Menu

 
Betal skat for 2013 (restskat)

På din årsopgørelse kan du se, om du skal betale restskat. Din restskat op til 19.215 kr. inklusive et procenttillæg på 5 procent  bliver regnet ind i din skat for 2015.

  • Restskat over 19.215 kr. skal du betale i 3 rater i august, september og oktober i år.

Restskat over 19.215 kr. skal du betale i 3 rater i år

Er din restskat på mere end 19.215 (18.300 kr. plus procenttillægget på 5 pct.) kr., kan vi ikke regne hele beløbet ind i din skat næste år.

Restskat inkl. procenttillæg over 19.215 kr. skal du betale i tre rater i august, september og oktober i år.

Se og betal din restskat

Hvis vi har din mailadresse eller mobilnummer, vil du modtage en mail eller SMS, når det er tid til at betale de tre rater.

Tilmeld din restskat over 19.215 kr. til Betalingsservice

Du tilmelder betalingen til Betalingsservice i din netbank. Hvis du også skal betale B-skat, vil det også komme til at køre over Betalingsservice.

Du skal oplyse følgende:

  • SKATs PBS-nr.: 02056372
  • Debitorgruppe: 00002
  • Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Du kan også bede din bank om at tilmelde det til Betalingsservice.

Reglerne om restskat

Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2014, skal du betale en rente på 3 pct., regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.

Hvis du betaler efter den 1. juli 2014, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 5 procent.

Hvis du ikke har betalt restskatten senest den 1. juli 2014, regner vi restskat inkl. procenttillæg op til 19.215 kr. ind i din skat for 2015.

Restskat mv. over 19.215 kr. opkræves i 3 rater i august, september og  oktober 2014.

Renter og procenttillæg for restskat

Din restskat Renteudgift, hvis du betalte i starten af marts 2014 Udgift, hvis du ikke betaler nu, og vi regner din restskat ind i din skat for 2015
1.000 kr. ca. 6 kr. 50 kr.
5.000 kr. ca. 30 kr. 250 kr.
15.000 kr. ca. 90 kr. 750 kr.

Betal restskat fra udlandet

Du kan godt betale restskat fra en udenlandsk bank. Du skal bruge forskellige koder alt efter, om du har fået indbetalingskort eller ej. 

Log på og tjek, om du har fået indbetalingskort under Betalingsinformation

Når du har fået indbetalingskort

  • IBAN-koden: DK94 3000 0007540531
  • SWIFT-BIC-koden: DABADKKK.
  • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Når du ikke har fået indbetalingskort

  • IBAN-kode: DK5502164069075312
  • SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.
  • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Forkerte restskatter til pensionister i udlandet

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på TastSelv og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat, i rubrik 28.

Log på og ret din årsopgørelse (rubrik 28)

Hvis du ikke har adgang til TastSelv skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har selvangivet

Hvis du allerede har selvangivet fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar?
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur