We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Forskudsopgørelse og skattekort
- dine fradrag og trækprocent for 2014

I din forskudsopgørelse kan du se din trækprocent og fradrag for 2014. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Forhøjet beskæftigelsesfradrag i 2014

Beskæftigelsesfradraget for 2014 er blevet forhøjet. Du får automatisk det forhøjede beskæftigelsesfradrag, når 2014 er slut, og vi på din årsopgørelse regner ud, om du skal have penge tilbage eller betale restskat.

 • Dit fradrag kan i 2014 højst stige med 1.200 kr.
 • Det vil betyde, at du skal betale omkring 370 kr. mindre i skat i 2014.

Hvis du vil have forhøjelsen løbende gennem året, skal du sørge for, at TastSelv danner en ny forskudsopgørelse til dig. Det gør du ved "at lade systemet tro", at du har rettet din forskudsopgørelse.

Sådan gør du:

 1. Log på
 2. Gå til bunden af siden og klik på Fortsæt 
 3. Klik på Godkend

Du har nu fået en ny forskudsopgørelse og et nyt skattekort, hvor beskæftigelsesfradraget er regnet med. Dit nye skattekort bliver automatisk sendt til din arbejdsgiver eller anden udbetaler som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Visning af billede: linkiconBeskæftigelsesfradrag

Hvis du har en ejerbolig

Den seneste ejendomsvurdering er fra 2011. På din forskudsopgørelse vil du dog kunne se en ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012. Dette er ikke en ny vurdering. Ejendomsværdien for 2012 er den samme som for 2011, med mindre du har:

 • fået en omvurdering pr. 1. oktober 2012, fx hvis du har bygget om eller til din ejendom
 • en blandet ejendom (erhverv/privat) eller en erhvervsejendom, som er vurderet pr. 1. oktober 2012.

Visning af billede: linkiconLæs mere om ejendomsvurdering

Regn ud, hvad du får udbetalt

Beregn forventet udbetaling
Find tallene i TastSelv
I TastSelv, øverst på forskudsopgørelsen, finder du din trækprocent og dit månedsfradrag. Indtast disse tal sammen med din næste forventede månedsindkomst - så ved du, hvad du får udbetalt. Log på TastSelv
Forudsætninger
Din indkomsttype Almindelig løn Pensionsudbetaling SU Dagpenge Kontanthjælp Efterløn
Hovedkort eller bikort Hovedkort Bikort
Indtægt pr. måned Trækprocent Månedsfradrag
kr.
%
kr.
! Bikortet giver ikke personfradrag/månedsfradrag (Månedsfradraget er derfor sat til 0)
Er du usikker på din præcise månedsløn - hvad skal regnes med?
Ønsker du en præcis udregning, skal du bruge den lønindkomst, der normalt på lønsedler betegnes som AM-indkomst. Det er den løn de fleste opfatter, som deres bruttoløn, dvs. ens løn uden evt. arbejdsgiveradministreret pension.
Er du i tvivl, er det nemmest at finde den seneste månedsløn i TastSelv. Sådan finder du den:
 1. Log på TastSelv. Hvis du allerede er på forsiden af TastSelv, klikker du på "Søg i indkomstoplysninger"
 2. Vælg sidste måned, hvor du har fået udbetalt løn (fra og til skal stå som samme måned)
 3. Klik i "Indkomstoplysninger mv., summeret"
 4. Du skal bruge tallet, der står ud for "A-indk. med AM-bidrag". Det er dette tal, plus/minus evt. indkomstændringer, du skal taste ind her.
Resultat Beregningen er vejledende
Resultatet vises her, når du har indtastet indkomst, trækprocent og månedsfradrag
Udbetalt pr måned:
Skat
Se beregning
1. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag): på 8 procent af din månedsindkomst på
2. Beløb, du skal betale A-skat af (din månedsindkomst fratrukket AM-bidrag og dit månedsfradrag): -
3. A-skat: (din trækprocent) af de i skat =
4. Samlet skat (AM-bidrag og A-skat):
> Udbetalt: (månedsindkomst - samlet skat):
Flere indtægtskilder
 • Har du indtægter fra flere steder, skal du være opmærksom på hvem der bruger hovedkortet og bikortet - ellers bliver beregningen ikke rigtig.
 • Vær også opmærksom på, at resultatet ikke viser den samlede indkomst, hvis du har flere indtægtskilder.
Tilfreds med denne service?
Fortæl os om denne service tak

Situationer, hvor du bør rette din forskudsopgørelse

Du bør rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Det kan for eksempel være i disse tilfælde:

 Visning af billede: linkiconMere eller mindre i løn
 Visning af billede: linkiconDu holder op med at arbejde
 Visning af billede: linkiconSU og skat
 Visning af billede: linkiconKørselsfradrag (befordringsfradrag)  
 Visning af billede: linkiconFradrag for renteudgifter
 Visning af billede: linkiconSalg af bolig
 Visning af billede: linkiconKøb af bolig 
 Visning af billede: linkiconStart virksomhed
 Visning af billede: linkiconFradrag og skat ved skilsmisse

 

 

 

 

 

 

 

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig