Menu

Ejendoms­vurdering

Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2½ procent. Den nye lov er gældende fra den 1. januar 2015 og har betydning for din 2015-vurdering.

Tilbagebetaling vil ske automatisk 

Du får automatisk pengene tilbage med renter, hvis vi ud fra den nye vurdering kan se, at du fra og med 2013 har betalt for meget i ejendomsværdiskat.

Klageadgang 

Hvis du har modtaget en årsomvurdering, kan du klage.

Læs mere om klage over årsomvurderinger

Klager over almindelige vurderinger

Du kan ikke klage over din almindelige vurdering før 2018, med mindre du har mulighed for genoptagelse.

Læs mere om reglerne for genoptagelse i Den juridiske vejledning

Vurderingens betydning for din ejendomsværdiskat

Din ejendomsværdiskat stiger kun, hvis du for eksempel:

  • bygger så meget om, at det kræver en byggetilladelse.
  • udvider grundarealet.

I sådanne tilfælde bliver din ejendom omvurderet. Seneste omvurdering udsendte SKAT i juni 2014.

For beboelsesejendomme nedsættes grundværdierne med 2,5 procent. Nedsættelsen foretages pr. 1. oktober 2015 i den grundværdi, der på dette tidspunkt er ansat for ejendommen. Nedsættelsen får virkning på grundskylden fra den 1. januar 2017. Se VUL § 43, stk. 4 og 5. 

Ansættelser af ejendomsværdier og grundværdier for ejerboliger pr. 1. oktober 2015 nedsættes med 5 procent af ejendomsværdien til og med 500.000 kr. samt af grundværdien til og med 100.000 kr. og med 2,5 procent for den del af vurderingerne, der ligger over de nævnte beløb. Der sker dog en vis aftrapning af nedsættelsen for ejendomsværdier over 750.000 kr. og grundværdier over 150.000 kr. Se VUL § 42, stk. 4.

Det står på din årsopgørelse, hvilken vurdering du betaler ejendomsværdiskat ud fra.

Ejendomsværdiskat og grundskyld

Vurderingens betydning for din grundskyld

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) ud fra en ejendomsvurdering, der er lavet to år tidligere.

Grundskylden kan stige med op til 7 procent fra år til år. Procenten for det kommende år bliver senest fastlagt den 1. juli året før.

I 2014 kan stigningen højst være på 6,3 procent, med mindre din kommune har hævet grundskyldspromillen.

Hent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)

Satser for grundskyld og andre skatter i din kommune (skm.dk)

Forældrekøb og -salg samt boafgift

Vurderingen kan have betydning for forældrekøb, fordi I kan handle til 85 procent af vurderingen i stedet for markedsprisen.

Forældrekøb

Tinglysningsafgift ved familiehandeler

Tinglysningsafgift ved familiehandler eller andre handler mellem interesseforbundne parter betales af vurderingen. I alle andre tilfælde betales afgiften af handelsprisen i stedet for vurderingen.

Vurderingen kan desuden have betydning for boafgift, fordi arvinger selv kan vælge, om ejendommen skal ansættes til handelsværdien, den seneste ejendomsvurdering eller den seneste ejendomsvurdering plus/minus 15 procent.

Erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger

For omvurderinger pr. 1. oktober 2014 af erhvervsejendomme, landbrug og andre ejendomme, der normalt bliver vurderet i lige år, var fristen for at klage den 1. juli 2015.

Der kommer ingen ny vurdering af erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger (andelsboligejendomme) pr. 1. oktober 2015, med mindre der er sket ændringer på ejendommen. I stedet bruges vurderingen fra 2014.

For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder

For beboelsesejendomme nedsættes grundværdierne med 2,5 procent. Nedsættelsen foretages pr. 1. oktober 2015 i den grundværdi, der på dette tidspunkt er ansat for ejendommen. Nedsættelsen får virkning på grundskylden fra den 1. januar 2017. Se VUL § 43, stk. 4 og 5.

Ejendomsvurdering for erhverv

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur