Menu

Registreringsafgift

Registreringsafgift betaler du første gang, du indregistrerer et køretøj. Brintbiler er fritaget for afgifter. Fra 1. januar 2016 er elbiler ikke længere fritaget for afgifter.

Importerer du et køretøj fra udlandet, skal du også betale registreringsafgift

Køber du en ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

Satser for registreringsafgift

Køretøj Registreringsafgift 
Personbiler 105 % af afgiftsværdien op til 84.600 kr. i 2017 (82.800 kr. i 2016) og 150 % af resten.
Motorcykler 0 kr. af de første 9.600 kr. i 2017 (9.400 kr. i 2016) af afgiftsværdien, 105 % af afgiftsværdien mellem 9.600-26.700 kr. i 2017 (9.400-26.100 kr. i 2016) og 150 % af resten.
Varebiler og lastbiler (op til 4.000 kg)

0 kr. af de første 18.100 kr. i 2017 (17.700 kr. i 2016) af afgiftsværdien og 50 % af resten.

Undtagelse: For åbne varebiler (pick-ups/ladvogne) og kassevogne uden siderude i venstre side bag forsædet, som vejer fra 2.501-4.000 kg, betales 0 kr. af de første 34.100 kr. af afgiftsværdien og 30 % af resten. Hvis bilen vejer over 3.000 kg, er afgiften dog højest 56.800 kr.

Varebiler og lastbiler (over 4.000 kg) Der skal som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift. 
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien og 60 % af resten.
Elbiler

Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

Af den beregnede afgift betales 20 % for elbiler, som indregistreres i 2016, og herefter 40 % i 2017, 65 % i 2018, 90 % i 2019 og 100 % i 2020.

I 2016 og 2017 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelige afgift.

Plug-in hybridbiler

Afgiften beregnes efter de almindelige regler for personbiler, motorcykler, varebiler og busser.

I 2016 betales i tillæg 20 % af forskellen på afgiften med og uden indregning af elforbruget i brændstofforbruget. Den andel af forskellen stiger herefter til 40 % i 2017, 65 % i 2018, 90 % i 2019 og 100 % i 2020.

I 2016 og 2017 gives derudover et fradrag på 10.000 kr. af den endelig afgift.

Forslag om ændring af registreringsafgift

Skatteministeren har den 22. november 2016 fremsat lovforslag til ændret beregning af registreringsafgift. Hvis forslaget vedtages, træder ændringen i kraft den 15. januar 2017 og får tilbagevirkende kraft fra og med den 22. november 2016.

I forslaget ændres beløbsgrænserne for beregningen af 150 % afgift ændres således:

Køretøj Fra 22. november til 31. december 2016
Nye personbiler 105 % af afgiftsværdien op til 104.300 kr. og 150 % af resten.
Nye motorcykler 0 kr. af de første 9.400 af afgiftsværdien, 105 % af afgiftsværdien mellem 9.400-32.900 kr. og 150 % af resten.
Nye autocampere

105 % af afgiftsværdien op til 104.300 kr. og 150 % af resten, dog mindst 60 % af værdien over 12.100 kr.

Køretøj Fra 1. januar 2017
Nye personbiler 105 % af afgiftsværdien op til 106.600 kr. og 150 % af resten.
Nye motorcykler 0 kr. af de første 9.600 kr. af afgiftsværdien, 105 % af afgiftsværdien mellem 9.600-33.600 kr. og 150 % af resten.
Nye autocampere

105 % af afgiftsværdien op til 106.600 kr. og 150 % af resten, dog mindst 60 % af værdien over 12.100 kr.

Køretøjer, som anmeldes til registrering eller anmeldes til udførsel mod eksportgodtgørelse fra og med den 22. november 2016 til og med den 14. januar 2017, afgiftsberigtiges efter de gældende regler.

SKATs sagsbehandling for de omhandlede køretøjer er uændrede til og med den 14. januar 2017. Tilretning af regnemaskinen i Motorregistret og på skat.dk sker også først, når ændringen træder i kraft den 15. januar 2017.

Læs lovforslaget L93 (ft.dk)

Afgiften på brugte køretøjer

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Afgiftsværdien på brugte biler fastsættes ud fra handelsprisen her i landet. Nye biler fastsættes ud fra nyprisen. Det svarer til bilens almindelige pris ved salg til en bruger her i landet.

Importerer du en bil eller MC, så læs her

Se tidligere vurderinger af køretøjer

Særligt om varebiler registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007

Hvis du importer en varebil, der er registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007, og køretøjet kan synes med en totalvægt på 2.000 kg eller derunder, skal du vælge, om du vil betale 50 eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Satserne for vægt- og udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift (skatteministeriet.dk).

Betal registreringsafgift

Du betaler registreringsafgiften via netbank, bank, posthus eller et af vores motorcentre. Betalingsoplysningerne står i afgørelsen.

Betaling med check

Du kan sende en dansk banknoteret check, en kopi af afgørelsen og en kopi af den originale registreringsattest til:

Motorcenter Aarhus
Motorekspeditionen
Lyseng alle 1
8270 Højbjerg

Du får en kvittering for betalingen i dit meddelelsesarkiv.

Fradrag og tillæg for brændstofforbrug

For nye person- og varebiler justeres registreringsafgiften i forhold til bilens brændstofforbrug.

Benzindrevne person- og varebiler

Afgiften hæves med 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører under 16 km/l. Omvendt sænkes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører over 16 km/l.

Dieseldrevne person- og varebiler

Afgiften hæves med 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører under 18 km/l. Omvendt sænkes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen kører over 18 km/l.

Elbiler og plug-in hybridbiler

Afgiften hæves eller sænkes ligesom for benzin- og dieseldrevne person- og varebiler afhængigt af, om brændstofforbruget er opgjort som km/l benzin eller km/l diesel.

Nedsat registreringsafgift for særlige køretøjer

Nogle typer køretøjer har lavere registreringsafgift, og andre er helt fritaget for registreringsafgift. I de fleste tilfælde skal du kontakte SKAT, før du kan få køretøjet registreret.

Sådan gør du:

  1. Send en mail til motorcenter@skat.dk. Skriv Klausul i emnefeltet.
  2. Vedhæft blanketten Anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse (21.022). (Taxa eller hyrevogn: Vedhæft blanketten Anmeldelse - Taxikørsel eller sygetransport (21.015) og fx taxibevilling eller andet bevis for fritagelse).
  3. Vedhæft eventuelt supplerende materiale.
  4. Du får en mail fra SKAT med kopi af kvitteringsbilledet i løbet af cirka to hverdage.

Køretøjer, som finansieres af kommunen (klausul 401 - kommunallåneklausul)

Send en mail med dokumentation til brug for registrering af et køretøj med kommunal låneklausul. Vedlæg den samme dokumentation, som du skal medbringe ved personlig henvendelse.

  • Send en mail til nummerplader@skat.dk. Skriv Registrering af invalidekøretøj i emnefeltet
  • Når SKAT har registreret køretøjet, sender vi en mail med kopi af kvitteringsbilledet til den, der har anmeldt køretøj.
  • Kvitteringen sendes sammen med nummerpladerne.

Afgiftsfrie køretøjer (Den juridiske vejledning)

Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousiner (Den juridiske vejledning) 

Indretning af autocamper

En autocamper, der er konstrueret til ophold og beboelse, har en lavere registreringsafgift end almindelige personbiler.

Læs om reglerne for indretning og anvendelse af autocampere for at den er godkendt som autocamper.

Veterankøretøjer

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, bliver defineret som veterankøretøjer. For veterankøretøjer, der fremtræder som ved første registrering (dvs. i original stand), bliver den afgiftspligtige værdi fastsat til 40 procent af den oprindelige nypris. Værdien bliver brugt til at beregne registreringsafgiften.

Vægtafgift

Veterankøretøjer betaler vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i vægtafgiftsloven.

Syn

Veterankøretøjer bliver kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år, men må så kun benyttes lejlighedsvis. Perioden kan dog være kortere første gang efter, at køretøjet er registreret som veterankøretøj.

Køretøjer, der benyttes erhvervsmæssigt (fx buskørsel, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører), kan ikke registreres som veterankøretøjer.

Brændstofforbrug

Reglerne for tillæg og fradrag for brændstofforbrug gælder også for veterankøretøjer.

Læs om tillæg og fradrag til registreringsafgiften for brændstofforbrug
(Den juridiske vejledning)

Tidligere eksporterede køretøjer

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?