Menu
TastSelv - Skatten 2015
Fold indholdsfortegnelsen ud
Skip Navigation Links.
Expand Personlig indkomstPersonlig indkomst
Expand Fradrag i personlig indkomstFradrag i personlig indkomst
Collapse Kapitalindkomst (fradragsberettigede tab angives med minus)Kapitalindkomst (fradragsberettigede tab angives med minus)
Rubrik 30: Gevinst/tab på investeringsbeviser, obligationsbaseret med minimumsbeskatning
Expand Rubrik 31: Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskatRubrik 31: Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat
Rubrik 32: Gevinst/tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked
Rubrik 33: Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger
Rubrik 34: Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat
Expand Rubrik 35: Over- /underskud ved skibsanparter og overskud ved anden anpartsvirksomhedRubrik 35: Over- /underskud ved skibsanparter og overskud ved anden anpartsvirksomhed
Rubrik 36: Fortjeneste/tab ved ophør af skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed.
Rubrik 37: Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning. Lejeindtægt ved udleje af den ene lejlighed i et tofamilieshus. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen.
Rubrik 38: Gevinst/tab på aktier og beviser i investeringsselskaber
Expand Rubrik 39: Anden kapitalindkomstRubrik 39: Anden kapitalindkomst
Rubrik 40: Gevinst/tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked
Expand Rubrik 346: Gevinst/tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringerRubrik 346: Gevinst/tab på finansielle kontrakter og visse strukturerede fordringer
Expand Fradrag i kapitalindkomstFradrag i kapitalindkomst
Expand Ligningsmæssige fradragLigningsmæssige fradrag
Expand AktieindkomstAktieindkomst
Expand Virksomhedsbeløb eller udenlandsk indkomstVirksomhedsbeløb eller udenlandsk indkomst

 

TastSelv - Skatten 2015