Menu

 
Ejendoms­vurdering

Der kommer nyt ejendomsvurderingssystem i 2015. Indtil da bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent.

Tilbagebetaling vil ske automatisk i 2016

Du får automatisk pengene tilbage med renter, hvis vi ud fra 2015-vurderingen kan se, at du i 2013 og 2014 har betalt for meget i ejendomsværdiskat.

Klageadgang i 2016

Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2011 er udløbet. Din mulighed for at få ændret denne og tidligere vurderinger falder nu ind under reglerne om genoptagelse.

Du kan igen klage over vurderingen, når du får din vurdering for 2015. Den får du i foråret 2016. Der kan du også klage over 2011-vurderingen, der bruges i 2013 og 2014.

Den udskudte klagemulighed gælder også eventuelle årsomvurderinger af ejendommen i 2013 og 2014.

I efteråret 2014 er det hensigten at fremsætte et lovforslag om, hvordan klagerne skal behandles.

SKATs mulighed for at nedsætte 2011-vurderingen bliver forlænget frem til 1. juli 2015.

Ejendomsvurdering (Den juridiske vejledning)

Vurderingens betydning for din ejendomsværdiskat

SKAT offentliggør 2013-vurderingerne den 23. juni 2014 på skat.dk/vurdering. Du kan klage over 2013-vurderingen i 2016. Årsomvurderinger udsender SKAT senest den 23. juni 2014.

Det står på din årsopgørelse, hvilken vurdering du betaler ejendomsværdiskat ud fra.

Din ejendomsværdiskat stiger kun, hvis du for eksempel:

  • bygger så meget om, at det kræver en byggetilladelse.
  • udvider grundarealet.

I det tilfælde bliver din ejendom årsomvurderet. Årsomvurderingen udsender SKAT i juni 2014.

Ejendomsværdiskat og grundskyld

Vurderingens betydning for din grundskyld

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) ud fra en ejendomsvurdering, der er lavet to år tidligere.

Grundskylden kan stige med op til 7 procent fra år til år. Procenten for det kommende år bliver senest fastlagt den 1. juli året før.

I 2014 kan stigningen højst være på 6,3 procent, med mindre din kommune har hævet grundskyldspromillen.

Hent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)

Satser for grundskyld og andre skatter i din kommune (skm.dk)

Forældrekøb og -salg samt boafgift

Vurderingen kan have betydning for forældrekøb, fordi I kan handle til 85 procent af vurderingen i stedet for markedsprisen.

Forældrekøb

Tinglysningsafgift ved familiehandler

Tinglysningsaafgift ved familiehandler eller andre handler mellem interesseforbundne parter betales af vurderingen. I alle andre tilfælde betales afgiften af handelsprisen i stedet for vurderingen.

Vurderingen kan desuden have betydning for boafgift, fordi arvinger selv kan vælge, om ejendommen skal ansættes til handelsværdien, den seneste ejendomsvurdering eller den seneste ejendomsvurdering plus/minus 15 procent.

Erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger

For de erhvervsejendomme, der får en årsomvurdering i 2013, er klagefristen den 1. oktober 2014.

Der kommer ingen ny vurdering af erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger (andelsboligejendomme) pr. 1. oktober 2014, med mindre der er sket ændringer på ejendommen. I stedet bruges vurderingen fra 2012.

Ejendomsvurdering for erhverv

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar?
Uenig
Enig
UenigEnig