NemLog-in

Vis printvenlig udgave

Visning af billede: NemLog-in Login

Denne side er henvendt til de offentlige serviceudbydere, som ønsker at kontakte supporten til den fællesoffentlige log-in-løsning - NemLog-in.

Vigtig besked vedr. NemLog-in

 

SKAT varetager ikke længere rollen som operatør, og yder dermed ikke længere support for NemLog-in.

Opgaven er overtaget af Digitaliseringsstyrelsen (DIGST).

Fremover bedes alle henvendelser vedr. NemLog-in rettet til nemlogin@digst.dk.

Yderligere information vedr. NemLog-in, herunder drift og support, kan findes på http://www.digst.dk/Digitale-loesninger/NemLogin 

 NemLog-in