Menu

 
Aktier og andre værdipapirer

Du kan kun få fradrag for tab, hvis SKAT har fået oplysning om købet. Det gælder dog ikke for aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, og som derfor skal lagerbeskattes, og heller ikke for obligationsbaserede investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, hvis tabet er opstået før den 1. juni 2014.

  • Tjek om alle dine gevinster og tab er med på din årsopgørelse.
  • Gem dokumentationen for køb og salg.
  • Beregningssystemet i TastSelv kan beregne nogle af oplysningerne.
  • Oversigten over beregnede gevinster og tab finder du også i beregningssystemet.

Hvis du har værdipapirer, skal du måske have en ny årsopgørelse

Tjek altid din årsopgørelse

Fra begyndelsen af marts kan du på årsopgørelsen se de oplysninger, SKAT kender om afkast og oplysninger om tab og gevinst ved salg af visse værdipapirer og værdipapirer, der opgøres efter lagerprincippet. Du bør altid tjekke din årsopgørelse, da SKAT ikke altid har tilstrækkelige oplysninger.

Det er dit ansvar, at SKAT får alle oplysninger om dine gevinster og tab ved salg af investeringsbeviser og aktier, hvad enten disse er optaget til handel på et reguleret marked eller ej.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur