We use cookies at skat.dk, for example to gather statistics and improve our information campaigns. By continuing to use our website or by closing this box, you are agreeing to our use of cookies. Click here to reject cookies. Read more about cookies at skat.dk..

På skat.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Vi begynder, når du klikker dig videre eller lukker denne boks. Du kan sige nej tak til cookies her. Læs mere om cookies på skat.dk.

 

 
Start virksomhed

Når du starter virksomhed, skal du registrere det på virk.dk. Som enkeltmandsvirksomhed kan du logge ind med NemID.

  • Virksomheden skal registreres senest otte dage før, den starter. Det gælder også, hvis du samtidigt skal registreres som arbejdsgiver.
  • Får du ansatte efter virksomhedsstart, skal du registreres som arbejdsgiver senest otte dage efter, at du har udbetalt løn første gang.
  • Du skal rette din forskudsopgørelse, hvis du er ny enkeltmandsvirksomhed. Du skal skrive virksomhedens forventede resultat (overskud/underskud).

Hvornår er der tale om en erhvervsmæssig virksomhed?

Når SKAT afgør, om det, du laver, er en erhvervsmæssig virksomhed, lægger vi vægt på formålet med virksomheden. Først og fremmest ser vi på, om virksomheden er en hobby, eller om dit hovedformål er at tjene penge. Vi ser også på, om du griber tingene an rimelig professionelt, og om din virksomhed kan leve op til den standard, der er normal inden for branchen.

SKAT anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge, men samtidigt har risiko for at få flere udgifter end indtægter.

En selvstændig erhvervsdrivende driver typisk sin virksomhed for egen regning og risiko med det klare formål at få et overskud, mens en lønmodtager ofte har en kontrakt med sin arbejdsgiver og ikke løber "anden" risiko end at blive fyret fra sit job.

For at være erhvervsmæssig skal din virksomhed opfylde to betingelser:

  1. Du skal drive virksomheden intenst og seriøst.
  2. Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det.

Er de to betingelser ikke opfyldt, anser vi din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig eller hobbyvirksomhed.

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed kalder vi også for hobbyvirksomhed. Vi anser din virksomhed for at være en hobbyvirksomhed, hvis dit primære formål med virksomheden ikke er at tjene penge, men at dyrke din fritidsinteresse for fx maleri, ridesport, opdræt af heste eller noget helt fjerde.

Fandt du det, du søgte?
Uenig
Enig
UenigEnig