Blanketnummer
07.061
Formål med og beskrivelse af blanketten

Blanketten skal anvendes af borgere, der er uenige i grundlaget for indeholdelse af A-skat eller afgift af de udbetalte beløb fra pensionsordninger.

Borgeren skal oplyse hvilke indbetalinger der i den skattepligtige indkomst ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for.

Formålet er at opgøre den skattefrie skatte- eller afgiftspligtige del af pensionsordningen.

Blanketten sendes til:

SKAT
Sakskøbing
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Pdf-udgave

Hent blanket 07.061

Henvendelse rettes til
72 22 18 18