Menu

Forskuds­opgørelse og skattekort 2015

I din forskudsopgørelse kan du se din trækprocent og fradrag for 2015. Når du retter din forskudsopgørelse, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til din arbejdsgiver eller andre udbetalere som for eksempel SU eller dit pensionsselskab.

Forhøjet fradrag for fagforeningskontingenter fra 2015

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. med virkning fra 2015. Du skal selv ændre beløbet på din forskudsopgørelse for 2015. Skriv beløbet i felt 458.

Fradrag for fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse

Situationer, hvor du bør rette din forskudsopgørelse

Du bør rette din forskudsopgørelse, når der sker større ændringer i din økonomi. Det kan for eksempel være i disse tilfælde:

Mere eller mindre i løn
Pension og efterløn
SU og skat
Kørselsfradrag (befordringsfradrag)  
Fradrag for renteudgifter
Salg af bolig
Køb af bolig 
Start virksomhed
Skilsmisse og skat
Fradrag for fagforening, A-kasse, efterløn og fleksydelse (loftet for fradrag er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. med virkning fra 2015)

Hvis du retter tallene i din forskudsopgørelse, skal du skrive tallene for hele 2015.

Regn ud, hvad du får udbetalt

Beregn forventet udbetaling
Find tallene i TastSelv
I TastSelv, øverst på forskudsopgørelsen, finder du din trækprocent og dit månedsfradrag. Indtast disse tal sammen med din næste forventede månedsindkomst - så ved du, hvad du får udbetalt. Log på TastSelv
Forudsætninger
Din indkomsttype Almindelig løn Pensionsudbetaling SU Dagpenge Kontanthjælp Efterløn
Hovedkort eller bikort Hovedkort Bikort
Indtægt pr. måned Trækprocent Månedsfradrag
kr.
%
kr.
! Bikortet giver ikke personfradrag/månedsfradrag (Månedsfradraget er derfor sat til 0)
Er du usikker på din præcise månedsløn - hvad skal regnes med?
Ønsker du en præcis udregning, skal du bruge den lønindkomst, der normalt på lønsedler betegnes som AM-indkomst. Det er den løn de fleste opfatter, som deres bruttoløn, dvs. ens løn uden evt. arbejdsgiveradministreret pension.
Er du i tvivl, er det nemmest at finde den seneste månedsløn i TastSelv. Sådan finder du den:
  1. Log på TastSelv. Hvis du allerede er på forsiden af TastSelv, klikker du på "Søg i indkomstoplysninger"
  2. Vælg sidste måned, hvor du har fået udbetalt løn (fra og til skal stå som samme måned)
  3. Klik i "Indkomstoplysninger mv., summeret"
  4. Du skal bruge tallet, der står ud for "A-indk. med AM-bidrag". Det er dette tal, plus/minus evt. indkomstændringer, du skal taste ind her.
Resultat Beregningen er vejledende
Resultatet vises her, når du har indtastet indkomst, trækprocent og månedsfradrag
Udbetalt pr måned:
Skat
Se beregning
1. AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag): på 8 procent af din månedsindkomst på
2. Beløb, du skal betale A-skat af (din månedsindkomst fratrukket AM-bidrag og dit månedsfradrag): -
3. A-skat: (din trækprocent) af de i skat =
4. Samlet skat (AM-bidrag og A-skat):
> Udbetalt: (månedsindkomst - samlet skat):
Flere indtægtskilder
  • Har du indtægter fra flere steder, skal du være opmærksom på hvem der bruger hovedkortet og bikortet - ellers bliver beregningen ikke rigtig.
  • Vær også opmærksom på, at resultatet ikke viser den samlede indkomst, hvis du har flere indtægtskilder.
Tilfreds med denne service?
Fortæl os om denne service tak

Hvis du har en ejerbolig

Den seneste ejendomsvurdering er fra 2013. På din forskudsopgørelse vil du dog kunne se en ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014. Dette er ikke en ny vurdering, med mindre du har:

  • fået en omvurdering pr. 1. oktober 2014, fx hvis du har bygget om eller til din ejendom
  • en blandet ejendom (erhverv/privat) eller en erhvervsejendom, som er vurderet pr. 1. oktober 2013.

Læs mere om ejendomsvurdering

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur