Menu

 
Fradrag for renteudgifter

Renter for lån i bank, sparekasse, forsikringsselskab eller realkreditinstitut er automatisk med på din årsopgørelse.

Realkreditlån

Har du et realkreditlån, får du fradrag for både renteudgifter og bidrag.

Flekslån

Husk at tjekke din forskudsopgørelse løbende, hvis du har variabelt forrentede lån (flekslån), da renteudgifterne kan svinge meget.

Lån sammen med din ægtefælle

I kan dele fradraget ved at skrive jeres individuelle andel af renteudgifterne på hver jeres forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Renteudgifter, du selv skal skrive på din årsopgørelse

I de tilfælde, hvor renteudgifter ikke automatisk kommer med på årsopgørelsen, skal du selv skrive dem på i rubrik 44 for at få fradrag. Det kan for eksempel være i følgende tilfælde:

 • Renteudgifter i private låneforhold, hvor den, du har lånt pengene af, ikke har pligt til at indberette renteudgifter til SKAT. Fra 2013 skal du også give oplysninger om långiveren. Det skal du gøre, når du taster fradraget til din årsopgørelse i TastSelv.
 • Fradragsberettigede renter på privat gæld, og på gæld i udlandet.
 • Hvis du køber eller sælger fast ejendom, kan der være renteudgifter fra refusionsopgørelsen, som ikke bliver indberettet til SKAT.
 • Hvis du indfrier eller omlægger realkreditlån, kan der være differencerenter, som ikke bliver indberettet til SKAT.
 • Hvis du har en ejerlejlighed og har fælleslån optaget via ejerforeningen, som du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til ejerforeningen.

Log på TastSelv og ret din årsopgørelse, rubrik 44

Renteudgifter uden fradrag

 • Renteudgifter for skatter, arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing samt told- og forbrugsafgifter. 
 • Har du ikke betalt dine renteudgifter for tidligere år, kan du først trække renterne fra, når du betaler det, du skylder.
 • Renteudgifter, hvis du har påtaget dig en gæld som arveforskud eller ved en gave til dine børn, børnebørn, adoptivbørn, plejebørn og stedbørn og disses børn og ægtefæller. 
 • Renteudgifter af lån, der er ydet ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter.
 • Renteudgifter af boligydelseslån, der er ydet ifølge lov om boligydelse til pensionister eller ifølge lov om individuel boligstøtte.
 • Renteudgifter, der er dækket af et skattefrit tilskud, for eksempel i forbindelse med byfornyelseslån.
 • Andelshavere får ikke fradrag for renteudgifter, som påhviler andelsboligforeningen og ikke den enkelte andelshaver. Det gælder også selvom den enkelte andelshaver betaler renteudgifterne over boligafgiften.
For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur