Menu

Betal skat for 2014 (restskat)

Du kan se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2014 på din årsopgørelse. Vil du undgå restskat til næste år, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2015 er korrekt.

  • Efter 1. juli: Du betaler et procenttillæg på 4,9 pct. i stedet for renten på 2,9 pct.

Renter og procenttillæg for restskat

  • Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2015, skal du betale 2,9 procent i rente regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
  • Hvis du betaler efter den 1. juli 2015, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,9 procent.
  • Hvis du ikke har betalt senest den 1. juli 2015, regner vi din restskat inklusiv procenttillæg op til 19.616 kr. ind i din skat for 2016. Restskat over 19.616 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2015. Hvis vi har din mail-adresse eller mobilnummer, vil du få besked, når det er tid til at betale den første rate.

Eksempler på, hvad restskat koster i renter og procenttillæg

Din restskat

Du betaler i marts 2015

Vi regner din restskat ind i din skat for 2016

1.000 kr.

ca. 6 kr.

50 kr.

5.000 kr.

ca. 30 kr.

250 kr.

15.000 kr.

ca. 90 kr.

735 kr.

Forkerte restskatter til pensionister i udlandet

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat.

Ret din årsopgørelse, rubrik 28

Hvis du ikke kan logge på skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har selvangivet

Hvis du allerede har selvangivet fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

Lav en betalingsaftale med SKAT

Har du modtaget girokort fra SKAT, som du ikke kan betale, har du mulighed for at lave en betalingsaftale.

Du skal ringe til SKAT på 72 22 28 21.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur