Menu

 

Fradrag for renter

Du får automatisk fradrag for dine renter for lån i en bank samt renter og bidrag for realkreditlån. Renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab eller på en kontokortordning får du også automatisk fradrag for.

Du kan se værdien af dit fradrag på din årsopgørelse.

Lån sammen med din ægtefælle

I kan dele fradraget ved at skrive jeres individuelle andel af renteudgifterne på hver jeres forskudsopgørelse og årsopgørelse. 

Ret din årsopgørelse

Renter, du selv skal skrive på din årsopgørelse

Når du skriver disse renteudgifter på din årsopgørelse, får du dit fradrag.

 • Renter i private låneforhold, hvor den, du har lånt pengene af, ikke har pligt til at indberette det til SKAT
 • Fradragsberettigede renter på privat gæld
 • Fradragsberettigede renter på gæld i udlandet.
 • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.   
 • Difference-renter, når du indfrier eller omlægger realkreditlån.
 • Renteudgifter af lån med mere end to ejere.
 • Du har en ejerlejlighed med fælleslån optaget via ejerforeningen, som du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til ejerforeningen.

Skriv renteudgifter på din årsopgørelse, rubrik 44

Renter uden fradrag

 • Renter for skatter, AM-bidrag, særlig pensionsopsparing samt told- og forbrugsafgifter.
 • Har du ikke betalt dine renteudgifter for tidligere år, kan du først få rentefradrag, når du betaler.
 • Renter, hvis du har påtaget dig en gæld som arveforskud eller ved en gave til dine børn, børnebørn, adoptivbørn, plejebørn og stedbørn og disses børn og ægtefæller. 
 • Renter af lån, der er ydet ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter.
 • Renter af boligydelseslån, der er ydet ifølge lov om boligydelse til pensionister eller ifølge lov om individuel boligstøtte.
 • Renter, der er dækket af et skattefrit tilskud (fx ved byfornyelseslån).
 • Renter, som påhviler andelsboligforeningen og ikke den enkelte andelshaver. Det gælder også selvom den enkelte andelshaver betaler renterne over boligafgiften. 
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur