Menu

 

Børnebidrag

Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig aftale om betaling af børnebidraget mellem de to parter eller via Statsforvaltningen.

  • Du får fradrag for dit bidrag fratrukket 148 kr. (146 kr. i 2014) om måneden.
  • Betaler du normalbidrag, får du fradrag for 1141 kr. (1124 kr. i 2014) om måneden.

Du betaler gennem Udbetaling Danmark

Du får automatisk dit fradrag, når du betaler gennem Udbetaling Danmark.

Du betaler uden om Udbetaling Danmark

Du skal selv skrive dit bidrag på årsopgørelsen.

Ret din årsopgørelse, rubrik 56

Du skal oplyse dit barns cpr-nummer

Du skal bruge dit barns cpr-nummer. Har dit barn ikke dansk cpr-nummer, skal du angive navn, adresse og land.

Barnet modtager mere end normalbidrag

Hvis dit barn modtager mere end normalbidraget, bliver barnet beskattet af den del, der overstiger normalbidraget. Beløbet kommer automatisk med på barnets årsopgørelse, hvis du har oplyst barnets cpr-nummer.

I har fælles forældremyndighed

Bor barnet på skift hos jer, anses barnet for at bo hos den forældre, hvor barnet har folkeregister-adresse.

Det er kun den anden forældre, der kan få fradrag for børnebidrag.

I har hver et barn boende

Har I en skriftlig aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, får I begge fradrag. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden betaler.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur