We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Pension og efterløn

Som regel får du automatisk dine fradrag og betaler den rigtige skat af pension og efterløn. Dit penge- eller pensionsinstitut betaler automatisk 15,3 pct. skat af dit pensionsafkast.

Du indbetaler til pension

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du begynder at indbetale eller indbetaler forskellige beløb fra år til år:

 • Ratepension: Oplys din indbetaling i rubrik 21.
 • Livrente: Oplys din indbetaling i rubrik 436.

Du går på pension eller efterløn

Du bør rette din forskudsopgørelse, når du går på efterløn eller pension:

 • Pension: Log på og brug linket Pensioneret i år øverst i forskudsopgørelsen til at finde de rigtige rubrikker.
 • Efterløn: Log på og bruge linket Gået på efterløn/dagpenge øverst i forskudsopgørelsen til at finde de rigtige rubrikker.

Satser og fradrag for pensionsordninger

 • Efterløn
 • Fleksydelse

Når du indbetaler:
Du får automatisk fradrag for dit eget bidrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Tjenestemands-
  pension
Intet fradrag, da du ikke indbetaler.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.
 • Kapitalpension
 • Supplerende
  engangsydelse
Når du indbetaler:
Intet fradrag.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler 40 pct. i skat ved udbetaling i 2015 og frem, hvis ikke du har fået pensionen udbetalt eller omlagt senest i 2014. I 2013 og 2014 er satsen 37,3 pct. ved udbetaling eller omlægning.

Visning af billede: linkicon Fradrag for kapitalpensioner er afskaffet
 • Ratepension
 • Ophørende
  alderspension
  (livrente)

Når du indbetaler:
Du kan få fradrag for op til 50.900 kr. i 2014 (2013: 50.000 kr.) om året i alt for indbetalinger til disse to pensionstyper. Du får dit fradrag automatisk.

Indbetalinger ud over det kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med livsvarige udbetalinger.

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 6 pct. på pensionsudbetaling over 369.400 kr. i 2014 (2013: 362.800 kr.)

Pensioner med løbende udbetaling fx:
 • ATP
 • Livsvarig
  alderspension
  (livrente)
 • Ægtefælle-eller 
  samleverpension
 • Børnepension
 • Invalidepension

Når din arbejdsgiver indbetaler:
Der er fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv indbetaler:
Når du selv opretter ordningen og indbetaler i ti år eller mere, får du fuldt fradrag for indbetalingerne.

Når du selv opretter ordningen og aftaler at indbetale i mindre end ti år eller laver en engangsindbetaling, får du fradrag for din samlede indbetaling, men du skal som hovedregel fordele fradraget over ti år med 1/10 hvert af de ti år.
Hvis dit fradrag er mindre end 46.900 kr., kan du dog "fylde op" til 46.900 kr. i alt hvert år, indtil du har fået fradrag for hele din indbetaling. 

Visning af billede: linkicon Eksempler på fradrag for pension med løbende udbetalinger

Når du får pengene udbetalt:
Du betaler indkomstskat, men ikke AM-bidrag, af udbetalingerne.

Der er udligningsskat på 6 pct. på pensionsudbetaling over 369.400 kr. i 2014 (2013:362.800 kr.)
 • Aldersopsparing
 • Aldersforsikring
 • Supplerende engangssum
Når du indbetaler:
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger.

Der kan i 2014 højst indbetales 28.100 kr. (2013: 27.600 kr.) om året til sammen på disse tre pensionstyper. Beløb derover udløser en afgift på 20 procent.

Indbetalinger over beløbsgrænsen kan du få fradrag for, hvis du overfører dem til en pensionsordning med løbende udbetaling eller en ratepension. Afgiften af det overførte beløb nedsættes til 4 pct.

Når du får pengene udbetalt:
Du skal ikke betale skat eller afgift, når ordningen udbetales.

Visning af billede: linkiconRegn ud, hvad du får udbetalt

Visning af billede: linkiconBeskatning af pensionsafkast

Visning af billede: linkicon Den juridiske vejledning, C.G. Beskatning af pensionsafkast

Pensionsafkastskat, når du bor i udlandet

Du skal ikke betale skat af pensionsafkastet, hvis du enten ikke er fuldt skattepligtig til Danmark, eller du er hjemmehørende i udlandet.

Hvis du vil søge om fritagelse for pensionsafkastskat, skal du udfylde: 
Visning af billede: linkicon Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat (blanket nr. 07.058)

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig