Menu

 
Børnebidrag

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem de to parter eller via Statsforvaltningen.

  • 1.289 kr.: Normalsats per måned (2015).
  • 148 kr.: Den del af normalsatsen er et tillæg, der ikke er fradrag for.
  • 1.141 kr.: Fradragsbeløb per måned.

Barnets navn og cpr. nummer skal på årsopgørelsen

Har dit barn ikke dansk personnummer, skal du angive navn, adresse og land. Du skal også oplyse bidragets beløb og den periode, bidraget dækker.

Det kan du gøre i lommeregneren i TastSelv ud for rubrik 56.

Du kan også udfylde blanket 04.071 og sende til SKAT.

Bilag til selvangivelsen 2013. Fradrag for underholdsbidrag mv. eller private renteudgifte (04.071)

Barnet modtager mere end normalbidrag

Hvis et barn modtager mere end normalbidraget, skal du skal oplyse beløbet i rubrik 19 på barnets årsopgørelse.

I har fælles forældremyndighed

Bor barnet på skift hos jer, anses barnet for at have opholdssted hos den af forældrene, hvor det er tilmeldt Folkeregistret.

Det er kun den anden forældre, der kan få fradrag for børnebidrag.

I har hver et barn boende

Har I en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, får I begge fradrag. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden betaler.

Skriv fradraget på årsopgørelsen

Har du betalt børnebidrag, skal du som regel selv skrive fradraget på din årsopgørelse.

Betaler du børnebidrag gennem Udbetaling Danmark, er oplysningerne automatisk fortrykt på din årsopgørelse i rubrik 56.

Har du betalt bidrag ud over dem, som er betalt via Udbetaling Danmark, skal du rette beløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur