Menu

Børnebidrag

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem de to parter eller via Statsforvaltningen.

  • Du får fradrag for dit bidrag fratrukket 153 kr. i 2017 (150 kr. i 2016) om måneden.
  • Betaler du normalbidrag, får du fradrag for 1.180 kr. i 2017 (1.157 kr. i 2016) om måneden.

Sådan får du fradrag for børnebidrag

Du får automatisk dit fradrag, når du betaler gennem Udbetaling Danmark.

Hvis du betaler uden om Udbetaling Danmark, skal du selv skrive dit bidrag på årsopgørelsen.

Ret din årsopgørelse, rubrik 56

Du skal oplyse dit barns cpr-nummer

Du skal bruge dit barns cpr-nummer. Har dit barn ikke dansk cpr-nummer, skal du angive navn, adresse og land.

Barnet modtager mere end normalbidrag

Hvis dit barn modtager mere end normalbidraget, bliver barnet beskattet af den del, der overstiger normalbidraget. Beløbet kommer automatisk med på barnets årsopgørelse, hvis du har oplyst barnets cpr-nummer.

Bidrag ved dåb eller konfirmation

Du kan få fradrag for bidrag, du betaler i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation. Du skal kunne dokumentere, at dit bidrag er gået til udgifter i forbindelse med dåben eller konfirmationen.

I forbindelse med dåb bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end det månedlige normalbidrag.

I forbindelse med konfirmation bliver dit barn ikke beskattet, hvis bidraget ikke er større end tre gange det månedlige normalbidrag.

I har fælles forældremyndighed

Bor barnet på skift hos jer, anses barnet for at bo hos den forældre, hvor barnet har folkeregister-adresse.

Det er kun den anden forældre, der kan få fradrag for børnebidrag.

I har hver et barn boende

Har I en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, får I begge fradrag. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden betaler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Fik du svar på dine spørgsmål?