We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver. Hvis kurset eller uddannelsen udelukkende har et privat formål for dig, er det ikke skattefrit.

  • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
  • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
  • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, hvis du ikke går ned i løn for at få det.

Både tidligere og nuværende medarbejdere kan få skattefri uddannelse

Fratrådte medarbejdere, som ønsker at starte en uddannelse, en omskoling eller konsulenthjælp til jobsøgning mv. kan også få betalt uddannelse skattefrit. For afskedigede medarbejdere er det nok, at aftalen om ydelsen til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelsen indgås ved ophør af ansættelsesforholdet.

Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi efter de sædvanlige regler

Du kan kun få skattefri kostgodtgørelse i de første 12 måneder af opholdet på uddannelses- eller kursusstedet.

Det er en betingelse for at få skattefri godtgørelse for kørsel, kost eller logi, at du ikke aftaler med din arbejdsgiver, at du går ned i løn mod til gengæld at få skattefri godtgørelse. 

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig