ændringer eller tilføjelser, skal du ikke gøre noget.

 

I din Skattemappe kan du se dine skatteoplysninger (inklusiv løn-, bank- og ejendomsoplysninger) samt dine års- og forskudsopgørelser mv.

 

Skal du tilføje eller ændre oplysninger?
Hvis du har tilføjelser eller ændringer, skal du vælge linket Ændre årsopgørelsen(oplysningskortet/selvangivelse/fraflytterhenstand). Her kan du taste dine oplysninger i de relevante rubrikker - undervejs kan du klikke ind på hver rubrik og få information. Hvis du laver en fejl, har du altid mulighed for at gå tilbage og taste på ny.

 

Umiddelbart efter du har indtastet, kan du se din ændrede årsopgørelse i Skattemappen. Husk at tjekke, at de nye tal er korrekte.

 

Du skal være opmærksom på, at rubrikkerne Jubilæumsgratiale mv., Hædersgaver og Gaver til foreninger mv. ikke kan ændres i TastSelv. Hvis du mener, der mangler beløb, eller hvis det indberettede beløb er forkert, skal du henvende dig til den, der har indberettet beløbet og bede dem indberette det rigtige. Hvis det fx drejer sig om jubilæumsgratiale, skal du henvende dig til din arbejdsgiver.

 

Hvis du har fået en servicemeddelelse
Du får en servicemeddelelse, hvis din ægtefælle har en udvidet selvangivelse. Har du fået en servicemeddelelse, skal du kontrollere tallene og oplyse om ændringer eller tilføjelser på samme måde som beskrevet ovenfor. Du modtager din årsopgørelse, når din ægtefælles årsopgørelse er klar.

 

Husk fristen
Du skal taste eller sende dine oplysninger til os senest 2. maj 2010. Hvis din ægtefælle har frist 1. juli 2010, gælder den frist også for dig. Hvis du deltager i anpartsprojekter, er fristen også 1. juli.

 

Sig nej tak til posten
Når du bruger TastSelv, har du mulighed for at fravælge at få tilsendt årsopgørelsen og indbetalingskort i papirform. Den digitale årsopgørelse er den samme, og har samme værdi, som den, du modtager på papir. Du kan derfor uden bekymring sige "nej tak".

Besked pr. mail eller sms
Hvis du oplyser din mail eller dit mobilnummer, når du fravælger årsopgørelsen i papirform, får du besked via mail eller sms, når der er dannet en ny årsopgørelse/servicemeddelelse i din Skattemappe.

Forløbet for årsopgørelsen 2009

Den årsopgørelse, du kan se i Skattemappen 5. marts, dannes på baggrund af de oplysninger, SKAT har modtaget fra tredjepart - dvs. for eksempel arbejdsgiver og bank samt oplysninger fra dig, hvis du har benyttet "Tidlig indberetning".

Perioden 5. til 18. marts
Fra 5. marts kan du ændre eller tilføje oplysninger til årsopgørelsen, fx via TastSelv. Det er en fordel for dig, hvis du giver os dine oplysninger senest 18. marts. De oplysninger, der er kommet ind fra dig og fra tredjepart til og med 18. marts, danner nemlig grundlag for det endelige resultat af årsopgørelse nummer 1. På baggrund af den opgør vi så, om du skal betale restskat eller skal have penge tilbage i skat.

Perioden 19. marts til 2. maj
Du kan stadig ændre din årsopgørelse efter den 18. marts. Hvis vi får nye oplysninger (også fra tredjepart), danner vi en ny årsopgørelse, og det betyder, at både restskat og overskydende skat eventuelt bliver reguleret i overensstemmelse med de nye oplysninger. Hver årsopgørelse får et nyt versionsnummer og vil ligge i din Skattemappe.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis vi i perioden fra 5. marts til 2. maj får oplysninger fra tredjepart til rubrikker, som du tidligere selv har oplyst til, vil det være dine oplysninger, der kommer med på årsopgørelsen, og ikke dem fra tredjepart. Derfor, hvis du ved, at der er nye oplysninger fra tredjepart til nogle af de rubrikker, du selv har oplyst til, skal du altså selv oplyse/indtaste dem igen til SKAT.

Overskydende skat eller restskat
På baggrund af årsopgørelsen nummer 1gør vi op, om du har betalt for meget eller for lidt skat i 2009. Hvis du har overskydende skat, bliver det sat ind på din NemKonto den 26. marts. Hvis du er i tvivl om hvilken konto, der er din NemKonto, kan du tjekke det på www.nemkonto.dk.

Hvis du skal betale restskat, kan du vælge at betale frivilligt eller vente på, at den bliver opkrævet. Læs mere i pjecen Restskat på www.skat.dk.

Betal din restskat i god tid - og spar penge

Der er kommet nye regler for frivillig betaling af restskat, og for hvordan SKAT beregner renter og procenttillæg af restskatten. De nye regler gælder for den restskat, man skal betale for indkomståret 2009, og er en del af skattereformen, der blev vedtaget i maj 2009.

Hvis du betaler din restskat efter 1. januar og senest 1. juli 2010, skal du betale en dag-til-dag rente på 4,6 procent. Vi beregner renter fra og med 1. januar, til den dag du betaler. Hvis du ikke betaler din restskat senest 1. juli, opkræver vi din restskat - nu pålagt et procenttillæg på 6,6 procent.

Renterne kan du beregne enten via www.skat.dk eller ved at logge på TastSelv. Gå ind under Betalingsinformation i Skattemappen eller læs mere i vejledningen Restskat, som du finder på www.skat.dk.

Særlige emneområder

Ejendomsværdiskat
Hvis du er boligejer, står der på årsopgørelsen eller servicemeddelelsen, hvilke ejendomsoplysninger vi har. Er du uenig i oplysningerne, kan du indtaste de korrekte oplysninger om din ejendom i TastSelv. Det gør du under Ændre årsopgørelsen (oplysningskort/selvangivelse/fraflytterhenstand).  

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for en periode, hvor du ikke har boet i eller haft råderet over din ejerbolig. SKAT har datoerne for ind- og udflytning fra Folkeregistret. Hvis du mener, at de er forkerte eller mangler, kan du rette det i rubrik 183 og 189.

Ejerbolig i udlandet
Hvis du ejer en bolig i udlandet, skal oplysningerne med på årsopgørelsen. Du kan taste oplysningerne (herunder indtægter og formue på ejendommen) via TastSelv under Ændre årsopgørelsen (oplysningskort/selvangivelse/fraflytterhenstand).

Læs mere i pjecen Hus og ejerlejlighed i udlandet.

Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
Hvis dit befordringsfradrag er forkert eller mangler på årsopgørelsen, skal du oplyse det rigtige beløb. Du kan beregne det i TastSelv under rubrik 51. Fradraget beregnes som antallet af arbejdsdage med kørsel gange et kilometerfradrag.

Satserne for 2009 er:

  • De første 24 km: intet fradrag
  • 25-100 km: 190 øre/km
  • Over 100 km: 95 øre/km

Hvis du boede i en udkantskommune i 2009, kan du få et forhøjet befordringsfradrag på 190 øre pr. km over 100 km. Hvis dit befordringsfradrag allerede er på årsopgørelsen, har vi taget højde for det forhøjede fradrag.

Vigtigt - hvis du har værdipapirer
På din årsopgørelse kan du se de oplysninger, vi kender om afkast - det vil sige renter og udbytter/udlodninger. Men vi har ikke automatisk dine oplysninger om gevinst eller fradragsberettiget tab. Derfor skal du selv oplyse om gevinst og/eller tab, hvis du har solgt aktier, investeringsforeningsbeviser eller andre værdipapirer i 2009 Hvis du skal beskattes løbende efter lagerprincippet, skal du også selv beregne og oplyse om det.  

Har du haft fradragsberettiget tab i tidligere år på aktier og investeringsforeningsbeviser, som ikke er brugt, modregner vi det automatisk i din gevinst. Automatikken gælder dog ikke de lagerbeskattede værdipapirer, som beskattes efter kursgevinstlovens regler, såsom finansielle kontrakter og aftaler (fx optioner, terminsforretninger, CFD-kontrakter og indekserede obligationer). Her skal du selv fremføre tabet på blanket 04.055.

I vejledningen Har du aktier eller investeringsforeningsbevsier?kan du læse om, hvordan du opgør, beregner og beskattes af gevinst og tab. Du kan få hjælp i systemet Beregn aktier i TastSelv, og du kan overføre resultatet direkte til din årsopgørelse.

Lidt om din næste forskudsopgørelse
Tallene på denne årsopgørelse - sammen med de oplysninger vi får frem til 1. oktober 2010 - danner grundlag for din forskudsopgørelse for 2011. Tallene bliver justeret i forhold til den generelle indkomstudvikling og de kommunale skatteprocenter for det kommende år.

Du kan se forskudsopgørelsen for 2011 i din Skattemappe fra begyndelsen af november 2010. Forskudsopgørelsen sendes som udgangspunkt ikke med posten. Hvis du gerne vil have den i papirform, kan du bestille den på telefon 70 10 10 70. Du kan også kontakte SKAT, kommunens borgerservice eller bruge den slip, du fik sendt sammen med forskudsopgørelsen for 2010.

Forskudsopgørelsen for 2011 skal bestilles senest 1. september 2010.

Udvidet selvangivelse og udenlandsk indkomst

Du skal bruge en udvidet selvangivelse, hvis:

  • du er blevet selvstændigt erhvervsdrivende
  • du har haft erhvervsmæssig udlejning
  • du har haft indtægt som skabende kunstner eller forfatter og vil benytte indkomstudligningsordningen.

Har du haft indkomst af arbejde eller værdipapirer i udlandet, eller har du formue i udlandet, skal du bruge en selvangivelse for udenlandsk indkomst. Du kan hente selvangivelsen på www.skat.dk - blanket 04.012.

Hold dine adresser ajour

Vi kan kun sende årsopgørelser og andre breve til dig, hvis din adresse hos Folkeregistret er korrekt, så sørg for at Folkeregistret har din rigtige adresse. Hvis du via TastSelv har oplyst en e-mail-adresse eller et mobilnummer, så vi kan sende dig beskeder, skal du også huske at holde de oplysninger ajour - for din egen skyld.

Mere information

Du kan få mere information på www.skat.dk/aarsopgorelsen. Her finder du bl.a. vejledningen Skatten 2009, hvor du kan få svar på, hvad du skal oplyse i de forskellige rubrikker. Find mange andre vejledninger og blanketter på skat.dk, eller hent dem hos kommunens borgerservice. Du kan også ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Oplysningerne på årsopgørelsen eller servicemeddelelsen har vi fået fra dig eller fra myndigheder og virksomheder, der har pligt til at indberette til os. I det omfang lovgivningen kræver eller tillader det, kan oplysningerne videregives til andre offentlige myndigheder og private institutioner, og vi kan kontrollere oplysningerne ved fx at sammenligne dem med oplysninger, der allerede er registreret hos os eller andre myndigheder.

Fik du svar på dine spørgsmål?