Menu

Start virksomhed

Skriv virksomhedens forventede resultat (overskud/underskud) på forskudsopgørelsen, hvis du starter ny enkeltmandsvirksomhed. Forskudsregistrerer du ikke selv et resultat, sætter SKAT overskuddet til mellem 50.000 og 100.000 kr.

  • Skriv forventet overskud i rubrik 221.
  • Skriv forventet underskud i rubrik 435.

Se om din virksomhed skal registreres

Man kan registrere en personligt ejet virksomhed og få et cvr-nummer uden at lade sig momsregistrere. Det koster ikke noget.

Frivilligt at momsregistrere nogle virksomheder

Det er frivilligt at momsregistrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvis den momspligtige omsætning er under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Sådan registrerer du din virksomhed

Du skal registrere virksomheden på virk.dk, senest otte dage før den starter. Det gælder også, hvis du samtidig skal registreres som arbejdsgiver.

Får du ansatte efter virksomhedsstart, skal du registreres som arbejdsgiver, senest otte dage efter at du har udbetalt løn første gang.

Som enkeltmandsvirksomhed kan du logge ind med NemID.

Nogle virksomheder skal betale et gebyr for at blive registrerede

Der er et gebyr for at registrere et aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS) og iværksætterselskab (IVS).

Gebyrer for selskabsregistreringer (Erhvervsstyrelsen)

Registrer din virksomhed på virk.dk

Hvornår er det erhvervsmæssig virksomhed?

SKAT lægger vægt på formålet med virksomheden, om den er en hobby, eller om hovedformålet er at tjene penge.

Vi ser på, om du griber tingene an rimelig professionelt, og om din virksomhed kan leve op til normale standarder inden for branchen.

Erhvervsmæssig virksomhed

SKAT anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge, men samtidig har risiko for at få flere udgifter end indtægter:

  1. Du skal drive virksomheden intenst og seriøst.
  2. Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det.

Er de to betingelser ikke opfyldt, anser vi din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig eller hobbyvirksomhed.

Bestil et vejledningsmøde hos SKAT

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed kalder vi også for hobbyvirksomhed.

Vi anser det for at være hobbyvirksomhed, hvis dit primære formål er at dyrke en fritidsinteresse for fx maleri, ridesport, opdræt af heste eller noget helt fjerde.

Selvom virksomheden anses som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, skal et eventuelt overskud altid regnes med på selvangivelsen. Underskud skal derimod ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Valg af virksomhedsform

Du skal beslutte, om virksomheden skal være personligt ejet eller drives som et selskab (fx anpartsselskab eller aktieselskab).

Virksomhedsformen har blandt andet betydning for, hvordan du hæfter for virksomhedens gæld, og hvilke krav der er til regnskabet.

Du skal overveje:

  • Hvilken risiko er du villig til at løbe?
  • Hvilken kapital har du til rådighed?
  • Hvilke regnskabskrav er der?
  • Hvilke oplysninger om din virksomhed bliver offentligt tilgængelige?
  • Hvad betyder valget af driftsform for din skattebetaling?

Kurser og informationsmøder for nye virksomheder og iværksættere

Startvaekst.dk - få hjælp fra start til slut

Personlig virksomhed

Hvis du starter for dig selv, kommer du automatisk til at drive personlig virksomhed. Du står personligt og med hele din formue inde for den gæld, der opstår i virksomheden.

Der er altså ingen juridisk eller økonomisk opdeling mellem dig selv og din virksomhed. Men det er der, hvis du driver virksomheden i selskabsform.

Du kan altid senere beslutte dig for at ændre din personligt ejede virksomhed til et selskab.

Skat af egen virksomhed

Fradrag for virksomhedens udgifter

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.
Vis printvenlig udgaveVis som PDF
Feedback:
Meget glad
Meget sur
Meget gladMeget sur