We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Børnebidrag

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Der skal være en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem de to parter eller via Statsforvaltningen.

  • 2014: Normalsats er 1.270 kr. per måned. Af det beløb er 146 kr. et tillæg, der ikke er fradrag for. Fradragsbeløbet er 1.124 kr. per måned.
  • 2013: Normalsats er 1.247. Af det beløb er 143 kr. et tillæg, der ikke er fradrag for. Fradragsbeløbet er 1.104 kr. per måned.

Nye regler for 2014  

Du skal fremover oplyse barnets navn og cpr.nummer. Modtager dit barn mere end normalbidraget, får barnet en årsopgørelse og skal betale skat. 

Oplys barnet navn og cpr. nummer

Har dit barn ikke dansk personnummer, skal du angive navn, adresse og land. Du skal også oplyse, hvor meget du betaler og den periode, bidraget dækker. Det kan du gøre i lommeregneren i TastSelv ud for rubrik 56. Du kan også udfylde blanket 04.071 og sende til SKAT.

Visning af billede: linkiconBilag til selvangivelsen 2013. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifte (04.071)

Barnet modtager mere end normalbidrag

Hvis et barn modtager mere end normalbidraget, skal du oplyse beløbet i rubrik 19 på barnets årsopgørelse. Fra 2013 bliver der i de fleste tilfælde automatisk lavet en årsopgørelse til barnet, når den, der betaler bidrag, indberetter modtageren.

I har hver et barn boende

Har I en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, så kan I få fradrag. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden betaler.

I har fælles forældremyndighed

Har I fælles forældremyndighed og barnet fx bor på skift hos jer, anses jeres barn for at have opholdssted hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt Folkeregistret. Det er kun den anden forældre, der kan få fradrag for børnebidrag.

Skriv fradraget på årsopgørelsen

Har du betalt børnebidrag, skal du som regel selv skrive fradraget på din årsopgørelse.

Det er kun, hvis du betaler børnebidrag gennem Udbetaling Danmark, at oplysningerne automatisk bliver fortrykt på din årsopgørelse i rubrik 56. Har du betalt bidrag ud over dem, som er betalt via Udbetaling Danmark, skal du rette beløbet.

 

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig