We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Fri telefon, computer og internet

Du skal betale skat af 2.600 kr. (i 2013 2.500 kr.) om året, hvis din arbejdsgiver betaler for din computer eller telefon, og du må bruge det privat. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver betaler for din internetforbindelse, og du ikke har adgang til netværket på arbejdspladsen. Du skal betale skat af 2.600 kr. om året (i 2013 2.500 kr.), uanset hvor meget du bruger computeren, telefonen eller internettet.

  • Du skal alt i alt betale skat af 2.600 kr. for fri telefon, computer eller internet. I 2013 var beløbet kr. 2.500.
  • Det er lige meget, hvor mange af tingene du har, og hvor meget du bruger dem.
  • Du skal ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet.
  • Du skal ikke betale skat af en internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen.

Skat af fri telefon og internet

Som medarbejder skal du betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt 2.600 kr. om året. I 2013 var beløbet 2.500 kr. Det er din arbejdsgiver, der trækker A-skat og AM-bidrag af de 2.600 kr. ud af din løn (i 2013 2.500 kr.). Du skal ikke selv oplyse noget. Du kan dog lægge de 2.600 kr. (i 2013 2.500 kr.) til din løn i rubrik 10 i din forskudsopgørelse, når du får godet, så betaler du skatten løbende i stedet for, når året er gået. 

En smartphone anses for at være en telefon, uanset om du også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den.

Hvis du har fri telefon, kan du ikke trække udgifter til egne telefoner fra i skat.

Det er muligheden for at bruge telefon, pc og internet privat, du bliver beskattet af

Det er lige meget, om du faktisk bruger goderne eller hvor meget du bruger dem. Så snart du bringer goderne med hjem, skal du beskattes.

Kun en del af året?

Har du kun privat rådighed over en telefon en del af året, skal du kun beskattes af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har privat rådighed over godet. Du skal ikke selv gøre noget. 

Du kan få ægtefællerabat

Du kan få ægtefællerabat, hvis du er samlevende med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, og I begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25 procent. Det er en betingelse for nedsættelsen, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst 3.400 kr. (i 2013 3.300 kr.). Nedsættelsen vil blive beregnet automatisk - man skal ikke selv gøre noget.

Du skal ikke betale skat af computer og internet til arbejdsmæssig brug

Du skal ikke betale skat af en arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet eller internetforbindelse med adgang til netværket på arbejdspladsen. Tablet, fx iPad, Folio 100 eller Galaxy Tab, anses for at være computer, uanset at du også kan telefonere og gå på internettet fra den.

Visning af billede: linkiconSe, hvordan telefon, computer og internet defineres

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig