We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Fradrag og skat ved ægteskab

Når I bliver gift, behøver I normalt ikke at oplyse det til SKAT, da vi automatisk får besked fra folkeregisteret.

  • I bliver sambeskattet fra det år, hvor ægteskabet er indgået.
  • Som ægtefæller kan I overføre uudnyttede personfradrag og underskud mellem jer. Overførslen sker automatisk, når årsopgørelsen dannes.
  • De færreste behøver at ændre forskudsopgørelsen.

De færreste behøver at ændre forskudsopgørelsen 

For langt de fleste vil det ikke være nødvendigt at ændre forskudsopgørelsen, når I bliver gift. I kan dog kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18 eller Borgerservice i jeres kommune, hvis I ønsker jeres forskudsopgørelse ændret, da den ikke automatisk bliver ændret i det år I gifter jer. I kan ikke selv gøre det i TastSelv.

For nogle vil den samlede skat eventuelt blive mindre. Det gælder for eksempel, hvis den ene ægtefælles indtægt er over grænsen for personfradrag, som er 42.000 kr. i 2013, og den anden ægtefælles er under, eller hvis den ene af jer har positiv kapitalindkomst, og den anden har negativ kapitalindkomst. I sådan en situation kan I vælge at ændre forskudsopgørelsen, så I løbende betaler mindre i skat i stedet for at få penge tilbage, når året er gået.

Ægtefæller kan bruge hinandens personfradrag

Alle fuldt skattepligtige skatteydere har et personfradrag. Personfradraget er på 42.000 kr. for alle, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang. For børn og unge under 18 år er personfradraget 31.500 kr. Unge under 18 år, der er gift, har dog et personfradrag på 42.000 kr. Hvis en gift person ikke selv kan bruge hele skatteværdien, bliver resten overført til ægtefællen. Det sker automatisk.

Topskat - I kan ikke overføre bundfradrag

For gifte personer er den indkomst, der beregnes topskat af, hver ægtefælles personlige indkomst plus indskud på kapitalpension og positiv nettokapitalindkomst (fx renter) over 80.000 kr. Du skal betale topskat af den del, som overstiger et bundfradrag på 421.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Den del af bundfradraget, som ikke bruges, kan ikke overføres til ægtefællen.

Årsopgørelsen bliver ændret automatisk

Ægtefæller skal oplyse ændringer til årsopgørelsen/selvangivelsen hver for sig efter de samme regler, som gælder for enlige.

Hvordan du og din ægtefælle fordeler kapitalindtægter og -udgifter har normalt ingen betydning for størrelsen af den samlede skat, men kun betydning for fordelingen af skatten mellem jer.

Overførsler mellem ægtefæller
Hvis du og din ægtefælle har boet sammen ved indkomstårets udløb, vil SKAT automatisk foretage følgende overførsler mellem jer:

  • Overførsel af negativ kapitalindkomst med betydning for bundskat og topskat.
  • Overførsel af uudnyttet grundbeløb i positiv nettokapitalindkomst vedrørende topskat.
  • Overførsel af underskud.
  • Overførsel af uudnyttet grundbeløb, der vedrører skat af aktieindkomst samt negativ aktieindkomst og uudnyttet negativ skat af aktieindkomst.
  • Overførsel af uudnyttet personfradrag.
  • Samlet beregning af topskat af kapitalindkomst for ægtefæller, der har været gift og samlevende i hele indkomståret.
  • Overførsel af uudnyttet bundfradrag på op til 121.000 kr. vedrørende udligningsskat af store pensionsudbetalinger.

 

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig