Menu

Ægteskab og skat

SKAT får som regel automatisk besked om, at I er blevet gift, og I bliver sambeskattet fra det år. De færreste behøver ændre forskudsopgørelsen.

Ægtefæller kan bruge hinandens personfradrag

Hvis du ikke bruger hele skatteværdien af dit personfradrag, bliver resten overført til din ægtefælle.

Det sker automatisk på årsopgørelsen.

Satser og beløbsgrænser

I kan ikke overføre bundfradrag ved topskat

Topskat beregnes af hver jeres personlige indkomst plus indskud på kapitalpension og positiv nettokapitalindkomst (fx renter) over 82.800 kr. i 2015 (81.600 kr. i 2014).

Du betaler topskat af den del, som overstiger bundfradraget på 459.200 kr. i 2015 (449.100 kr. i 2014) efter AM-bidrag.

Du kan ikke overføre uudnyttede bundfradrag til din ægtefælle.

Årsopgørelsen bliver ændret automatisk

I skal oplyse ændringer til årsopgørelsen/selvangivelsen hver for sig efter samme regler som for enlige.

Hvordan I fordeler kapitalindtægter og -udgifter har normalt ingen betydning for størrelsen af den samlede skat, men kun betydning for fordelingen af skatten mellem jer.

Automatiske overførsler mellem ægtefæller

Hvis I har boet sammen ved indkomstårets udløb, vil SKAT automatisk foretage følgende overførsler mellem jer:

  • Overførsel af negativ kapitalindkomst med betydning for bundskat og topskat.
  • Overførsel af uudnyttet grundbeløb i positiv nettokapitalindkomst vedrørende topskat.
  • Overførsel af underskud.
  • Overførsel af uudnyttet grundbeløb, der vedrører skat af aktieindkomst samt negativ aktieindkomst og uudnyttet negativ skat af aktieindkomst.
  • Overførsel af uudnyttet personfradrag.
  • Samlet beregning af topskat af kapitalindkomst for ægtefæller, der har været gift og samlevende i hele indkomståret.
  • Overførsel af uudnyttet bundfradrag på op til 125.000 kr. i 2015 (123.200 kr. i 2014) vedrørende udligningsskat af store pensionsudbetalinger.

 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur