We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Ejendomsvurdering

Alle ejendomme vil blive vurderet i 2015 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem. Der kommer derfor ingen ny vurdering af ejerboliger sammen med din årsopgørelse for 2013. Indtil det nye system er klar, vil SKAT i stedet bruge 2011-vurderingen, som nedsættes med 2½ procent.

Hvad betyder det for dig?

Der har i mange år været et skattestop for ejendomsværdiskatten. Det betyder, at det kun er de færreste boligejere, der faktisk betaler ejendomsværdiskat af den seneste vurdering. De fleste betaler ud fra tidligere, lavere vurderinger.

Du kan på din seneste årsopgørelse se, hvilken vurdering du betaler ejendomsværdiskat ud fra. Hvis du betaler ejendomsværdiskat ud fra den nedsatte 2011-vurdering, vil din ejendomsværdiskat for 2013 blive sat ned tilsvarende.

For meget betalt skat betales tilbage

Hvis vi ud fra 2015-vurderingen kan se, at du i 2013 og 2014 har betalt for meget i ejendomsværdiskat, vil du automatisk få pengene tilbage. Udbetalingen sker med renter.

Vurderingens betydning for din ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten kan ikke stige på grund af skattestoppet.

I 2012 betalte kun cirka hver tiende af alle boligejere  ejendomsværdiskat af 2011-vurderingen. Resten betalte ud fra tidligere, lavere vurderinger. Du kan på din årsopgørelse se, hvilken vurdering der ligger til grund for din ejendomsværdiskat.

Samtidig betyder skattestoppet, at din ejendomsværdiskat kun stiger, hvis for eksempel:

  • Du bygger så meget om, at det kræver en byggetilladelse.
  • Du udvider grundarealet.

Er det tilfældet, bliver din ejendom årsomvurderet. Denne årsomvurdering udsender SKAT i juni 2014.

Visning af billede: linkiconEjendomsværdiskat og grundskyld

Vurderingens betydning for din grundskyld (ejendomsskat)

Du betaler grundskyld ud fra en ejendomsvurdering, der er lavet to år tidligere. Det er kun omkring hver tiende boligejer, der betaler grundskyld ud fra 2011-vurderingen. Resten betaler ud fra tidligere, lavere vurderinger.

Grundskylden kan stige med op til 7 procent fra år til år. Procenten for det kommende år bliver senest fastlagt den 1. juli året før. I 2014 kan stigningen højst være på 6,3 procent, med mindre din kommune har hævet grundskyldspromillen.

Visning af billede: linkiconHent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)
Visning af billede: linkiconSatser for grundskyld og andre skatter i din kommune (skm.dk)

Vurderingen kan desuden have betydning for: 

  • Forældrekøb, fordi I kan handle til 85 procent af vurderingen i stedet for markedsprisen. Dette gælder dog ikke for ejerlejligheder, der er vurderet som udlejet.
  • Formueopgørelsen ved fastsættelse af individuel boligstøtte.
  • Boafgift, fordi arvinger selv kan vælge, om ejendommen skal ansættes til handelsværdien, den seneste ejendomsvurdering eller den seneste ejendomsvurdering plus/minus 15 procent.

Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift ved salg af ejerboliger skal fra 1. januar 2014 betales af handelsprisen i stedet for vurderingen, undtagen når der er tale om familiehandler eller andre handler mellem interesseforbundne parter.

Klageadgang i 2015

Du kan først klage over den forlængede og nedsatte 2011-vurdering, der bruges i 2013, når du får din vurdering for 2015, hvor det nye vurderingssystem er klar. Det vil sige fra omkring 1. marts 2016 til 1. juli 2016.

Det samme gælder for en eventuel årsomvurdering i 2013 og 2014 og for erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger.

Regeringen vil i efteråret 2014 fremsætte et lovforslag om, hvordan klagerne mere præcist skal behandles.

Samtidig bliver SKATs mulighed for af egen drift at nedsætte 2011-vurderingen forlænget frem til 1. juli 2015.

Erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger

Der kommer ingen ny vurdering af erhvervsejendomme, landbrug og andelsboliger (andelsboligejendomme) pr. 1. oktober 2014, med mindre der er sket ændringer på ejendommen. I stedet bruges vurderingen fra 2012. 

Visning af billede: linkiconEjendomsvurdering for erhverv

Fradrag for nye grundforbedringer er afskaffet

Fradraget for nye grundforbedringer er afskaffet fra 1. januar 2013. Hvis arbejdet er sat i gang, men ikke afsluttet den 1. januar 2013:

  • skal du senest den 1. maj 2013 have oplyst SKAT om, at arbejdet er begyndt.
  • skal du søge SKAT om fradraget senest den 1. juli året efter, at arbejdet er fuldført.

Efter 1. juli 2016 kan du ikke længere bede om fradrag for et fuldført arbejde.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig