Menu

Registreringsafgift

Registreringsafgift betaler du første gang du indregistrerer et køretøj. Brintbiler er fritaget for afgifter. Fra 1. januar 2016 er elbiler ikke længere fritaget for afgifter.

 • Importerer du et køretøj fra udlandet, skal du betale registreringsafgift.
 • Køber du en ny bil i Danmark, sørger forhandleren normalt for registreringsafgift og nummerplader.

Satser for registreringsafgift

Køretøj Registreringsafgift 
Personbiler 105 % af afgiftsværdien op til 82.800 kr. og 150 % af resten.
Motorcykler 0 kr. af de første 9.400 kr., 105 % af afgiftsværdien mellem 9.400-26.100 kr. og 150 % af resten.
Varebiler

Hovedregel
Ikke over 4.000 kg:
0 kr. af de første 17.700 kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 % af resten.

Undtagelser
Varebiler som enten er åbne (pick-up/lad) eller kassevogne uden siderude i venstre side bag forsædet.

 • 2.501 - 3.000 kg: 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 % af resten.
 • 3.001 - 4.000 kg: 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 % af resten, dog max 56.800 kr. Hvis denne type varebil vejer over 3 tons udgør afgiften dog max 56.800 kr. (afgift pr. stk.)
Lastbiler Over 4.000 kg skal der som udgangspunkt ikke betales registreringsafgift af. 
Busser 0 kr. af de første 12.100 kr. af afgiftsværdien og 60 % af resten.

Afgiften på brugte køretøjer

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret (værditabet på bilen) sammenlignet med et tilsvarende nyt køretøj.

Afgiftsværdien på brugte biler fastsættes ud fra handelsprisen her i landet. Nye biler fastsættes ud fra nyprisen. Det svarer til bilens almindelige pris ved salg til en bruger her i landet.

Importerer du en bil eller MC, så læs her

Se tidligere vurderinger af køretøjer

Særligt om varebiler registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007

Hvis du importer en varebil, der er registreret første gang den 3. juni 1998 til og med den 24. april 2007, og køretøjet kan synes med en totalvægt under 2000 kg., skal du vælge, om du vil betale 50 eller 95 % i registreringsafgift.

Vælger du at betale 95 % i registreringsafgift, betaler du løbende en lavere privatbenyttelsesafgift på køretøjet. Hvis du betaler 50 % i registreringsafgift, betaler du en højere løbende privatbenyttelsesafgift.

Når du anmoder om værdifastsættelsen i Motorregistret, skal du skrive satsen i bemærkningsfeltet.

Satserne for vægt- og udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift (skatteministeriet.dk).

Betal registreringsafgift

Du betaler registreringsafgiften via netbank, bank, posthus eller et af vores motorcentre. Betalingsoplysningerne står i afgørelsen.

Betaling med check

Du kan sende en dansk banknoteret check, en kopi af afgørelsen og en kopi af den originale registreringsattest til:

Motorcenter Aarhus
Motorekspeditionen
Lyseng alle 1
8270 Højbjerg

Du får en kvittering for betalingen i dit meddelelsesarkiv.

Nedsat registreringsafgift på personbiler m.v.

Folketinget har den 21. december 2015 vedtaget lovforslag om at nedsætte registreringsafgiften samt gradvis at indføre grøn ejerafgift og registreringsafgift for elbiler og plug-in-hybrid-biler.

Lov om nedsat registreringsafgift:

Lovændringen betyder bl.a., at:

 • Registreringsafgiftens højeste sats vil blive nedsat fra 180 % til 150 %

Se lovændringen om nedsat registreringsafgift (folketinget.dk)

Lov om registreringsafgift for el- og plug-in-hybrid-biler:

Lovændringen betyder bl.a., at:

 • Der sker en gradvis indfasning af registreringsafgift for el-biler fra 2016 til 2020
 • Der i beregningen af registreringsafgift for plug-in-hybrid-biler skal tages højde for bilens elektriske forbrug
 • Der sker ændringer i motorregistret (DMR) med to nye felter til brug for registrering af plug-in-hybridbiler

Se lovændringen om registreringsafgift for el-biler og plug-in-hybrid-biler (folketinget.dk)

Nedsat registreringsafgift for særlige køretøjer

Nogle typer køretøjer har lavere registreringsafgift, og andre er helt fritaget for registreringsafgift. I de fleste tilfælde skal du kontakte SKAT, før du kan få køretøjet registreret.

Sådan gør du:

 1. Send en mail til motorcenter@skat.dk. Skriv Klausul i emnefeltet.
 2. Vedhæft blanketten Anmeldelse om afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse (21.022). (Taxa eller hyrevogn: Vedhæft blanketten Anmeldelse - Taxikørsel eller sygetransport (21.015) og fx taxibevilling eller andet bevis for fritagelse).
 3. Vedhæft eventuelt supplerende materiale.
 4. Du får en mail fra SKAT med kopi af kvitteringsbilledet i løbet af cirka to hverdage.

Køretøjer, som finansieres af kommunen (klausul 401 - kommunallåneklausul)

Send en mail med dokumentation til brug for registrering af et køretøj med kommunal låneklausul. Vedlæg den samme dokumentation, som du skal medbringe ved personlig henvendelse.

 • Send en mail til nummerplader@skat.dk. Skriv Registrering af invalidekøretøj i emnefeltet
 • Når SKAT har registreret køretøjet, sender vi en mail med kopi af kvitteringsbilledet til den, der har anmeldt køretøj.
 • Kvitteringen sendes sammen med nummerpladerne.

Afgiftsfrie køretøjer (Den juridiske vejledning)

Busser og autocampere, sygetransportkøretøjer, taxi og limousiner (Den juridiske vejledning) 

Indretning af autocamper

En autocamper, der er konstrueret til ophold og beboelse, har en lavere registreringsafgift end almindelige personbiler.

Læs om reglerne for indretning og anvendelse af autocampere for at den er godkendt som autocamper.

Veterankøretøjer

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle, bliver defineret som veterankøretøjer. For veterankøretøjer, der fremtræder som ved første registrering (dvs. i original stand), bliver den afgiftspligtige værdi fastsat til 40 procent af den oprindelige nypris. Værdien bliver brugt til at beregne registreringsafgiften.

Vægtafgift

Veterankøretøjer betaler vægtafgift, udligningsafgift og tillæg for privat anvendelse med ¼ af satserne i vægtafgiftsloven.

Syn

Veterankøretøjer bliver kun indkaldt til periodisk syn hvert 8. år, men må så kun benyttes lejlighedsvis. Perioden kan dog være kortere første gang efter, at køretøjet er registreret som veterankøretøj.

Køretøjer, der benyttes erhvervsmæssigt (fx buskørsel, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører), kan ikke registreres som veterankøretøjer.

Brændstofforbrug

Reglerne for tillæg og fradrag for brændstofforbrug gælder også for veterankøretøjer.

Læs om tillæg og fradrag til registreringsafgiften for brændstofforbrug
(Den juridiske vejledning)

Tidligere eksporterede køretøjer

Importerer du et veterankøretøj, som tidligere har været eksporteret mod udbetaling af eksportgodtgørelse, bliver afgiften fastsat til den udbetalte eksportgodtgørelse uden nedslag i afgiftsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?