Menu

 
Betal skat for 2014 (restskat)

Skylder du penge i skat (restskat) for 2014, kan du slippe for renter og procenttillæg ved at betale i år. SKAT skal have modtaget pengene inden årets udgang.

Reglerne om restskat (for 2014)

Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2015, skal du betale en rente på 2,9 pct., regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.

Hvis du betaler efter den 1. juli 2015, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,9 procent.

Hvis du ikke har betalt restskatten senest den 1. juli 2015, regner vi restskat inkl. procenttillæg op til 19.616 kr. ind i din skat for 2016.

Restskat mv. over 19.616 kr. opkræves i 3 rater i august, september og oktober 2015.

Renter og procenttillæg for restskat

Din restskat Renteudgift, hvis du betaler i starten af marts 2015 Udgift, hvis vi regner din restskat ind i din skat for 2016
1.000 kr. ca. 6 kr. 50 kr.
5.000 kr. ca. 30 kr. 250 kr.
15.000 kr. ca. 90 kr. 735 kr.

Betal restskat fra udlandet

Du kan godt betale restskat fra en udenlandsk bank. Du skal bruge forskellige koder alt efter, om du har fået indbetalingskort eller ej. 

Log på og tjek, om du har fået indbetalingskort under Betalingsinformation

Når du har fået indbetalingskort

  • IBAN-koden: DK94 3000 0007540531
  • SWIFT-BIC-koden: DABADKKK.
  • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Når du ikke har fået indbetalingskort

  • IBAN-kode: DK5502164069075312
  • SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.
  • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Forkerte restskatter til pensionister i udlandet

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på TastSelv og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat, i rubrik 28.

Log på og ret din årsopgørelse (rubrik 28)

Hvis du ikke har adgang til TastSelv skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har selvangivet

Hvis du allerede har selvangivet fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur