Menu

 
Betal skat for 2014 (restskat)

Din årsopgørelse for 2014 er klar 9. marts. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2014. Hvis du ved, at du har betalt for lidt i skat, kan du spare penge ved at betale nu.

Renter og procenttillæg for restskat

 • Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2015, skal du betale en rente på 2,9 procent regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
 • Hvis du betaler efter den 1. juli 2015, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,9 procent.
 • Hvis du ikke har betalt senest den 1. juli 2015, regner vi din restskat inklusiv procenttillæg op til 19.616 kr. ind i din skat for 2016. Restskat over 19.616 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2015.
Eksempler på, hvad restskat koster i renter og procenttillæg
Restskat Du betaler i marts 2015 Vi regner din restskat ind i din skat for 2016
1.000 kr. ca. 6 kr. 49 kr.
5.000 kr. ca. 30 kr. 245 kr.
15.000 kr. ca. 90 kr. 735 kr.

Tilmeld din restskat til betalingsservice

Du skal bruge følgende for at tilmelde dig betalingsservice:

 • SKATs PBS-nr.: 03663833
 • Debitorgruppe: 00002
 • Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Tilmeldingen gælder for disse betalinger i 2015 

 • Restskat for 2013 og 2014
 • B-skat for 2015.

Frivillig betaling af restskat kan ikke ske via betalingsservice

Frivillig betaling af restskat kan ikke ske via betalingsservice. Du kan i stedet betale via TastSelv. 

Betal restskat

Beregn din skat for 2014

Du kan selv regne ud om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2014. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb.

Log på og Beregn din skat for 2014 

Betal restskat fra en udenlandsk bank

Du skal bruge forskellige koder alt efter, om du har fået indbetalingskort eller ej. 

Log på og tjek, om du har fået indbetalingskort

Når du har fået indbetalingskort

 • IBAN-koden: DK94 3000 0007540531
 • SWIFT-BIC-koden: DABADKKK.
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Når du ikke har fået indbetalingskort

 • IBAN-kode: DK5502164069075312
 • SWIFT-BIC-kode: DABADKKK.
 • Husk at oplyse dit personnummer og det år, du betaler for.

Forkerte restskatter til pensionister i udlandet

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på TastSelv og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat, i rubrik 28.

Log på og ret din årsopgørelse (rubrik 28)

Hvis du ikke har adgang til TastSelv skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Selvangivelse for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har selvangivet

Hvis du allerede har selvangivet fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

Din årsopgørelse for 2014 er klar 9. marts. Her kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2014.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur